Koren

Uit Parwiki

Elsloo Meers

St. Augustinuskoor

Luistert rouw- en trouwdiensten en missen op hoogfeesten in Elsloo op.

 • contactpersoon: Mevr. F. van der Veen-Stassen, 046-4377476,
   
 • repetitie: woendagmiddag 13:30-14:30 uur

St. Caecilia-koor

Luistert de rouwdiensten en weekendvieringen in de St. Jozefkerk op.

 • contactpersoon:
 • repetitie: woensdag 20:00-22:00 uur

Elsloos Jeugdkoor

Zingt de Eucharistieviering van zondag 11:00 uur in de Mariakerk.

 • dirigente: Justine Lamée
 • repetitie:
  • nieuwe koorleden en jongeren: vrijdag van 19:00-19:40 uur
  • de ouderen: vrijdag van 19:30-20:30 uur
 • De Elsloose koren repeteren in de parochiezaal.
 • Het St. Caecilia-koor repeteert in de pastorie in Meers.


 • Onze koren zijn niet beschikbaar voor optredens naar buiten toe.


Schola Sancti Augustini

Luistert de Eucharistieviering van zondag 8:30 uur in de St. Augustinuskerk op.

 • organist-dirigent: Dhr. P.W.J.J. Sniekers, 046 4372673,
   
 • repetitie: maandag 18:30-19:30 uur