Onze Heer Jezus Christus, eeuwige hogepriester

Uit Parwiki