Inboedel verworven na 1992

Uit Parwiki

1 Inleiding

Het was en is de intentie van het kerkbestuur om onze kerken in alle opzichten geschikt te maken en te houden voor de eredienst. Met behoud van de stijl en eigenheid van ieder kerkgebouw hebben wij in de afgelopen jaren een aantal kunst- en gebruiksvoorwerpen weten te verwerven of maken die het geheel zeker verbeterd hebben.
Vrijwel alle kunstvoorwerpen zijn geschonken en vaak wil de gever anoniem blijven. In ons archief worden de namen van de schenkers wel bewaard. De overbrenging en restauratie, ook van de grote voorwerpen, is steeds door onze eigen vrijwilligersgroep gebeurd.
Een aantal kleine beeldjes, vaantjes, wandkandelaars, wandtapijten, enz. die in de loop der tijden, goed bedoeld, maar weinig doordacht, een plaats gevonden hadden in onze kerken, hebben wij verwijderd. De meeeste zijn in opslag.
In de St. Augustinuskerk is een deel van de inboedel in 1998 intern verplaatst i.v.m. de plaatsing van het hoofdaltaar. De vermelding Awwe Stiene, hieronder, is de Maastrichtse volksnaam voor de vroegere St. Jozefkerk aan de Kesselkade in Maastricht. Tussen haakjes staat het jaar waarin wij de spullen verworven hebben.
Gekregen liturgische boeken, kaarsen, altaarlinnen en andere kleine gebruiksvoorwerpen worden niet vermeld.
Todo: links naar de foto's in deze website.

2 St. Augustinuskerk

 • In de loop van 1993 is alle inboedel van deze kerk die goed bedoeld in de Mariakerk beland was teruggehaald. Deze wordt hier niet opgesomd. Ook werd o.a. de originele communiebank van de zolder gehaald.
 • Mariabeeld (120 cm) voor buitenkapel uit Frankrijk (1993)
 • sokkel voor H. Hartbeeld (1993)
 • houten hoofdaltaar uit 1847 (oorspronkelijk gebouwd door Gebr. de Cuyper voor de parochiekerk Sint Petrus’ Stoel te Antiochië in Berlicum) met daarin het altaarstuk uit 1696 van de Antwerpse schilder Godefridus Maes (1649-1700). Het altaar was naar aanleiding van een restauratie en herinrichting van de kerk in Berlicum in de 1930'er jaren naar de Awwe Stiene verplaatst. De kerk in Berlicum is overigens volledig verwoest in de tweede wereldoorlog. De Awwe Stiene-kerk werd in de 1970'er jaren al aan de eredienst onttrokken (vanwege zijn ligging in een handelsbuurt) en diende als oefenlokaal van de Maastrichter Staar. Deze ruimte werd vervolgens onderverhuurd aan Night Life, een soort discotheek. Bij deze nieuwe bestemming wilde het bisdom Roermond, eigenaar van kerk en inboedel, dat de religieuze inboedel uit piëteit verwijderd zou worden. Dank zij een paar tips en bereidwillige mensen kregen wij het altaar. Wij hebben het met vrijwilligers overgebracht naar Elsloo in de zomer van 1998. Zie hier voor een reportage hierover.
 • set messing kruis en 8 kandelaren, en processiekruis neo-barok, geruild voor diverse kandelaars en klein spul dat wij elders gekregen hadden (1998).
 • messing paaskandelaar, barok geruild voor divers klein spul dat wij elders gekregen hadden. De kandelaar is verhoogd middels een houten voet die komt uit de Awwe Stiene (1998)
 • gietijzeren corpus in abscis buiten, wit gepoedercoated (170 cm) komt van een vuilnisbelt in Frankrijk (1999)
 • twee glas-in-lood-ramen op priesterkoor(1999)
 • houten banken in buitenkapel, gekregen van zuster Redemptoristinnen in Partij-Wittem (1999).
 • koororgel (Verschueren Unit-orgel (Mignon) uit 1959) gehaald uit de Mariakerk, Elsloo, na plaatsing van het nieuwe orgel aldaar (1998)
 • houten ambo, hulpambo, wierookstaander, voet processiekruis en twee kandelaars voor het offeraltaar ontwerp van H. Achten, gemaakt door H. Achten en Joost Hakken (2006 en 2009)
 • bronzen corpus op het kerkhof, ter vervanging van het vorige betonnen corpus dat half vergaan was, voor 50 euro cadeau gekregen (2006)
 • museale opstelling oud-torenuurwerk (Eysbouts, 1939) in de ruimte achter het orgel (2006)
 • houten buste St. Augustinus op balustrade voor orgel, komt uit de Awwe Stiene, stond van 1998-2009 in de gebouwen van het bisdom in de Munsterstraat
 • ambo voor evangeliarium (met tekst JHS) ontwerp van H. Achten, gemaakt door H. Achten (2016)
 • Madonna in de stijl van de Meester van Elsloo, nieuw gemaakt n.a.v. tentoonstelling over de Meester van Elsloo in Maastricht, maakster: Vera Teunen, projectleider en regisseur van de film: Bart Hölscher. Dit beeld is ingezegend en geplaatst op 15 augustus 2020.
 • iroko kerststal gemaakt in augustus 2020, ontwerp H. Achten en N. Scholtes.
 • kruisbeeld in sacristie. Gepolychromeerd kruisbeeld, eind 20ste eeuw waarschijnlijk uit Canazei of Val Pusterlengo. Van fam. Snackers-Lam (oktober 2022)

3 Mariakerk

 • groep van 10 heiligenbeelden (120 cm) gemaakt door Frans Timmermans in 1958 in chamotte-klei. Zij komen uit de kapel van het oude ziekenhuis Annadal, Maastricht. (1993)
 • kruisweg (1993) (99x69 cm, excl. kruisje)
 • gipsen kruisbeeld (in de sacristie), copie van het kruis van Bemelen, bij zijn priesterwijding door zijn ouders geschonken aan pastoor Bertin, deze vermaakte het aan het echtpaar Lei en Nellie Sproncken-Wanten. Deze schonken het aan de kerk (1993) (132x98 cm; corpus 90 cm)
 • Antoniusbeeld (120 cm) geruild voor de moderne kleine beeldjes uit de doopkapel (1993)
 • sokkel Maria van Altijddurende Bijstand en credenstafel op priesterkoor, ontwerp en gemaakt door Lei Jennissen (ca. 1995)
 • credens en grote kast sacristie (in sacristie), uit het weeshuis van de zusters van Clara Fey, Klooster Stenen Trappen, Roermond (1993)
 • kruisbeeld (180x150 cm, corpus 100 cm) en de drie beelden H. Hart, Maria met kind en Jozef met kind (120 cm) in de dagkapel uit Genk (B) (jan. 1995)
 • twaalf iconen (86x66 cm) van de katholiek Oekraïense kerk uit Genk in (jan. 1995) (in opslag Mariakerk)
 • houtskool tekening, ongesigneerd, van de vorige St. Augustinuskerk (afgebrand op 20-21 april 1843) gekregen van Dhr. W. Pesch (+1999). (47x38 cm) Hangt in de bijsacristie van de Mariakerk. Kennelijk is deze tekening door Dhr. Pesch zelf gemaakt, rond 1950?. Het is een copie van een aquarel van Alexandre Schaepkens uit 1840, dat zich in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel bevindt. (ca. 1995)
 • Maria van Altijddurende bijstand (beeld 150 cm), katholiek Oekraïense kerk uit Genk (B) (jan. 1995)
 • Elevatiebel, uit het gesloten klooster van de Franciscanessen in Meers (1997)
 • orgel (1850 en uitbreiding 1930 en 1959) uit gesloten Martelaren van Gorcumkerk, Sittarderweg, Heerlen (1997)
 • twee biechtstoelen en twee wijwatersvaten (één biechtstoel is 19de eeuws en één is van 1934) (Auwe Stiene, september 1998)
 • Johannus-orgel Classica KV120 (priesterkoor). Gekregen van Belgische vrienden uit de buurt van Hasselt. Gereviseerd, voorzien van open partituurhouder en hulpversterker. (februari 2018)
 • twee stenen beelden: (1) Jozef met kind en (2) de boodschap aan Maria, (250 cm) op priesterkoor Drievuldigheidskerk van Heerlen, maker Wim van Hoorn? in 1958 (2005)
 • kerstgroep (beton) uit Drievuldigheidskerk van Heerlen (2005)
 • zes houten kandelaars (2x 150 cm; 2x 130 cm; 2x 110 cm) rond altaar, godslamp, (40 cm) paaskandelaar, (165 cm) twee bloemenstandaarts, (78 en 104 cm) vier uitvaartkandelaars, twee piédestals, één houten vaas, drie pupiters, één wierookstaander, één van de kleine sedilia (130 cm) en ambo naar ontwerp van H. Achten, door H. Achten en Joost Hakken gemaakt van Iroko-hout (2006 en 2009)
 • misdienaarsstoel. De vier zogenaamde sedilia (stoeltjes) kregen een vijfde stoeltje erbij. Uit eigen atelier. (2005)
 • set sedilia: vier kleine en een grote stoel (beige) in dagkapel van Zusters Franciscanessen uit Valkenburg gekregen. (2016)
 • buste van Maria-Sterre-der-Zee in sacristie, van de zusters Franciscanessen uit Valkenburg. (18 jan. 2020)
 • hostieschaal van Witven, Someren (jan. 2021).
 • kruisbeeld in dagkapel, van de zusters Franciscanessen uit Valkenburg. Het vorige is in opslag. (jan. 2022)
 • hostiestamper 18de eeuwse hostiestamper, gekregen van fam. Snackers-Lam (oktober 2022).

4 Parochiezaal

 • Johannus-orgel (opus 205): uit de gesloten Drievuldigheidskerk van Schaesbergerveld, Heerlen (2005)
 • kruis van Catsop copie, gekregen van het Groene Kruis (1995)

5 St. Jozefkerk

 • messing staand kruisbeeld boven tabernakel (1993)
 • kruisweg, uit Genk (B) in (jan. 1995)
 • neo-gotieke pupiter van de katholiek Oekraïense kerk uit Genk (jan. 1995)
 • vier misdienaarsstoelen naar het bestaande model nagemaakt door Lei Jennissen rond 1995.
 • klassieke bidstoel in ruil gekregen voor een moderne van de zusters Franciscanessen in Meers, tijdens hun verhuis (1997)
 • houten kruisbeeld boven priesterkoor (19de eeuw uit Wenen), anonieme gever (1999)
 • gietijzen corpus in hal, (gemaakt 1903 in Charleroi) uit Villers-la-Ville (B) van zusters Reparatricen, gepoedercoated. Hing in de tuin van het klooster. (2000)
 • Bernardus- en Mariabeeld in het middenpad (150 cm) uit Brussel (B), gekregen van de zusters Reparatricen resp. uit hun kloosters Villers-la-Ville en Brussel (2000)
 • kerkbanken, uit Drievuldigheidskerk, Heerlen (2005)
 • orgel (Yamaha) van zusters Franciscanessen uit Valkenburg. (2005) in pastorie Meers tbv. koorrepetities
 • twee houten altaarkandelaars, twee pupiters ontwerp van pastoor Achten, door pastoor Achten en Joost Hakken (2006)
 • paaskandelaar deze komt uit de Mariakerk van Elsloo (2006)
 • acht beelden in middenpad: Het Augustinusbeeld is in bruikleen, de andere beelden zijn gekregen uit een privé-collectie (2007). De gevers (geen parochianen) willen anoniem blijven.
 • Pietá met bijbehorende sokkel, gekregen van de Zusters Franciscanessen uit Valkenburg, de congregatie die tot 1995 in Meers verbleef. Het beeld lijkt ons uit 1920-1930er jaren. (90 cm hoog) (4 november 2019)
 • Kazuifels Diverse kazuifels, het waardevolste is het Jozefkazuifel. Zusters Franciscanessen uit Valkenburg (tussen 2005-2020)
 • Pietá nog mooiere sokkel gekregen van bejaardenhuis Witven in Someren (jan. 2021) De andere sokkel is in opslag.
 • Aansteekstok en altaarbel bejaardenhuis Witven in Someren (jan. 2021)
 • orgel Johannus KV 110 van zusters Franciscanessen uit Valkenburg. (begin 2022) voorlopig in kerk bij doopvont tbv. koorrepetities (eigen revisie maart 2022)
 • eiken kerststal Pastoor Achten en Piet Muris. (januari 2022)

6 Inboedel in kapel Aelserhof

Enkel gekregen inboedel wordt vermeld. Deze is eigendom van parochie en bevindt zich (in bruikleen) in de kapel aldaar.

 • kruisbeeld (h. 212 cm) P. Daemen, jr (voorheen in rouwkapel Jaak Timmermans, Volderstraat, Meerssen) (mei 2019)
 • hostieschaal verguld, 10 cm diameter anonieme parochiaan (1 nov. 2021)