Opdracht van de Heer

Uit Parwiki
Opdracht in de tempel (v.1) Icoon Opdracht in de tempel (v.2) Icoon St. Augustinuskerk, binnenkapel, Opdracht van de Heer St. Jozefkerk, Maria-altaar, Opdracht van de Heer Mariakerk Opdracht in de tempel
Op 2 februari viert de Kerk het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, ook wel Maria Lichtmis genoemd. Op deze dag herdenken we dat het kind Jezus, overeenkomstig de voorschriften van de Joodse wet, op de veertigste dag na zijn geboorte aan God werd opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Deze wet gold alle eerstgeborenen van het mannelijk geslacht. Op die dag werd het kind van Maria door de oude priester Simeon en de oude Hanna in de tempel herkend en erkend als het Heil dat God bereid heeft voor de volkeren en als een Licht dat voor de heidenen straalt. Dit wordt uitgebreid verhaalt in Lc. 2,22-39.

We staan stil bij een van de stappen en de betekenis van de menswording van de Heer. Deze gebeurtenis is een van de geheimen of overwegingen van het Rozenkransgebed.
Van oudsher is het het gebruik om op deze dag kaarsen te zegenen en eventueel een lichtprocessie te houden bij het begin van de Eucharistieviering in de kerk, vanwege de woorden van Simeon over Jezus: een Licht dat voor de heidenen straalt. Daar komt ook de populaire naam Maria Lichtmis voor dit feest vandaan.
In onze parochie wordt op die dag en als er een avondmis is die dag ook op 1 februari na de H. Mis ook de zogenaamde Blasiuszegen gegeven. Deze wordt ook op 3 februari, het feest van de H. Blasius, na alle HH. Missen gegeven.