Ziekenzalving

Uit Parwiki

1 Wat is de ziekenzalving?

In de Jakobus-brief lezen we:

"Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden”. (Jak. 5,14-15)
Olievaatjes Mariakerk

Al sedert de oudste tijden dient de Kerk de ziekenzalving toe om de zieken in de hand van de lijdende en verheerlijkte Heer te plaatsen opdat Hij hen zou opbeuren en behouden. Meer nog, zij spoort hen aan om zich vrijwillig bij het lijden en sterven van Christus aan te sluiten en aldus hun deel tot het welzijn van het volk van God bij te dragen.

2 Voor wie is het?

De ziekenzalving is bedoeld om mensen, die door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt zijn, de kracht te geven hun lijden te dragen. Dit is de theorie. In praktijk zien we maar al te vaak dat een priester pas geroepen wordt als de zieke al stervende is en niet of nauwelijks meer aanspreekbaar. Uiteraard is het niet te vermijden dat mensen acuut in levensgevaar kunnen komen, maar in veel situaties wordt erg lang gewacht met dit sacrament. Dit is jammer, want daardoor missen velen de kracht en troost, die dit sacrament kan bieden.
Het sacrament van de ziekenzalving is m.n. zinvol als iemand weliswaar ernstig ziek is, maar het toch nog bewust kan meemaken. Veelal kan men dit sacrament in gezins- of familieverband vieren, als men het op tijd ter sprake brengt. Iedere zieke die dit ontvangt, krijgt ook zichtbaar sterkte, kracht, rust om zijn lijden te dragen en soms genezing.
Dit sacrament is bedoeld voor zieken en niet alleen voor mensen voor wie alle hoop op beterschap vervlogen is.

Het is ook mogelijk om je op te geven voor de maandelijkse ziekencommunie.


Het moge duidelijk zijn dat voor dit sacrament uw pastoor altijd ter beschikking probeert te zijn. U kunt rechtstreeks bellen.