Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
De volgende update is op woensdag 28 oktober 2020.

Periode: 17 - 30 oktober 2020

Ernstige beperkingen door coronamaatregelen.
Op zaterdag 10 oktober bereikte ons het u intussen welbekende bericht dat in het kader van de Covid-19-maatregelen het aantal kerkgangers per dienst tot 30 wordt beperkt. Ook het zingen van kinderen mag niet meer.
Wij laten de maatregelen ingaan op maandag 12 oktober. Wij zullen ons houden aan de maatregelen van de overheid maar hebben toch wel bedenkingen, m.n. bij het feit dat de grootte van een kerkgebouw kennelijk geen invloed heeft op het aantal toegelaten mensen.
U vindt hieronder en op de website de mogelijkheden om een plaats te reserveren voor de weekenddiensten. Wij kunnen ook verwijzen naar onze livestream van de diensten in de Mariakerk. U vindt een link op de hoofdpagina van onze website.
Als wij nog andere maatregelen moeten nemen kunt u dat ook lezen op onze website.

Reserveren voor de weekend-diensten
Men kan telefonisch of via het inschrijfformulier op de website reserveren. Wij proberen een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken. Wij kunnen helaas niet voor groepen of hele families reserveren. De facto zal m.n. de H. Mis van 11.00 uur in de Mariakerk het probleem zijn. Via de website kan men tot 10 dagen van de voren reserveren. (Let op: 10 dagen!) Wij vragen uw begrip want ook voor ons is dit terugdraaien van de regels een nieuwe domper en een nieuwe uitdaging.

Eerste H. Communie in 2021
Helaas beschikken wij niet over de gave van profetie. Daarom plannen wij (met alle voorzichtigheid) de eerste H. Communie in 2021 op zondag 16 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. Het inschrijfformulier hiervoor zal op 1 december openen op deze website. Ook de gedetailleerde informatie volgt eind november.

H. Vormsel 2020
Het is nog te vroeg om te kunnen beslissen hoe het gaat met het geplande H. Vormsel op vrijdag 27 november a.s. Wij zullen de 9 vormelingen en hun ouders op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De lessen gaan intussen gewoon door.

Allerzielendiensten
Dit jaar vervallen de allerzielendiensten in de kerken. Wij zullen op zondag 1 november een gebed uitspreken op de verschillende kerkhoven en dan de graven zegenen. Om 14.30 u. nieuw kerkhof (Schuttersdreef), 15.00 u. oud kerkhof (Op de Berg) en 16.00 u. Gods Akker, Meers.
De allerzielenprentjes zullen wij vanaf 1 november geruime tijd achter in de kerken leggen, zodat u ze vandaar kunt meenemen.

Uit de 'Navolging van Christus' van Thomas van Kempen († 1471)
De zuiverheid van geest en de eenvoudige bedoeling.
Op twee vleugels wordt de mens van het aardse omhoog gedragen: eenvoud en zuiverheid. Eenvoud moet er zijn in zijn bedoeling, zuiverheid in zijn begeren. De eenvoud heeft God voor ogen, de zuiverheid vat en smaakt Hem. Geen enkel goed werk zal u een hindernis zijn, wanneer gij innerlijk maar vrij zijt van ongeregelde begeerte. Wanneer gij niets anders voor ogen hebt en zoekt dan Gods welbehagen en het nut van uw naaste, zult gij de innerlijke vrijheid genieten.
Als uw hart rechtgeaard was, dan zou ieder schepsel een levensspiegel voor u zijn en een boek vol heilige lering. Er is geen schepsel zo klein of min, of het brengt u Gods goedheid voor ogen. Wanneer gij van binnen maar goed en zuiver zoudt zijn, dan zoudt gij alle dingen onbelemmerd zien en goed verstaan. Een zuiver hart dringt door de hemel en de hel.
Zoals ieder van binnen is, zo oordeelt hij van buiten. Als er in de wereld vreugde bestaat, dan is deze beslist het bezit van de mens die zuiver is van hart. En als 'er ergens ellende is en nood' (Rom. 2, 9), dan weet het slechte geweten daar het meest van mee te spreken.
Zoals ijzer in het vuur zijn roest kwijtraakt en volkomen wit gaat gloeien, zo wordt de mens die zich algeheel tot God bekeert, ontdaan van zijn traagheid en verandert hij in een nieuwe mens. Wanneer een mens lauw begint te worden, dan is hij voor een klein beetje inspanning al beducht en aanvaardt hij met graagte vertroosting van buiten. Maar wanneer hij zichzelf volkomen begint te overwinnen en manmoedig Gods weg begint te gaan, dan telt hij die dingen niet meer zozeer waardoor hij zich eerst bezwaard voelde.

Doopvieringen.
De doopdata voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag: 8 november, 13 december, 10 januari, 14 februari en 14 maart in de St. Augustinuskerk en in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag: 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari en 2 maart om 20:00 uur in Parochiezaal. In deze coronaperiode zijn er geen gezamenlijke doopvieringen. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen