Palmpasenprocessie

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Opent te zijner tijd

De optocht

Op palmzondag 5 april 2020 organiseerden wij, zoals gewoonlijk, de optocht met palmpasens of palmpasenstokken in samenwerking met buurtvereniging Mergelakker. Deze jaarlijkse optocht of palmpasenprocessie wordt gehouden om de intocht van Jezus in Jeruzalem, vlak vóór Pasen, te gedenken.
De deelnemers worden afgehaald door Fanfare de Maasgalm op de hoek Past. Dubarstraat/Heirstraat om 10:30 uur. In de H. Mis van 11.00 uur worden de “palmpasens” en de palmtakken zoals gebruikelijk gezegend.
Indien u deelneemt, gelieve ruim op tijd aanwezig te zijn op het vertrekpunt, i.v.m. het uitdelen van de palmpasenstokken, aan degenen die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Men kan zich opgeven bij via een briefje bij de pastoor of via het inschrijfformulier.
Een palmpasenstok (voor de kinderen) kost € 3,00. Je mag er uiteraard ook zelf een maken en meebrengen.
Voor de communicanten, misdienaars, leden van ons Jeugdkoor of buurtvereniging Mergelakker is de palmpasen gratis.
Wie een palmpasenstok wil hebben moet zich daarvoor inschrijven!!
Het gebruik wil dat je na de Mis het kruis van de palmpasen weer inlevert, maar dat je de palmtakken, het broodhaantje en de snoep mee naar huis neemt.
Opgave ten laatste op maandag 30 maart 2020.


Uiteraard mag iedereen, groot en klein, met of zonder palmpasenstok meelopen met deze optocht!

Op het einde van de Mis zingen de communicanten, zoals bij eerdere gelegenheden, het slotlied en palmpasenlied dat zij geleerd hebben samen met ons Jeugdkoor.

Voor meer foto’s van de afgelopen jaren, zie hieronder of website buurtvereniging Mergelakker (onder foto's).

Palmpasenstok

Palmpasentak2012.JPG
Hier zie je een palmpasenstok zoals die in Elsloo gemaakt wordt. Deze stokken worden gemaakt door de buurtvereniging Mergelakker.

Het kruis verwijst uiteraard naar het kruis waaraan Jezus stierf en dat in de Goede Week die nu begint een centrale rol speelt. Het broodhaantje verwijst, net zoals de haan op de kerktoren, naar de haan die drie keer kraaide toen Petrus Jezus verloochende. Het is een oproep aan ons om niet zoals Petrus te zijn en de Heer niet te verloochenen. De buxustakjes herinneren aan de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen Jezus Jeruzalem binnenreed.
Meestal zullen er andere dingen aan de palmpasenstok hangen die verwijzen naar de apostelen (12 pinda's) of een sinaasappel die verwijst naar de zure drank die men Jezus aanbood. In Elsloo is het gebruik om er snoep aan te hangen, misschien als verwijzing naar de vreugde en het feest die er waren toen Jezus, gezeten op een ezel, Jeruzalem binnentrok.

Je mag uiteraard ook zelf je eigen palmpasenstok maken en meebrengen.

De buxus-takken, ook wel palmpjes of palmtakjes genoemd, worden aan het begin van de Eucharistieviering van Palmzondag gezegend. Wij horen dan ook de evangelielezing waarin de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt verhaald.
Het is een oud gebruik om een palmtakje achter de corpus op de kruisen in huis te steken.

Een impressie van 2016

Onze Fanfare
IMG 9611.JPG
IMG 9613.JPG
IMG 9616.JPG
IMG 9617.JPG
IMG 9618.JPG
IMG 9622.JPG
IMG 9626.JPG
IMG 9627.JPG
Zang, Jeugdkoor
Jeugdkoor met de communicanten
IMG 9641.JPG
Persoonlijke instellingen