Allerheiligen en allerzielen

Uit Parwiki

AK torso02klein.png
Met Allerheiligen (1 november) vieren wij het feest van hen die nu reeds bij God zijn. Velen van hen kennen wij met naam: Maria, de apostelen, de heiligen. Maar ontelbare anderen, allicht ook verwanten en dierbaren hebben reeds hun einddoel bereikt en zijn gelukkig bij God.


Met allerzielen (2 november) bidden wij heel bijzonder voor onze overledenen, met name voor hen die nog uitgezuiverd dienen te worden van kwaad dat hen aankleeft. Voor deze overledenen kunnen we enkel bidden en offeren.
In elke Eucharistieviering wordt overigens gebeden voor alle overleden gelovigen.

Een diepzinnige beschrijving van het vagevuur zoals wij deze louteringsplaats noemen komt van de H. Catharina van Genua (1447-1510):

Ik zie dat het paradijs van de kant van God geen grendels heeft, iedereen die wil kan hier binnengaan omdat God absoluut barmhartig is. Maar tegelijk zie ik dat God veel zuiverder is dan men zich kan voorstellen en dat de ziel, die ook maar het geringste spoor van onvolmaaktheid in zich draagt zich liever in duizend hellen zou storten dan zich met deze onvolmaaktheid voor God te vertonen. Als zij dan ziet dat het vagevuur bestemd is om deze vlekken van haar weg te nemen dan gaat zij er graag in en ze ervaart het als een grote barmhartigheid om haar beletsels te kunnen uitboeten. Als de ziel in het goddelijk licht ziet hoe God nooit ophoudt haar tot zich te trekken en vol liefde tot de volledige volmaaktheid te voeren; als zij dan ook nog ziet wat het betekent om weerhouden te worden van dit goddelijk licht; tel daarbij haar verlangen om zonder hindernis tot deze vereniging getrokken te worden, dan zeg ik: het zien van deze dingen, dat is wat de pijn veroorzaakt in de zielen in het vagevuur. De ziel wordt gereinigd net zoals goud in vuur. God houdt haar zolang in het vuur tot Hij al het onvolmaakte in haar wegneemt en haar brengt tot de volmaaktheid van 24-karaats goud, iedere ziel naar haar eigen vatbaarheid.”

Het verlangen van de overleden zielen om God te zien is bijna oneindig groot, maar staat niet los van het diepe besef dat men door zijn eigen zonden en tekorten het Licht dat God is niet kan verdragen. Dit besef en verlangen samen is zo diep dat Catharina die pijn vergelijkt met het door vuur gelouterd worden.
Het is aan ons, de levenden, om te bidden voor hen die wachten op het eeuwig geluk.

De allerzielendienst

Allerzielen is, zoals aangegeven, de dag waarop de Kerk bidt voor alle overleden gelovigen. In onze parochie bidden wij bijzonder op de zondagmiddag op of na 1 november voor de overledenen van het afgelopen jaar die wij dan ook met name noemen. Er wordt dan ook een gedachtenisprentje uitgereikt met hun namen op. Na de dienst worden de graven gezegend op de diverse kerkhoven.

De allerzielendiensten (met gravenzegening) zijn op zondag 3 november 2024.

in Elsloo, Mariakerk om 14:30 uur.
in Meers, St. Jozefkerk om 16:00 uur.

Data komende jaren: Jaarplanning.

De jaarlijkse datum van de allerzielendiensten in Elsloo en Meers

Omdat het op de laatste zondag van oktober kermis is in Elsloo, houden wij -afwijkend van andere parochies- de allerzielendiensten met gravenzegening altijd op de eerste zondag van november. Kermis en gravenzegening gaan nu eenmaal moeilijk samen.
Allerheiligen en allerzielen vieren wij op de eigenlijke dagen: 1 en 2 november. De tijden vindt u hier, zodra deze gepubliceerd zijn, of in ons parochieblad onder geplande diensten.

Op het "allerzielenprentje" worden alleen zij vermeld die in het voorbije jaar een kerkelijke uitvaart vanuit onze parochie hebben gehad.