Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 4 augustus 2021.

Periode: 10 - 23 juli 2021

Wist u dat?

 • wij op zondag 8 augustus a.s. afscheid willen nemen van H. Wetzels?
 • Harie is al jaren dirigent en organist van het St. Augustinuskoor?
 • hij nu op zijn 94ste (!) zijn opdracht beëindigt?
 • dit niet is omdat hij niet meer kan spelen of de trap van het oksaal niet meer op zou kunnen?
 • het koor op die dag onder zijn leiding de H. Mis van 11.00 uur hoopt op te luisteren?
 • het Ceciliakoor hoopt om op zaterdag 4 september a.s. de H. Mis weer te kunnen opluisteren in de St. Jozefkerk?
 • wij naar aanleiding van het nieuwe koffiedrinken op zondag een nagalmmeting gedaan hebben in de parochiezaal?
 • het toen een aantal mensen opviel hoeveel galm er wel is als mensen door mekaar praten?
 • intussen akoestische panelen zijn aangebracht op het plafond die het geluid behoorlijk verbeteren?
 • in de weekenddiensten gewoon weer gecollecteerd wordt?
 • wij hopen dat de Eucharistieviering op donderdagmiddag in Aelserhof spoedig weer voor iedereen toegankelijk mag zijn?
 • u iedere dag behalve donderdag de H. Mis in een van onze kerken kunt bijwonen?
 • wij blij zijn dat de diensten aldaar weer gewoon plaats kunnen vinden?
 • vanaf nu geldt dat het maximale aantal personen per kerk enkel nog afhangt van de mogelijkheid om 1,5 meter afstand te houden?
 • dat dit voor onze kerken betekent: max.50-60 personen in de St. Augustinuskerk, max. 250-350 in de Mariakerk en max. 65-80 in de St. Jozefkerk?
 • er dit jaar geen H. Vormsel zal zijn?
 • wij los van covid-19 van plan waren om de vormselvoorbereiding om de twee jaar, in de even jaren te doen?
 • het laatste vormsel in november 2020 was?
 • wij onze ernstig zieke bisschop veel kracht en sterkte en een voorspoedig herstel toewensen?
 • wij in september de geloofscursus weer willen opstarten?
 • er op 31 juli een eerste post-corona orgelconcert is in de St. Augustinuskerk?
 • u verdere info hierover op onze website kunt vinden?
 • het financiële jaaroverzicht van Meers eens bekeken mag worden?
 • wij de Meersenaren vragen om allen een kleine bijdrage te doen zodat wij kerk in Meers in stand kunnen houden?
 • zoals u weet elke parochie zelf voor zijn kerkgebouw moet instaan?
 • de eeuwige smoes is dat het bisdom dan maar moet betalen?
 • wij dan de simpele vraag stellen waar het bisdom het geld voor zijn werking vandaan haalt?
 • ezels die geld schijten bijzonder zeldzaam zijn?
 • met een beetje goede wil en inzet wij Meers overeind moeten kunnen houden?
 • ieder eens in eigen hart (en beurs) mag kijken?
 • het Jeugdkoor van 19 juli tot 3 september vakantie heeft?
 • de vijftien-plus groep weer is opgestart?
 • wij met deze groep nog geen vakantieperiode hebben afgesproken?
 • ook de koffie-verzorggroep van de parochiezaal uit zijn gedwongen winterslaap ontwaakt is?
 • Jezus niet in België geboren kon worden?
 • dat dat kwam omdat ze daar naar verluid geen drie wijzen hadden?
 • wij u allen een goede vakantie toewensen?

Ter overweging:
"Christen, erken uw waardigheid. Aangezien u nu deel hebt aan de goddelijke natuur, onteer u niet door terug te keren naar de aftakeling van uw vroeger leven. Roep u in herinnering tot welk Hoofd u behoort en van welk Lichaam u lid bent. Herinner u dat u ontrukt bent aan de macht van de duisternis om te worden overgebracht naar het licht en het Koninkrijk van God" (paus Leo de Grote, Preek 21,2-3) (Catechismus van de Katholieke Kerk, nr.1691)

Doopvieringen:
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 11 juli, 8 augustus, 19 september, 10 oktober en 14 november in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 6 juli, 3 augustus, 7 september, 5 oktober en 2 november om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Jac Bollen (91 j.), Past. Tissenstraat 20.

Persoonlijke instellingen