Palmpasenprocessie

Uit Parwiki

De optocht

Normaliter wordt er op palmzondag 24 maart 2024 een palmpasenprocessie georganiseerd in samenwerking met buurtvereniging Mergelakker. Deze optocht of palmpasenprocessie wordt gehouden om de intocht van Jezus in Jeruzalem, vlak vóór Pasen, te gedenken. Echter, in de jaren waarin er geen Eerste H. Communie is vervalt deze processie.

De deelnemers worden afgehaald door Fanfare de Maasgalm.
Vertrekpunt: bij slagerij Meijers, Heirstraat 26 om 10:30 uur.
In de H. Mis van 11.00 uur worden de “palmpasens” en de palmtakken zoals gebruikelijk gezegend.
Indien u deelneemt, gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn op het vertrekpunt, i.v.m. het uitdelen van de palmpasenstokken aan degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Op dit moment kunt u niet (meer) inschrijven voor de palmpasenstok.
Enkele weken voor palmzondag vindt u hier de nodige informatie en het inschrijfformulier.

Uiteraard mag iedereen, groot en klein, met of zonder palmpasenstok meelopen met deze optocht!

Op het einde van de Mis zingen de communicanten, zoals bij eerdere gelegenheden, het slotlied en palmpasenlied dat zij geleerd hebben samen met ons Jeugdkoor.
Voor meer foto’s van de afgelopen jaren, zie hieronder

Palmpasenstok

Palmpasentak2012.JPG
Hier zie je een palmpasenstok zoals die in Elsloo gemaakt wordt. Deze stokken worden gemaakt door de buurtvereniging Mergelakker.

Het kruis verwijst uiteraard naar het kruis waaraan Jezus stierf en dat in de Goede Week die nu begint een centrale rol speelt. Het broodhaantje verwijst, net zoals de haan op de kerktoren, naar de haan die drie keer kraaide toen Petrus Jezus verloochende. Het is een oproep aan ons om niet zoals Petrus te zijn en de Heer niet te verloochenen. De buxustakjes herinneren aan de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenreed.
Meestal zullen er andere dingen aan de palmpasenstok hangen die verwijzen naar de apostelen (12 pinda's) of een sinaasappel die verwijst naar de zure drank die men Jezus aanbood. In Elsloo is het gebruik om er snoep aan te hangen, misschien als verwijzing naar de vreugde en het feest die er waren toen Jezus, gezeten op een ezel, Jeruzalem binnentrok.

Je mag uiteraard ook zelf je eigen palmpasenstok maken en meebrengen.

De buxus-takken, ook wel palmpjes of palmtakjes genoemd, worden aan het begin van de Eucharistieviering van Palmzondag gezegend. Wij horen dan ook de evangelielezing waarin de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt verhaald.
Het is een oud gebruik om een palmtakje achter de corpus op de kruisen in huis te steken.
Wist je dat het as van de oude palmtakjes gebruikt wordt voor het askruisje op Aswoensdag?

Een impressie van 2016

Onze Fanfare
IMG 9611.JPG
IMG 9613.JPG
IMG 9616.JPG
IMG 9617.JPG
IMG 9618.JPG
IMG 9622.JPG
IMG 9626.JPG
IMG 9627.JPG
Zang, Jeugdkoor
Jeugdkoor met de communicanten
IMG 9641.JPG