Mariakerk, beeldenreeks Frans Timmermans

Uit Parwiki

Oorsprong
In 1993 zijn tien beelden, gemaakt door de Limburgse beeldhouwer Frans Timmermans (1921-2005), geplaatst tegen de pilaren van de Mariakerk. De sokkels zijn ontworpen door Jan Peters. De beelden waren ontworpen voor de kapel van het oude ziekenhuis Sint Annadal in Maastricht, waar zij stonden tot de sluiting van het ziekenhuis in 1991. De beelden zijn korte tijd in opslag geweest bij de ontmanteling van deze kapel. Dank zij de zorgen van Dré Franssen, toenmalige rector van het ziekenhuis, hebben wij deze beelden kunnen verwerven. De beelden zijn 120 cm hoog en gemaakt van chamotte-klei. Zij dateren uit 1958, het bouwjaar van de Mariakerk.
In 1994 is Frans Timmermans zijn beelden komen bekijken. Hij was zeer ingenomen met de plaats die zij in Elsloo gekregen hadden. De plaats tegen de pilaren komt nl. overeen met de plaatsing tegen de pilasters in de kapel in Maastricht. Hij vond ze hier zelfs beter staan dan in Maastricht.

Waarom precies deze heiligen?
Omdat de beelden oorspronkelijk gemaakt zijn in opdracht van de Zusters onder de bogen uit Maastricht voor hun ziekenhuiskapel (met het formaat van een middelgrote kerk) is het niet verwonderlijk dat de heiligenbeelden gekozen zijn vanwege hun band met het ziekenhuis en de congregatie van deze zusters.
Uiteraard is er de H. Anna, afgebeeld als St. Anna-ten-Drieën (samen met haar dochter Maria en kleinzoon Jezus) de patrones van Sint Annadal. ('s Werelds beroemdste Anna-ten-Drieën-beeld staat overigens in onze St. Augustinuskerk.) Naast deze kan St. Jozef niet ontbreken.
Uiteraard zijn er de HH. Cosmas en Damianus, broers en martelaren, patroons van artsen en apothekersen de H. Elisabeth van Thüringen, patrones van de verpleegsters. De H. Rochus wordt aangeroepen tegen besmettelijke ziekten. St. Franciscus van Assisië is de patroonheilige van de maker (Frans) en de H. Catharina van Siëna was kennelijk die van de vrouw van de toenmalige ziekenhuisdirecteur, als wij ons het gesprek met Frans Timmermans goed herinneren. De H. Carolus Borromeüs is de patroonheilige van de Zusters onder de bogen (voluit: Liefdezusters van de heilige Carolus Borromeüs) die het ziekenhuis met kapel lieten bouwen in 1950 en die het jarenlang geleid hebben. De Heer zelf wordt vertegenwoordigd in het beeld van Hem als Goede Herder.

Jezus als Goede Herder