Koningin des Hemels

Uit Parwiki

Koningin des Hemels

Dit gebed wordt gebeden in plaats van het Angelus in de paastijd.

Koningin des hemels, verheug u, alleluja.
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja!
Wees Gegroet ...

Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluja!
Bid God voor ons, alleluja!
Wees Gegroet ...

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluja!
Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluja!
Wees Gegroet ...

(Nederland:)
God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt Gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden U: laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen.

(Vlaanderen:)
Laat ons bidden. God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus; wij smeken U: geef, dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen.