Inventaris Mariakerk

Uit Parwiki

1 Beeldenreeksen

1.1 Beeldenreeks Frans Timmermans

Oorsprong
In 1993 zijn tien beelden, gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Frans Timmermans (1921-2005), geplaatst tegen de pilaren van de Mariakerk. De sokkels zijn ontworpen door Jan Peters. De beelden waren ontworpen voor de kapel van het oude ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht, waar zij stonden tot de sluiting van het ziekenhuis in 1991. De beelden zijn korte tijd in opslag geweest bij de ontmanteling van deze kapel. Dank zij de zorgen van Dré Franssen, toenmalige rector van het ziekenhuis, hebben wij deze beelden kunnen verwerven. De beelden zijn 120 cm hoog en gemaakt van chamotte-klei. Zij dateren uit 1958, het bouwjaar van de Mariakerk.
In 1994 is Frans Timmermans zijn beelden komen bekijken. Hij was zeer ingenomen met de plaats die zij in Elsloo gekregen hadden. De plaats tegen de pilaren komt nl. overeen met de plaatsing tegen de pilasters in de kapel in Maastricht. Hij vond ze hier zelfs beter staan dan in Maastricht.

Waarom precies deze heiligen?
Omdat de beelden oorspronkelijk gemaakt zijn in opdracht van de Zusters onder de bogen uit Maastricht voor hun ziekenhuiskapel (met het formaat van een middelgrote kerk) is het niet verwonderlijk dat de heiligenbeelden gekozen zijn vanwege hun band met het ziekenhuis en de congregatie van deze zusters.
Uiteraard is er de H. Anna, afgebeeld als St. Anna-ten-Drieën (samen met haar dochter Maria en kleinzoon Jezus) de patrones van Sint Annadal. ('s Werelds beroemdste Anna-ten-Drieën-beeld staat overigens in onze St. Augustinuskerk.) Naast deze kan St. Jozef niet ontbreken.
Uiteraard zijn er de HH. Cosmas en Damianus, broers en martelaren, patroons van artsen en apothekersen de H. Elisabeth van Thüringen, patrones van de verpleegsters. De H. Rochus wordt aangeroepen tegen besmettelijke ziekten. St. Franciscus van Assisië is de patroonheilige van de maker (Frans) en de H. Catharina van Siëna was kennelijk die van de vrouw van de toenmalige ziekenhuisdirecteur, als wij ons het gesprek met Frans Timmermans goed herinneren. De H. Carolus Borromeüs is de patroonheilige van de Zusters onder de bogen (voluit: Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeüs) die het ziekenhuis met kapel lieten bouwen in 1950 en die het jarenlang geleid hebben. De Heer zelf wordt vertegenwoordigd in het beeld van Hem als Goede Herder.

Jezus als Goede Herder

1.2 Beeldenreeks Wim van Hoorn

In maart 2005 hebben wij twee grote beelden 2,5 m samen met hun sokkels op de kop weten te tikken. Het zijn zandstenen beelden van Jozef en Maria die de Drievuldigheidskerk te Schaesbergerveld (Heerlen) sierden. De twee beelden van rond 1958 (volgens onze informatie) van de hand van de Amsterdamse kunstenaar Wim van Hoorn zijn even oud als de Mariakerk en stonden in de eerder genoemde kerk, op een gelijkaardige plaats naast de abscis.

De afbeelding in reliëf op de mantel van het Mariabeeld stelt de boodschap van de engel aan Maria voor.

Maria (1958?)

2 Losse beelden

2.1 Beeld in de Mariakapel

Maria van Altijddurende Bijstand
Eind mei 1996 hebben wij van de katholiek-Oekraïense kerk uit Genk (B) het beeld van Maria-altijddurende-bijstand gekregen. De katholiek-Oekraïense kerk behoort tot dezelfde Kerk als wij, alleen vieren zij de liturgie in het Oekraïens (lijkt veel op Russisch-orthodox). Wij noemen dit de Oekraïens-katholieke ritus. Omdat er in hun kerken enkel iconen hangen, hebben ze ons dit beeld geschonken. Het is een driedimensioneel beeld van de alombekende icoon van Maria-altijddurende-bijstand. De herkomst van dit beeld hebben wij niet kunnen achterhalen. (160 cm)

2.2 Beelden in de hall

Maria van Altijddurende Bijstand
Maria van Altijddurende Bijstand, op draagbaar, klaar voor processie (juni 2012)
Maria van de Wonderdadige Medaille
Icoon van Maria van Altijddurende Bijstand. Op de achterkant zitten nog de zegels van het echtheidscertificaat. (icoon zelf 40,5x52,5 cm) Deze icoon wordt bij de jaarlijkse sacramentsprocessie meegedragen. Het echtheidscertificaat en verlenging van aflaat, gericht aan pastoor Thissen hieronder. Thissen bracht deze als aandenken mee van een reis naar Rome. De inhuldiging van de icoon was op 18 mei 1913.
Certificaat papier 41,5x27,2 gedat. 15 ? 1913
Houten beeld van Maria van de Wonderdadige Medaille. Geschenk van fam. Spronken-Wanten. (120 cm)

2.3 Beelden onder het oksaal

Gipsen beeld 120 cm Gipsen beeld 120 cm

3 Sacristie

Sacristiekruis
Sacristie
Dit kruis (133x98cm) is een copie van het kruis van Bemelen. Het was eigendom van pastoor Bertin (pastoor van 1949-1966), de bouwpastoor van de Mariakerk. Hij heeft het kruisbeeld geschonken aan Lei en Nellie Spronken-Wanten. Deze hebben het op hun beurt in 1993 aan de parochie geschonken. Het hangt in de sacristie van de Mariakerk. Zicht in sacristie, credenstafel en kazuifelkast gekregen van de Zusters van Clara Fey uit het weeshuis "De Steenen Trappen" in Roermond in augustus 1993, bij hun vertrek aldaar.
Buste Maria Sterre der Zee (50 cm)
Buste Maria Sterre der Zee (inscriptie op rug)

BUSTE STERRE DER ZEE
BASILIEK VAN O L VROUW
ALLEEN REPRODUCTIERECHT
GERARD HACK-RUTTEN
MAASTRICHT
№ 3
Ons is verteld dat er in totaal vijf bustes gemaakt zouden zijn.

Buste Maria Sterre der Zee. Op 18 januari 2020 gekregen van de Zusters Franciscanessen uit Valkenburg. De buste staat in de sacristie.

4 Kruisweg

Eerste statie (met kruisje erboven)

Eerste statie
Tweede statie
Derde statie
Vierde statie
Vijfde statie
Zesdee statie
Zevende statie
Achtste statie
Negende statie
Tiende statie
Elfde statie
Twaalfde statie
Dertiende statie
Veertiende statie

Deze kruisweg is in ons bezit vanaf 1993 en komt uit franstalig België. Hier afgebeeld zonder kruisje. (99x69 cm)
Uitleg van de kruisweg

5 Biechtstoelen

Biechtstoel, oost. In medaillon: wenende Petrus
Biechtstoel, west. In medaillon: H. Johannes, Nepomucenus
alt text
Biechtstoel, 1958 2x
Medaillon: wenende/rouwende apostel Petrus

Biechtstoel gedateerd 1840-1850

Biechtstoel zou volgens de geleerden gesigneerd zijn (wij kunnen het niet vinden): J.R. RAMAKERS EN ZO / BEELDH. / GELEEN 1928

In september 1998 hebben we deze twee mooie biechtstoelen gekregen (gratis). Zij stonden voorheen in de Awwe Stiene Kerk (St. Jozefkerk) aan de Kesselkade in Maastricht. Het hoofdaltaar van deze kerk staat sedert de zomer van 1998 in de St. Augustinuskerk.

Het medaillon op de linker biechtstoel stelt een wenende Petrus voor (hij heeft spijt omdat hij de Heer verloochend heeft) en het medaillon op de rechter biechtstoel de H. Johannes Nepomucenus (1350-1393), patroon van de biechtvaders. Hij stierf als martelaar in Praag, omdat hij zijn biechtgeheim niet wilde schenden.
Achter in de kerk staan twee biechtstoelen uit 1958.

6 Iconen

Onze parochie bezit sinds begin 1995 een collectie originele iconen, gekregen van de katholiek Oekraiense kerk uit Genk (B).
Enkele daarvan plaatsen wij bij het overeenkomstige feest op een speciale voet voor de altaartafel in de Mariakerk.
De afmetingen zijn 86x66cm.

Geboorte van de Heer
Opdracht in de tempel (v.1)
Opdracht in de tempel (v.2)
Doop van de Heer
Opwekking van Lazarus
Intocht in Jeruzalem
Koningen David en Salomo
Adam en Abraham
Mozes en Aaron
Johannes de Doper
De profeet Elia
Jeremia en Jesaja


7 Priesterkoor

Tabernakel (55 x 63 cm)
Godslamp (iroko 40cm)
Ambo eigen productie (beuk 129 cm)
Ambo met uitgeklapt (kinder)trapje
Altaar
Pupiter met evangeliarium (iroko 149 cm)
Kruis in abscis
Credens (Lei Jennissen, 1995), (eik 100cm), klaar voor de Eucharistie
Sedilia
Sedilia bij zijaltaar, gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg, februari 2016 h. 83,5 cm. kleine (4x), 53 cm
Bidstoel (eik 96cm) (in opslag)

8 Dagkapel (zijbeuk)

Zij-altaar (25 april 2020)
Altaar in miranti met altaarsteen. h. 100 x 79 x 198 cm. In de jaren zestig door Pie Gillissen gemaakt van het hout van de communiebanken uit deze kerk. Grondig opgeknapt in april 2020.

8.1 Beelden in de dagkapel

Maria met kind (120 cm)
H. Jozef met kind (120 cm)
Kruisbeeld (corpus 100 cm) In dec. 2021 gekregen van Zrs. Franciscanessen uit Valkenburg


8.2 Overige

Kan en schaal voor de handenwassing
Altaarbel
Bidstoel
Elevatiebel
Ziekenlantaarn
Messing kan (21 cm) en ovale schaal voor handenwassing. (36,7 cm) Een van de twee altaarbellen. (h. 12 ø 16 cm) Bidstoel. (96 cm) Elevatiebel. Hing in het Franciscanessenklooster van Meers (op deze plaats is nu Franciscushof) tot de opheffing in 1997. (21 ø 19 cm) Messing lantaarn met bel om de ziekencommunie te brengen. (Niet meer in gebruik) (54 cm)

9 Overig houten meubilair

Paaskandelaar eigen productie 2005
Altaarkandelaars
Uitvaartkandelaar en staander
Pupiters
Paaskandelaar (165 cm) Altaarkandelaars (2x 130 cm; 2x 110 cm 2x 90 cm) Uitvaartstandaard (2x 93 cm) en -kandelaar (4x 104 cm) Pupiters (90 en 130 cm) In totaal zijn er 9 grote pupiters gemaakt voor onze kerken en de parochiezaal, er 2 kleine voor kinderen.
Bloemstaander
Bloemstaander
Iroco vaas
Houten kandelaar
Bloemstandaard of piedestal (104 cm) Bloemstandaard of piedestal (77 cm) Iroco vaas (13,5 ø 14,5 cm) Iroco altaarkandelaar (4x) (12 cm)
Al deze voorwerpen in iricohout, samen met godslamphouder, wierookstaander, evangelieboekhouder zijn van eigen ontwerp en eigen productie (2006-2009).