Lector volgende zondag

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT (A)

Eerste lezing
Uit de profeet Jesaja (Jes. 35,1-6a.10)

Zo spreekt de Heer
Woestijn en steppe zullen zich verheugen,
jubelen en bloeien de dorre vlakte.
Pronken zal zij met lelies,
van blijdschap jubelen en juichen.
De glorie van de Libanon valt haar ten deel,
de luister van Karmel en Sjaron.
Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen,
de luister van onze God.
Maak slappe handen sterk,
geef kracht aan knikkende knieën.
Spreek tot allen die de moed verloren hebben:
Vat moed en vrees niet
Uw God komt om de wraak te voltrekken,
God komt om te vergelden en om u te redden.
Dan gaan de ogen van de blinden weer open
en zullen de oren van de doven geopend worden.
De lamme zal springen als een hert
en jubelen zal de tong van de stomme.
Die door de Heer verlost zijn,
zullen weer terugkeren. Jubelend komen zij naar Sion,
hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.
Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap
en pijn en gejammer nemen de vlucht.


Tweede lezing
Uit de brief van de heilige apostel Jakobus (Jak. 5,7-10)

Broeders en zusters,
Hebt geduld tot de komst van de Heer.
De boer die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land,
kan alleen maar geduldig wachten,
totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn.
Ook gij moet geduldig zijn en moedig,
want de komst van de Heer is nabij.
Klaagt elkaar niet aan;
dan valt ge zelf onder het oordeel.
Denkt eraan:
de rechter staat al voor de deur.
Broeders en zusters,
neemt een voorbeeld aan de lijdzaamheid
en het geduld van de profeten,
die gesproken hebben in de naam van de Heer.

Voorbede
- dat alle Christenen in deze adventstijd zich goed mogen voorbereiden op de viering van het kerstfeest. Laat ons bidden.

- dat in deze tijd voor kerstmis oorlog plaats mag maken voor vrede, onrecht voor gerechtigheid en dat alle vluchtelingen een veilig thuis mogen vinden. Laat ons bidden.

- dat er een oplossing gevonden wordt voor de grote problemen van deze wereld. Laat ons bidden.

- dat Gods Heilige Geest die in ons hart woont steeds meer ons leven mag bepalen. Laat ons bidden.

Persoonlijke instellingen