Iconen

Uit Parwiki

Onze parochie bezit sinds begin 1995 een collectie originele iconen, gekregen van de katholiek Oekraiense kerk uit Genk (B).
Enkele daarvan plaatsen wij bij het overeenkomstige feest op een speciale voet voor de altaartafel in de Mariakerk.
De afmetingen zijn 86x66cm.

Geboorte van de Heer
Opdracht in de tempel (v.1)
Opdracht in de tempel (v.2)
Doop van de Heer
Opwekking van Lazarus
Intocht in Jeruzalem
Koningen David en Salomo
Adam en Abraham
Mozes en Aaron
Johannes de Doper
De profeet Elia
Jeremia en Jesaja