Zegeningen

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

1 Zegenen

Zegenen betekent diverse levenssituaties in het licht van het evangelie plaatsen: God wordt om Zijn schepping geprezen en Zijn zegen wordt erover afgesmeekt. Zegeningen zijn uiteindelijk een lofprijzing van God en tegelijk vaak een smeekbede. Maar omdat God ook de materiële wereld heeft geschapen en Jezus mens was en daardoor integraal deel uitmaakte van deze wereld kunenn ook voorwerpen en andere schepselen gezegend worden. De meeste zegeningen kunnen door een priester, sommige enkel door bisschoppen, andere ook door diakens of leken worden uitgevoerd.
In de katholieke liturgie wordt in de H. Mis de zegen gegeven aan het einde, vlak vóór de wegzending. De formule bevat altijd de woorden:
Zegene u de almachtige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
Bij het uitspreken van deze woorden gaan de gelovigen rechtstaan en slaat de priester een kruis over het volk.
Ook bestaan er zegeningen buiten de Eucharistieviering, bijvoorbeeld wanneer een persoon, een plaats of een object worden gezegend.

2 Soorten zegeningen

Het zegeningenboek of Benedictionale omvat een hele opsomming van zegeningen in vijf categorieën:

  • zegeningen van personen (echtgenoten, kinderen, pelgrims, etc.)
  • zegeningen van hetgeen mensen ten dienste staat (woning, gereedschap, voertuigen, dieren, etc.)
  • zegeningen van voorwerpen voor liturgie en publieke vroomheidscultus (kruisbeeld, heiligenbeeld, liturgische voorwerpen, etc.)
  • zegeningen van vroomheidsvoorwerpen voor persoonlijk gebruik (rozenkrans, een kerststal, etc.)
  • zegeningen bij verschillende omstandigheden.

3 In onze parochies

3.1 Blasiuszegen

Op 2 en 3 februari is er de Blasiuszegen.

3.2 Huiszegen

Regelmatig wordt ook gevraagd om een nieuw huis in te zegenen.

3.3 Motorzegen

In onze parochie is er eenmaal per jaar de zogenaamde motorzegen in samenwerking met MTC, Elsloo.

3.4 Ziekenzegen

Op de donderdag na Hemelvaart houden wij ieder jaar een ziekenzegen. Deze is niet te verwarren met het sacrament van de Ziekenzalving. De ziekenzegen was dit jaar op donderdag 20 mei 2021.

4 Bronnen

Een hele reeks zegeningen vinden wij in het Katholiek Gebedenboek, Brugge, Tabor, 1986, 1115-1429.
Het zogenaamde: Benedictionale: De benedictionibus, Rome, Typis Polyglottis Vaticanis, 1984.

Persoonlijke instellingen