(2010-2011) Cursus over H. John Henry Newman

Uit Parwiki
Wij willen een wandeling maken door het leven en denken van John Henry Kardinaal Newman (1801-1890), waarschijnlijk de grootste Engelstalige katholieke denker uit de 19de eeuw.


Uw pastoor is gepromoveerd in de theologie op een proefschrift over Newman.
(Rik Achten, First Principles and Our Way to Faith. A Fundamental-theological Study of John Henry Newman’s Notion of First Principles, Frankfurt am Main, Peter Lang, 1995.)
De lessenreeks over de H. John Henry Newman is hier vrij toegankelijk.