Kapelaan Berix

Uit Parwiki

Kapelaan Berix

Op de oprit van de brug van Meers naar Stein staat een bronzen borstbeeld gemaakt door Charles Vos (1888-1954). Het is een monument voor kapelaan Jan Willem Berix. Het beeld kwam tot stand op initiatief van de oud-Stoottroepers. Het beeld werd onthuld op 2 september 1956.

Jan Willem Berix werd geboren in de Maasband te Meers op 12 april 1907. Na zijn opleiding in Rolduc en Roermond werd hij in 1933 priester gewijd en benoemd als kapelaan in de St. Pancratiusparochie te Heerlen. In de Tweede Wereldoorlog werd hij een leidende figuur in het verzet. Zijn werk bestond vooral in het verzorgen, m.n. voorzien van voedsel en onderdak, van veel onderduikers. Zijn verzetsnaam was Giel. Door verraad werd hij gearresteerd. Na verblijf in Vught en Oranienberg (D.) stierf hij in Bergen-Belsen, waarschijnlijk op 13 maart 1945.


Ieder jaar wordt op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking van de gemeente Stein bij dit monument gehouden.
Op het kerkhof Gods Akker wordt zijn naam ter herinnering vermeld op de grafsteen van zijn ouders. Het is het eerste graf bij ingang links van het middenpad.

Een artikel over hem is te vinden in Getuigen voor Christus. Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw, Den Bosch, Nationale Raad voor Liturgie, 2008, 151-156. Wij verwijzen naar deze website voor meer informatie over zijn leven.

Groepsfoto in de tuin van de pastorie in Meers. Berix (+ 1945) tweede van rechts in tweede rij. In het centrum Mgr. Lemmens (met kruis) (bisschop van Roermond in 1932-1957) en links van hem Max Leesens (pastoor van Meers in 1931-1955). Volgens de oudste inwoners van Meers in 2012 zijn de overige mensen geen inwoners van Meers en ons helaas onbekend.
Monument Berix, naast de oprit naar de brug
Monument Berix, plaquette
Graf van zijn ouders met zijn naam ter herinnering op Begraafplaats Gods Akker (eerste graf links bij de ingang). Van nieuwe plaat voorzien in 2016.
Graf van zijn ouders met zijn naam ter herinnering op Begraafplaats Gods Akker (eerste graf links bij de ingang)
Geboortehuis, Op de Weerdt 1, Maasband
Huis waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. Mommersweg 1, Maasband