Gedenk, o allermildste Maagd Maria

Uit Parwiki

Gedenk, o allermildste Maagd Maria

Gedenk, o allermildste Maagd Maria,
dat het nog nooit gehoord is,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
die om uw hulp kwam smeken
en om Uw bijstand vroeg,
door u in de steek werd gelaten.
Gesterkt door dat vertrouwen
kom ik tot u,
o Maagd der maagden
en sta hier voor u
in mijn armzaligheid en zonde.
O Moeder van het Woord,
versmaad mijn woorden niet,
maar in uw goedheid
luister en wil mij verhoren.
Amen.

Memorare

Memorare, o piíssima Virgo María,
non esse audítum a saeculo,
quemquam ad tua recurrentem praesídia,
tua implorantem auxília,
tua petentem suffragia,
esse derelíctum.
Ego tali animatus confidentia,
ad te, Virgo Vírginum, Mater, curro,
ad te venio,
coram te gemens peccator assísto.
Noli, Mater Verbi, verba mea despícere;
sed audi propítia et exaudi.
Amen.