H. Gerardus Majella

Uit Parwiki

St. Gerardus Majella werd rond 23 april 1726 te Muro Lucano bij Napels geboren als zoon van een eenvoudige kleermaker.

Reeds in zijn kinderjaren is er sprake van een wonderlijke verbondenheid met de hemel. Als hij als vijfjarige een bezoek brengt aan een nabijgelegen Mariakapel dan komt het Jezuskind uit de handen van de Madonna en geeft hem een wit brood van fijn meel, dat hij weer aan zijn moeder geeft. Deze gebeurtenis herhaalt zich daarna jarenlang vrijwel elke dag. Een aantal mensen zijn er in de loop der jaren getuige van. Sommigen krijgen zo een broodje van Gerardus.
Gerardus is heel godvruchtig, bidt veel, vast en doet boete. In die tijd mocht je pas op latere leeftijd de eerste communie ontvangen. Gerardus zou dan 10 jaar zijn. Tevoren kreeg hij de H. Communie van de aartsengel Michaël.
Tegelijk lijdt hij een voor onze tijd onbegrijpelijk zwaar boeteleven. In deze tijd reeds deed hij wonderen.

Jezuskind met broodje. Communie van de engel. Glas-in-lood raam
Als jongeman verdient hij zijn kost meestal als kleermaker. Hij was ook ongeveer een jaar knecht bij de bisschop van Lacedogna. Uit deze periode dateeert het volgende wonder. Bij het water putten liet hij per ongeluk de huissleutel in een put liet vallen. Hij ging daarop een Jezusbeeldje uit de kerk halen, liet het aan een touw in de put zakken en bij het ophalen hing de sleutel eraan.

Hij verlangde ernaar om in het klooster te gaan, maar daar had hij naar de mening van diverse oversten te weinig capaciteiten voor. Toch bleef hij hopen en vragen, terwijl hij het vak van kleermaker uitoefende. Na lang aandringen mocht hij in 1749 lekenbroeder worden bij de nieuw opgerichte redemptoristen. Naast de gewone kloostergeloften legde hij ook de gelofte af dat hij in elke omstandigheid zou kiezen voor het volmaaktste.

Sleutel uit de put. Zorg voor zieken. Glas-in-lood raam
Hij leidde een leven van gebed en onderdanige gehoorzaamheid en was vaak te vinden voor het Allerheiligste. Hij kreeg achtereenvolgens de functie van portier, kleermaker en tuinman. Het was de heilige Alphonsus Maria de Liguori (†1787), die in deze ijverige, bescheiden kloosterling een heilige ontdekte. Ook bij de mensen buiten het klooster was hij zeer geliefd; als hij ergens verscheen werd er geroepen: "Daar is de heilige!".
In aanbidding. St. Jozefkerk
Hij stond niet alleen bekend om zijn apostolisch en charitatief werk, maar vooral om een aantal bovennatuurlijke verschijnselen, zoals bilocatie, levitatie, gedachtenlezen, helderziendheid, voorspellingen, broodvermenigvuldiging en wonderbaarlijke genezingen.

Een aantal keren was men getuige dat hij tijdens geestesverrukking zweefde, zoals bij de Mariakerk van Illiceto.

Levitatie. St. Jozefkerk
Ook zou hij tijdens een storm even buiten Napels de zee op zijn gerend om een schip in moeilijkheden te redden: hij trok het aan twee vingers naar de wal.

Hij stierf in de nacht van 15-16 oktober 1755.
Zijn feest is op 16 oktober.
Gerardus werd heilig verklaard in 1904. Hij is een echte volksheilige en geniet een grote verering.
Hij is de patroon van kleermakers, communicantjes, moeders en zwangere vrouwen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze zaken.
Hij wordt meestal afgebeeld met een kruis in de hand.

Redden van schip. St. Jozefkerk