Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki
De volgende update is op woensdag 22 mei 2024.

Periode: 27 april - 10 mei 2024

Christen-zijn.
"Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraag om een vis? Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is, het goede geven aan wie Hem daarom vragen." (Mt. 7,7-11)
Met deze woorden nodigt de Heer ons uit om te bidden, om met God te spreken. Wij Christenen van het begin van de 21ste eeuw wij denken heel vaak dat wij heel hard moeten werken en ontzettend veel moeten doen. Zeker, we hebben een boel te doen en we moeten ons inzetten voor die taak die God voor ons heeft weggelegd. Maar soms vergeten we wel dat het begin niet bij onszelf maar bij Christus ligt. Ons leven hebben we gekregen, alles wat we zijn is een gave. Jezus Christus zelf wil niets liever dan te gast zijn in ons leven. Hij wil dat wij op die manier door onze inzet onze medemens bereiken. Daarom hoort ons Christelijk leven te beginnen bij het begin en dat is bij het contact met de Heer zelf. Het contact waartoe Hij zelf ons oproept, nl. het dagelijks gebed en op de eerste plaats de H. Eucharistie.
Willen wij nl. goede Christenen zijn, die hun liefdesband voor God en hun medemens beleven dan moet de Heer ons leven bepalen en leiden. Wie de Heer echt ontdekt heeft en een echte band met Hem heeft die zal niet anders kunnen dan zich minstens elk weekend te voeden aan Zijn Woord en aan Zijn Lichaam. En waarom zouden we als we de mogelijkheid hebben ook niet dagelijks Hem in ons leven toelaten. Hij wil niets liever dan ons leiding geven en onze honger naar eeuwige, blijvende dingen verzadigen.

Wist u dat?

  • er na elke dienst op zondag of op een hoogfeest koffiedrinken is in de parochiezaal?


Meimaand- Mariamaand
De lieftallige meimaand is van oudsher toegewijd is aan Maria. Christenen zijn vaak met hun intenties naar de Moeder van God gegaan. Wij weten immers dat Maria, onze zus, de eerste van alle gelovigen is. Zij heeft als eerste mens ja gezegd op het aanbod van Gods genade. Door haar antwoord aan de engel: "Mij geschiede naar Uw woord", gaf zij zich helemaal over aan Gods wil en werkte zij mee aan Zijn plan. Tijdens haar leven heeft Maria in een gelovig vertrouwen op God geleefd. Ze begeleidde haar Zoon en stonden uiteindelijk vrijwel alleen onder Zijn kruis. Maria die nu bij haar Zoon is, is onze voorspreekster. Zij is de moeder en helpster van alle Christenen. Gaan wij naar haar en leggen wij haar vol vertrouwen al onze intenties en zorgen voor! Wij bidden in de meimaand de rozenkrans 20 minuten voor de doordeweekse Missen op dinsdag, woensdag en vrijdag. Uiteraard is er ook de gewone rozenkrans in de parochiezaal op maandagmiddag om 14:00 u.

Dodenherdenking Meers
Op zaterdag 4 mei a.s. is om 18:45 uur (kwart vóór zeven!) in de St. Jozefkerk de Eucharistieviering bij het begin van de jaarlijkse Dodenherdenking van de gemeente Stein. Na afloop van de viering is de gang naar het monument van kapelaan Berix met ceremonie aldaar.
De avondmis op de normale tijd van 18:00 u. vervalt.

Viering Hemelvaart
Op donderdag 9 mei vieren wij Hemelvaart. De HH. Missen zijn dan zoals op zondag. Op woensdag 8 mei is de vooravond. Deze vieren wij zoals op zaterdag. H. Mis om 18.00 u. in de St. Jozefkerk.

Orgelconcert
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei a.s., is er om 16:00 u. een orgelconcert in de St. Augustinuskerk door Marcel van Westen uit Aken (D.). Meer informatie op onze website.

Ziekenzegen op donderdag 16 mei om 14:00 uur in de Mariakerk
In samenwerking met de Zonnebloem, Elsloo en ons St. Augustinuskoor houden wij deze dienst ieder jaar op donderdag na Hemelvaart om 14:00 uur in de Mariakerk. Het is een gebedsdienst waarin iedereen die dat wil de handoplegging kan ontvangen. Er wordt m.n. gebeden voor onze zieken en allen die zich - op welke manier dan ook - inzetten voor zieken en hulpbehoevenden. Iedereen, jong of oud, ziek of gezond kan deelnemen. Na afloop is er - zoals intussen al een traditie is - voor iedereen koffie en gebak in en rond de Parochiezaal. De dienst is bedoeld voor iedereen, jong en oud, van Elsloo en daarbuiten. U bent dan ook van harte uitgenodigd.
De organisatie, het ziekenvervoer vanuit Elsloo en de opvang na afloop zijn in handen van de Zonnebloem. De dienst wordt opgeluisterd door ons St. Augustinuskoor.
U hoeft zich niet op te geven. Iedereen is welkom, ook na afloop bij de koffie en gebak.

Overweging
Het kostte God geen enkele moeite, voor zover wij weten, om leuke dingen te scheppen. Maar rebelse-willen-bekeren kostte Hem de kruisiging. (C.S. Lewis, Mere Christianity, h. 10)

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september om 20:00 uur in Parochiezaal, Bandkeramiekersstraat 2, Elsloo. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en haar ouders:
In Meers: Elena Martens, Ambiorixstraat 3, Stein.

Ziekencommunie:
In Elsloo: op donderdagochtend 2 mei.
In Meers: op dinsdagavond 7 mei.