Rozenkrans, fotoserie

Uit Parwiki

Dit zijn vijftien muurschilderingen uit de binnenkapel van de St. Augustinuskerk.

Fotoserie (start automatisch)

De engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader
Jezus wordt gegeseld
Jezus wordt met doornen gekroond
Jezus draagt Zijn kruis naar de Calvarieberg
Jezus sterft aan het kruis
Jezus verrijst uit de doden
Jezus stijgt op ten hemel
De heilige Geest daalt neer over de apostelen
Maria wordt in de hemel opgenomen
Maria wordt in de hemel opgenomen