Allerzielenlijsten

Uit Parwiki
Hier vindt u de allerzielenlijsten van de overledenen van onze parochie (van 1 november t/m 31 oktober) die een kerkelijke uitvaart genoten hebben. Deze namen staan op het gedachtenisprentje dat tijdens de allerzielendiensten wordt uitgedeeld.

De nieuwe lijsten worden rond allerzielen automatisch toegevoegd.
Het lijkt ons zinnig om de lijsten gesplitst te houden per pre-fusie parochie.

Elsloo, St. Augustinus

Begraafplaats Gods Akker, kruis bij de ingang (april 2011)
Meers, St. Jozef
Op het "allerzielenprentje" worden alleen zij vermeld die in het voorbije jaar een kerkelijke uitvaart vanuit onze parochie hebben gehad.