H. Hart van Jezus

Uit Parwiki
H. Hartbeeld uit de St. Jozefkerk

Op de derde vrijdag na Pinksteren (7 juni 2024) wordt het feest van het H. Hart van Jezus gevierd.
De Kerk viert dan de goedheid en mensenliefde van de Heer die zover ging dat Hij Zijn hart letterlijk voor ons liet doorboren. Een H. Hartbeeld, beeldt dan ook Jezus uit met een doorboord en met doornenkroon omwonden hart.
Er zijn oude aanzetten voor deze devotie. Het huidige feest van het H. Hart ontstond tussen 1673-75, naar aanleiding van de verschijningen aan de H. Margareta Maria Alacoque (1647-1690). Het werd pas een feest voor hele Kerk onder paus Leo XIII in 1899. In de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw kende de H. Hartdevotie een grote verspreiding.