Afwijkende mistijden Aelserhof

Uit Parwiki


Normaliter is er elke donderdag om 14.30 uur een H. Mis in Aelserhof.
Vanwege feestdagen of andere activiteiten wordt enkele keren per jaar de H. Mis van donderdag
naar een andere tijd of dag verplaatst. Een enkele keer wordt er een extra-dienst ingepland of vervalt de dienst.
De veranderingen of afwijkingen voor de komende tijd vindt u hieronder.

Afwijkende mistijden in de komende 100 dagen in Aelserhof
extra diensten:

* vrijdag 7 april: GOEDE VRIJDAG
    15:00 Kruisweg
* vrijdag 19 mei: (vw Hemelvaart gisteren)
    14:30


dagen waarop de H. Mis vervalt:

* donderdag 27 april: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar (vw festiviteiten in Aelserhof)
* donderdag 18 mei: HEMELVAART VAN DE HEER
* donderdag 25 mei: H. Beda, de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar (vw ziekenzegen in de Mariakerk)