Inventaris klein Mariakerk

Uit Parwiki

1 Kleine inventaris

De kleine gebruiksvoorwerpen, zeker deze die niet meer in actief gebruik zijn, zijn veilig ondergebracht.
Wij vermelden ze hier bij de Mariakerk.

1.1 Altaarkruis, kandelaars en tabernakel

Koperen tabernakel
Koperen altaarkruis
Koperen kandelaar
Tabernakel. Maria koningin in de hemel, met drie engelen. (55 x 63 cm) Origineel altaarkruis van de Mariakerk. Nu in de dagkapel. (50 cm) Een van de twee originele altaarkandelaars. Nu in dagkapel. (29 cm)

1.2 Ampullen met schaal

Zilveren ampullen
Zilveren ampullen
Glazen ampullen
Twee ampullen met schaal. Zilver; merken: V, AL in ruit (= Leurs, Sittard); tweede kwart 19de eeuw. Ampullen: ronde voet; om de korte, ronde stam een ribbelrand; peervormig lichaam, waarop drie gedreven, ovale medaillons, waarin de buste van een heilige; op de wijnampul gedreven druiventrossen en wingerdbladeren; op de waterampul, gedreven waterplanten; na een sterke insnoering de gewelfde tuit, die om de hald een bandje heef tmet twee parelranden; op het gewelfde deksel resp. een druiventros en waterplnt; geornamenteerd, voluutvormig oor. (h. 14,7 cm) Schaal: ovaal, met diep spiegel; brede, gedreven rand waarin vier ronde medaillons met voorstellingen; tussen de medaillons druiventrossen, wingerdbladeren en waterplanten. (l. 30 cm) Twee ampullen met schaal. Zilver; merken Z, JS (= Sax, Roermond), bandje en lauwerkrans met wapen, tweede kwart 19de eeuw. Ampullen: ronde, geprofileerde voet met smal sierrandje; korte, ronde stam; eivormig lichaam waarop gegraveerd het wapen van de fam. de Geloes, de schenker, met daaronder "Hoc signo vincis" (= In dit teken zal je overwinnen); aan de bovenzijde een sierrandje, waarna een sterke insoering; gebogen tuit met ribbelrandje; gewelfd deksel; geornamenteerd, voluutvormig oor. (h. 17 cm) Schaal, ovaal, met brede rand, waarlangs een klein sierrandje, ondiepe spiegel, waarin hetzelfde wapen gegraveerd staat. (l. 28 cm) De gewone glazen ampullen met wijn en water, klaar voor gebruik.

1.3 Cibories

Een ciborie is eigenlijk een kelk met een deksel erop waarin de H. Hosties (ook wel Heilige Reserve genoemd) na de Eucharistieviering bewaard worden.

Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie
Ciborie, verguld koper, laatste kwart van de 19de eeuw. Ronde, geprofileerde voet, op de welving een gegraveerde rand van druiventrossen en wingerdbladeren, onderbroken door een rond medaillon, met daarin het Lam Gods; ronde stam met gegraveerde sierandjes; afgeplatte, bolvormige nodig; opengewerkte tegencuppa van druiventrossen en wingerdbladeren, met daaroven het opschrift: ECCE PANIS ANGELORUM FACTUS CIBUS VIATORUM; onderbroken door een rond medaillon met pelicaan; licht gewelfd deksel met gegraveerde rand van druiventrossen en wingerdbladeren; op de top een gelijkarmig kruisje.

De tekst op de cuppa komt uit de sequentia (lied) Lauda Sion, geschreven door St. Thomas van Aquino. De tekst betekent "Kijk het brood van de engelen is het voedsel geworden van hen die onderweg zijn (=de mensen)". De pelicaan, waarvan men in de oudheid dacht dat hij in geval van nood, zijn eigen borst openkrabte om zijn jongeren met zijn eigen bloed te voeden, was een symbool van Christus die zijn Bloed voor ons gaf. (h. 37 ø 15,3 cm)

Ciborie, verzilverd koper, vergulde zilveren cuppa. Zilvermerk M G; jrl. K (=1869?), leeuwtje, minervakopje. Ronde, geprofileerde voet met twee parelranden; ronde stam met cylindervormige nodus met opengewerkt randje van vierpassen; cuppa met twee banden; geprofileerd deksel met parelranden; op de top een gelijkarmig kruisje met fleurons op het einde van de balken. (h. 36 ø 10 cm) Ciborie, vergulde metalen voet, vergulde zilveren cuppa (begin 19de eeuw). Ronde gladde voet met geprofileerde rand, ronde stam, die zich in het midden iets verbreedt en daarna weer verjongt; gladde cuppa; gewelfd deksel met op de top een kruisje. (32 ø 10 cm) Fragiele Luiks zilveren ciborie met deksel met corpus. Ronde geprofileerde voet; op de welving een rand van gedreven bladmotieven; peervormige nodus met bladmotieven; tegencuppa met gedreven bladmotieven; cuppa verguld; vrij plat deksel met dezelfde sierrand als op de voet; als bekroning op verhoging een kruisje met corpus; onder de voet de inscriptie: S. Catarinen: Dael: F:S: anno 1713. (h. 32,6 ø 11,2 cm)
Ciborie
Ciborie
Ciborie met velum
Ciborie. (h. 32 ø 17,6 cm) Ciborie. (h. 36 ø 19,5 cm) Dezelfde ciborie als hiernaast, met het velum zoals zij in het tabernakel staat. Deze twee cibories hiernaast zijn aangekocht bij de bouw van de kerk in 1958.

1.4 Custodia's

Neo-gotieke custodia
Neo-gotieke custodia. Geopend
Zilveren custodia
In een custodia (letterlijk: wachthuis of het huis van de (schild)wacht) wordt de geconsacreerde H. Hostie bewaard die bij een uitstelling in de monstrans geplaatst wordt. De voor- en achterkant hebben graveringen: Voorkant: JHS en aan de achterkant het Lam Gods. JHS is de afkorting van "In hoc signo vincis", en als Griekse letters gelezen zijn het de eerste drie letters van Jezus IHSOUS. Hier worden in het Latijn de J en I door elkaar gebruikt. (h. 21,5 ø 9,8 cm) Zelfde custodia in geopende vorm. De custodia hoort bij de neo-gotieke monstrans hieronder. Dat wil zeggen dat de lunula met hostie past in die monstrans. Zilveren custodia. De gouden ring waarin de grote hostie bewaard wordt en die bij een uitstelling in een monstrans wordt geplaatst heet: lunula (= maantje). De custodia hoort bij de zonnemonstrans hieronder. (h. 4,5 ø 9 cm)

1.5 Kelken en hostieschalen

Kelk Mgr. d'Arberg
Kelk met twee drinkende herten
Kelk met de wonderdadige medaille
Kelk Iwan Blaschek
Kelk. Onder de voet: 1711. Deze zilveren kelk werd geschonken door Mgr. d'Arberg, bisschop van Ieper. Hij moest vluchten in de Franse tijd en verbleef bij zijn broer in Elsloo op het kasteel. Hij ligt begraven in de grafkapel op het kerkhof op de Berg. Luikse keuren, D (= 1714), NM (= Nicolas Mulkay 1675-1721), Beiers wapen, dubbele adelaar. Zeszijdig, geprofileerd voetstuk, met daarop een tweede ronde voet, waarop het opschrift: Arberg-Vallangin met wapenschild, platte nodus, waaronder en waarboven een platte ring, onversierde cuppa.(h. 23,5 ø 10 cm) Kelk met twee drinkende herten. Afbeelding naar de psalmtekst: "Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U, o God." (Ps. 42,2) Vrij zeker is dit de kelk van bouwpastoor Bertin. (h. 17,4 ø 11,5 cm) Kelk met Maria van de wonderdadige medaille. De nodus is van ivoor.
Onder de voet FEC. E. KERSTEN-LEROY MAASTRICHT 1958

Deze kelk is samen met de hostieschaal, twee cibories, zonnemonstrans, pyxis, altaarkandelaars, altaarkruis, processiekruis aangekocht voor de Mariakerk bij de bouw. (h. 17,6 ø 13,8 cm)

Kelk van wijlen Iwan Blaschek (1971-2023), priester geboren en getogen in Elsloo. Onder de voet in het midden "Iwan 9 juni 2001" (zijn wijdingsdatum). Op de rand: "Schönstatter Marienbrüder JKA 835, Hardanba/F." 4x emaille inleg (ø 3,9 cm): St. Joris, St. Franciscus, de Geode Herder en kruis met lelie (symbool scouting?) (h. 20 cm ø 9,5 cm)
Hostieschaal
Hostieschaal
Hostieschaal (ovaal) met hosties, klaar voor gebruik. (h. 5,7 ø 27,3 cm) Hostieschaal, afkomstig Witven, Someren jan. 2021. (25 cm)

1.6 Kerstgroep

Kerstgroep (beton) (2012)
Kerstgroep (2019)
Kerstgroep (1958?) uit de Drievuldigheidskerk van Heerlen (Verworven in 2005). Vijf delen. (79 cm)

1.7 Monstransen

Monstrans
Monstrans
Stralenmonstrans
Blikken monstrans met glazen "edelstenen". Deze monstrans werd door wijlen onze koster Paul Daemen Sr. in december 1992 bij het grof vuil in de Dorpsstraat aangetroffen. De oorsprong is onbekend. Paul heeft ze toen aan de parochie geschonken. De kapotte voetjes zijn verwijderd. De lunula ontbreekt. (66 cm) Neo-gotieke monstrans. Op een medaillon op de achterkant van de voet staat een afbeelding van St. Antonius, duidelijk de patroonheilige van de schenk(st)er. Onder de voet staat: Jos. Loven, Frt Roermond - D.D. Ant. Jurgens-Verbruggen, 1915. (66 cm) De monstrans werd geschonken door dhr. Antonius Jurgens, die in de zomer van 1915 vier maanden in het kasteel verbleef. De ciborie werd voor het eerst gebruikt met kerstemi 1915 tijdens het veertig-urengebed. Stralen of zonnemonstrans. Verguld zilver; merken J, 1.E, leeuwtje en I? januskop; jrl. Z (=1959). Ronde, konische voet; na een insnoering van de stam, die naar boven verjongt; rond de lunula stralen, waarin vier bundels van lange stralen een kruis vormen. (49 cm)

1.8 Olievaatjes en pyxis

Olievaatjes Mariakerk
Oude olievaatjes Mariakerk
Pyxis
Zelfde pyxis in het zakje waarin zij gedragen wordt
Moderne olievaatjes met daarin de olie van de doopleerlingen (O.C. = Oleum Catechume- norum. Deze wordt gebruikt voor het facultatieve zalven van de doopleerlignen vóór het doopsel.), Chrisma (S.C. Sacrum Chrisma. Dit wordt o.a. gebruikt bij doopsel, H. Vormsel en priesterwijding) en olie voor de ziekenzalving (O.I. = Oleum Infirmorum). Set oude, beschadigde olievaatjes. Niet in gebruik. (h. 5,8 ø 2 x 3 cm) Pyxis. Deze wordt gebruikt om ziekencommunie rond te brengen. Geen merken. (h. 4 ø 5,5 cm)

1.9 Kruis en flambouwen

Koperen processiekruis
Koperen flambouw (x2)
Flambouwen (6x)
Processiekruis. (50 cm) Flambouwen, behorende bij het processiekruis. (50 cm) Processieflambouw. (43 cm)

1.10 Relikwiehouders

Reliekhouders permanente berging

Uiterst links de St. Hubertussleutel (24,5 cm).
Wij hebben een hele reeks relikwieën in plaat- en hartvorm.
Daarnaast ook andere enkelvoudige en samengestelde relikwieën.

 1. H. Maria Goretti
 2. S. Marcus Ev. (H. Marcus, de evangelist)
 3. Ex velo B.M.V. + S. Bernardi Abb. (Uit de sluier van Maria + H. Bernardus van Clairvaux, abt)
 4. St. Cath. Labouré (H. Catharina Labouré) (zie getuigschrift hieronder)
 5. S. Leonis (H. Leo, paus)
 6. Ex crucib. S. Pet. et And. (Uit de kruisen van St. Petrus en Andreas)
 7. ex oss. J. Bosco (Uit het gebeente van H. Don Bosco) (zie getuigschrift hieronder))
 8. ex oss. S. Clementis Hofb. conf + ex oss. S. Gerardi Majel. conf + ex oss. S. Alphonsis di Lig. E.C.D. (uit de gebeentes van de H. Clemens Maria Hofbauer, belijder, id. van St. Gerardus Majella, belijder, id. van St. Alfonsus Maria di Liguori, kerkleraar). Dit zijn heilige redemptoristen.
 9. verzamelreliekhouder (rechts): martelaren: S. Petronella, Lucia, Sebastianus, Fabianus, Cornelius, Decorofa, Barbara, Pollonia, Agnes, Dionysius, Dymphna, Donatus en uit het kruis van St. Andreas
 10. verzamel-reliekhouder (links): Eligius, Anastasia, Hillarianus, Victor, Policarpus, Illuminatus, Fortunatus, Paulus, Laurentius, Petrus, Apolonia, Barbara, Margarita, Ianuarius, Catharina, Agnes, Constantius en enkele onleesbare namen.
 11. zwarte verzamelreliekhouden (niet op foto): M. M. Alacoque, Fr. van Sales, J. de Chantal en Agnus Dei (laatste is een raadsel)
Reliekhouder St. Augustinus
Reliekhouder H. Hubertus
Lege relikwiehouder
Hartvormige reliekhouder van St. Augustinus

opschrift: Sero te Amavi Domine sero te amavi - S. Aug. Eccl. Doctor - 1813
Vertaling: Te laat heb ik u bemind, Heer, te laat heb ik u bemind.
Sint Augustinus, kerkleraar (16,7 cm)

Hartvormige reliekhouder van St. Hubertus

opschrift: St. Hubertus, 1817.
Deze en vorige reliekhouder dragen het Maastrichtse meesterteken G.L. (16,6 cm)

Lege relikwiehouder voor gebruik tijdens relikwieverering. Koper. (28,2 cm)
Reliekhouders
Reliekhouders H. Aegidius en H. Rochus
Deze drie reliekhouders in cartouchevorm met rocaille-ornament, met Maastrichtse keuren: ster en K, dragen de volgende opschriften:

Ionge Dogters - 1782 - S. Luciae (= Jonge = ongehuwde vrouwen)
Iongmans - 1782 - S. Barbarae (= Jonge = ongehuwde mannen)
Getrouwden - 1783 - Francisci Xaverii
Het zijn relikwiehouders van heiligen waarvan de St. Augustinuskerk ook beelden heeft. (12 cm)

Reliekhouder van St. Aegidius (ook wel St. Gillis). Tekst op relikwie zelf S. Aegidii Ab. (= H. Aegidius, Abt) (11 cm) (merken L,GL, en ster) (18de eeuw?) en

Reliekhouder van St. Rochus in cartouchevorm met festoen en strik. Tekst op relikwie zelf: Ex oss. Sancti Rochi (= Uit het gebeente van St. Rochus) (12 cm). De reliekhouder is duidelijk een oudere die aangepast is. De tekst erop is CEX S...S 1814.

Reliekhouders van een hele reeks martelaren
Reliekhouder achterkant
Loden reliekbussen
Reliekhouders met een heleboel kleine relikwieën. Enige reliekhouder met afbeelding op de achterkant. Het is een martelares. Gezien de toren op de achtergrond is het waarschijnlijk de H. Barbara. Het is de achterkant van de relikwiehouder direct links naast deze foto Deze loden reliekhouders (1779) komen uit het oude St. Augustinusaltaar uit de vorige St. Augustinuskerk. Volgens de inventarislijst van 1989 hoort er een oorkonde bij. Deze oorkonde achter glas op perkament getuigt van de wijding van het altaar van de H. Augustinus en het verlenen van een aflaat door de eerder vermelde Mgr. d'Arberg. (h. 6,3 en 6 ø 5,5 en 5,9) Wij zijn op zoek naar deze oorkonde. Zij is waarschijnlijk verkeerd gearchiveerd.

1.11 Wijwater-attributen

Wijwatervat
Wijwaterbak
Wijwaterbak
Wijwatervat achter in de kerk, waar men vrij wijwater kan tappen. (vat 93 cm) Originele wijwaterbak (2x) bij de hoofdingang. (34x40 cm) Wijwaterbak (2x) bij hoofd- ingang, afkomstig (zoals 2 biechtstoelen) uit de St. Jozefkerk (Awwe Stiene) aan de Kesselkade, Maastricht (1998). (32x23,5 cm)
Wijwateremmer
Wijwateremmer, gekregen zorgcentrum Witven, Someren, jan. 2021
Wijwateremmer (h. 23 cm, ø 22 cm) Smalle wijwateremmer (h. 26 cm, ø 20 cm)

1.12 Wierooksvat

Wierookstaander, iroko (131cm)
Wierookstaander, messing (134 cm)
Wierooksvat (2x), koper (19 cm)
Koperen scheepje Mariakerk (6,8 cm)
Oude koperen scheepjes (6,8 en 8,3 cm)

1.13 Voorbidstokken

Deze vier stokken worden bij de processie gebruikt om aan te geven welke rij voorbidt, nabidt, enz.
De ornamenten zijn van zilver, de stokken zijn geverfd hout. Twee maal kruisje, eenmaal ster, en eenmaal Lam Gods.
Als iemand de exacte benaming voor deze stokken kent, houden wij ons aanbevolen.

Aangeefstok (139cm, ø 18 mm)
Aangeefstok Lam Gods op Boek met 7 zegels (45 mm)

Aangeefstokken (ornamenten 45 mm)