Kruisweg

Uit Parwiki

Kruiswegoefeningen

Enkele voorbeelden:

De kruisweg uit de Mariakerk


Eerste statie
Tweede statie
Derde statie
Vierde statie
Vijfde statie
Zesdee statie
Zevende statie
Achtste statie
Negende statie
Tiende statie
Elfde statie
Twaalfde statie
Dertiende statie
Veertiende statie

Deze kruisweg hebben wij in 1993 verworven. Hij komt uit franstalig België. Wij hebben besloten de originele opschriften te handhaven.

Wat is de kruisweg?

De kruisweg vindt zijn oorsprong in Jeruzalem. Al biddend legden Christenen de weg af die Christus was gegaan vanaf het huis van Pilatus naar Golgotha. In de loop der tijden groeide langzaam de traditie om 14 staties (= stopplaatsen) in de kruisweg te onderscheiden. Grote invloed hierin had de H. Leonardo de Ponto Mauricio (+1751). Soms voegt men als vijftiende statie de verrijzenis van Jezus toe.
Wij hebben in ieder van onze drie kerken een kruisweg.
Op Goede Vrijdag bidden wij als parochie in beide parochies de kruisweg.
Het is een gebruik dat de communicanten van het betreffende jaar samen met de acolieten de rondgang door de kerk maken. Zij verzamelen zich voor de kruisweg vooraan in de kerk.

Hoe bid je de kruisweg?

Normaliter bid je de kruisweg door in de kerk de weg langs de staties te volgen en bij ieder van de staties een overweging en een paar gebeden te doen.
Er bestaat geen vaste tekst hiervoor. Het is een devotie die men zelf kan invullen.
Na het noemen van de naam van de statie door de voorbidder, zegt men: (V = Voorbidder, A = Allen)

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
Na de overweging:
Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.


Vaak zingt men bij ieder statie een strofe van het lied Stabat Mater (In het Nederlands: Naast het kruis).

De namen van de veertien staties

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 2. Jezus wordt met het kruis beladen.
 3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
 4. Jezus ontmoet Zijn Moeder Maria.
 5. Simon wordt gedwongen Jezus het kruis te helpen dragen.
 6. Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een doek.
 7. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.
 8. Jezus troost de wenende vrouwen.
 9. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.
 10. Jezus wordt van zijn kleren beroofd.
 11. Jezus wordt aan het kruis genageld.
 12. Jezus sterft aan het kruis.
 13. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen.
 14. Jezus wordt in het graf gelegd.


Er is ook een nieuwere versie, waarin men andere staties neemt.
Deze kruisweg werd m.n. door paus Johannes-Paulus gebeden op Goede Vrijdag, bij de jaarlijkse kruisweg in het Colosseüm in Rome.
Deze volgt direct de passieverhalen in de evangelies.

 1. Jezus bidt in de hof van Olijven
 2. Jezus, verraden door Judas, wordt gearresteerd
 3. Jezus wordt veroordeeld in het Sanhedrin
 4. Petrus verloochent Jezus
 5. Jezus wordt veroordeeld door Pilatus
 6. Jezus wordt gegeseld en met doornen gekroond
 7. Jezus neemt Zijn kruis op
 8. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
 9. Jezus ontmoet de vrouwen
 10. Jezus wordt gekruisigd
 11. Jezus belooft het paradijs aan de goede moordenaar
 12. Jezus aan het kruis spreekt tot zijn moeder en Johannes
 13. Jezus sterft aan het kruis
 14. Jezus wordt in een graftombe gelegd