(2017-2018) Jezus, vervuller en voltooier van het O.T.

Uit Parwiki

Deze cursus is geen systematische uiteenzetting van het geloof. Wij willen de Joodse achtergronden van het Christendom bestuderen. Het thema is: Jezus volheid en vervulling van de Openbaring. De Joodse achtergronden van het Christendom. Jezus gebruikt woorden zoals Messias, Mensenzoon, het Lam Gods. Hij heeft het over het Rijk Gods, noemt God Abba. Hij spreekt over zichzelf als “hier is meer dan Jona, meer dan Salomo”, over voorspellingen van het O.T. Hij verwijst naar het O.T. . Wij willen deze themata bestuderen en zien hoe Jezus het O.T. gebruikt, interpreteert en de Openbaring tot zijn volheid brengt. Leidraad voor een groot deel van de cursus: Brant Pitre, Jesus the Bridegroom. The Greatest Love Story Ever Told, New York, Image Boolks, 2014.

De scripts van deze lessen zijn hier toegankelijk voor degenen die over een toegangscode beschikken. Scripts