Geloofscursus

Uit Parwiki

1 De doelstelling

Van september tot april wordt ieder jaar een geloofs- of bijbelcursus gegeven door de pastoor Dr. H.H.D. Achten.
De cursus is bedoeld voor iedere geïnteresseerde volwassene of jongere. De cursus is gratis.
In Elsloo is er elk jaar een cursus, vaak ook in Kerkrade. In Kerkrade is er in het seizoen 2022-2023 geen cursus.

2 Seizoen 2022-2023

Er is dit seizoen een cursus in Elsloo.
De docent/auteur is Dr. H.H.D. Achten, pastoor van Elsloo en Meers.
De cursussen zijn gratis. Iedereen is welkom.

Elsloo

De geloofsbelijdenis en de dogma-ontwikkeling
De bedoeling is de geloofsbelijdenis, de inhoud van de Openbaring te bestuderen en deze m.n. te verhelderen door de dogma-geschiedenis te behandelen.
Plaats: Parochiezaal, Bandkeramiekstraat 2, 6181 CL Elsloo.
De cursus is wekelijks op maandag van 19:45-21:15 uur en is begonnen op maandag 19 september 2022.
Er is geen cursus op schoolvrije dagen.


IN DE LOOP VAN AUGUSTUS WORDT DE CURSUS VAN VOLGEND WERKJAAR HIER BEKEND GEMAAKT.

3 Andere scripten en cursussen

Op ons domein theologie.katholiekelsloo.nl vindt U de scripten en documenten van een aantal cursussen uit het verleden, zie de hoofdjes aldaar. Een aantal lessen zijn ook in presentatie- of diaserievorm beschikbaar.

4 Geloofsverdediging

Wij willen hier verwijzen naar een subdomein van deze website, gewijd aan geloofsverdediging.

5 Cursus J.H. Newman

De lessenreeks over H. John Henry Newman is vrij toegankelijk.
De lessenreeks over de H. John Henry Newman.