(2014-2015) Kerkvaders

Uit Parwiki

In het lopende schooljaar wordt er weer een cursus gegeven die ons nader vertrouwd moet maken met de inhoud van ons geloof. Met de term kerkvaders bedoelt men heilige Christenen uit de eerste eeuwen die over hun geloof geschreven hebben. Hun geschriften zijn na het N.T. de oudst bewaarde geloofsgetuigenissen die we bezitten. Tegenwoordig is er een groeiende belangstelling voor deze werken die een originele manier zijn om ons geloof te leren kennen en te verdiepen. Op het menu staan o.a. de u wellicht nog onbekende: Ignatius van Antiochië (+110), de Diognetusbrief (ca 150); de martelaar-filosoof Justinus (100-165), de bisschop-martelaar Polycarpus (+156); de martelaarsakte van Felicitas en Perpetua (+203), St. Athanasius, Over de Menswording en uiteraard St. Augustinus van Hippo (+430). Naast de geschiedenis van de kerkvaders en hun tijd, zullen een aantal werken (of delen ervan) gelezen en besproken worden.,br> Wij Christenen hebben allen de taak om "altijd bereid te zijn tot verantwoording aan alwie ons rekenschap vraagt van de hoop die in ons leeft". (1 Pe. 3,15).

De scripts van deze lessen zijn hier toegankelijk voor degenen die over een toegangscode beschikken. Scripts