Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 16 - 29 oktober 2021

Een raadseltje opgelost
Het bluuske, zo wordt in de volksmond de kapel in Catsop genoemd. Bij navraag bleek dat niemand een verklaring heeft voor deze toch wel vrij ongebruikelijke naam. Nu is dit geen mysterie waar iemand slapeloze nachten van krijgt.
Door toeval viel het zogenaamde "Liber Memorialis", het boek waarin in de regel de pastoor een aantal gebeurtenissen van of bedenksels bij het parochieleven opschrijft, open bij een commentaar van pastoor Helgers. Hij beschrijf de gebeurtenissen in Elsloo en Catsop op 5 oktober 1942. Het is de dag van het vergisbombardement op Geleen door de RAF. De toenmalige pastoor schrijft over de schade in Elsloo en Catsop en vermeldt daarbij terloops: "het kapelletje van Catsop (het bluuske, d.c. belhuuske, omdat daar een klok of bel hangt) bleef geheel gespaard". De opmerking van Helgers geeft een aannemelijke en afdoende verklaring: "bluuske" is een afkorting of verbastering van "belhuuske".

Wist u dat?

 • het niet echt opvalt?
 • maar dat de taxushaag van Gods Akker behoorlijk lager gemaakt is?
 • dit het werk van onze vrijwilligers is?
 • dit het werk in de toekomst makkelijker maakt?
 • er namelijk geen ladders meer aan te pas komen?
 • op vrijdagochtend de H. Mis om 8:30 uur gewoon blijft staan, ook als er die dag nog een andere H. Mis in Elsloo is?
 • het anders te moeilijk is voor m.n. de buitendorpse kerkgangers om te weten wanneer er diensten zijn?
 • de reguliere diensten in de Mariakerk via livestream te zien zijn?
 • wij nog steeds op zoek zijn naar een organist-dirigent(e) voor het begrafenis- en huwelijkskoor in Elsloo?
 • in oktober twintig minuten voor de diensten van dinsdag tot en met vrijdag de rozenkrans gebeden wordt?
 • wij de vaak anonieme gevers van een aantal giften langs deze weg willen danken?
 • u nog steeds kunt aansluiten bij de geloofscursus op maandagavond?
 • u ook via onze website misintenties kunt opgeven?


De mythe en de Meester
Film van Bart Hölscher. Binnenkort ook te zien op L1 (begin november).
Ruim tachtig jaar geleden zag de jonge kunsthistoricus Zef Timmers dat dit laat-middeleeuwse beeld (het Anna-ten-Drieënbeeld uit Elsloo) zoveel overeenkomsten had met vier andere beelden uit de regio, dat hier wel eens sprake zou kunnen zijn van één maker of atelier. De fictieve maker noemde hij meester van Elsloo, naar de woonplaats van het grootse en mooiste van de vijf. Waar Timmers zich beperkte tot deze vijf beelden gingen andere kunsthistorici meer en meer beelden toeschrijven aan de meester van Elsloo. Inmiddels bestaat 'zijn' oeuvre uit ruim 200 beelden. Een deel hiervan staat nog op hun oorspronkelijke plek in de Limburgse Euregio. Een ander deel bevindt zich in musea als het Louvre in Parijs en het Victoria en Albert museum in Londen.
Voor een overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseüm in Maastricht (in 2018) wordt een groot deel van de 'Elsloo' collectie bijeengebracht. Voor de musea onderling is deze tijdelijke verhuizing slechts een formaliteit. Maar voor de hoeders en bewonderaars in de kerken is het een groot gemis. Voor hen is het geen kunstwerk dat even uitgeleend wordt. Het is een deel van henzelf. Ze zijn aan de beelden gehecht en vinden troost en kracht als ze een kaarsje opsteken en erbij bidden. Waarom zijn deze heiligenbeelden ruim 500 jaar later nog altijd in staat om mensen diep te raken? En wie is nou eigenlijk die meester van Elsloo? Er wordt over hem gesproken als was hij een mens van vlees en bloed en dat terwijl er geen enkele aanwijzing is dat dat de beelden van de hand van een en dezelfde maker zijn. Ze zijn op hun stijlkenmerken beoordeeld en toegeschreven. Wat we wel zeker weten is dat de beelden allemaal tussen 1480 en 1530 gemaakt zijn dat het hout afkomstig is uit Limburg en de aanpalende regio's in België en Duitsland. Was het misschien een stijl die toentertijd in de mode was en hebben tientallen beeldensnijders elkaars werk na proberen te maken? Om dit te onderzoeken volgen we een beeldensnijder die met aanwijzingen van een kunsthistoricus probeert een beeld te maken in de typische Elsloo stijl. .... Meer info: https://holscherrtv.nl/de-mythe-en-de-meester
Op zaterdag 9 oktober hebben wij de première in Sittard bijgewoond. Er bleken nog een aantal Elsloonaren te zijn. Voor wie interesse heeft voor kunst, cultuur, het snijden van een houten beeld op de Middeleeuwse wijze en/of onze historische wortels, een aanrader.

Doopvieringen:
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari en 13 maart om in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari en 1 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Ben Beckers (72 j.), St. Catharinastraat 16.

Persoonlijke instellingen