Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 23 juni - 6 juli 2018

Hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper
Op zondag 24 juli viert de Kerk "het hoogfeest van de geboorte van de heilige Johannes de Doper, de voorloper van de Heer, die reeds van vreugde opsprong in de schoot van zijn moeder, die vervuld was van de Heilige Geest, om de komst van het heil van de mensen. Hij kondigde ook door zijn geboorte zelf Christus de Heer aan. Er scheen zoveel genade in hem dat de Heer zelf over hem zei dat er niemand die uit vrouwen geboren werd, groter was dan Johannes de Doper." (Romeins martyrologium, 2008, p. 386)
De datum van 24 juni
Vanaf de oudheid bestaat de verering van de heilige Johannes in de christelijke wereld, waar zij snel ook de volkse connotaties heeft gekregen. Behalve de viering op de sterfdag (29 augustus), zoals gewoon is voor alle heiligen, viert men alleen van de heilige Johannes de Doper de geboorte (24 juni). Naar alle waarschijnlijkheid werd de geboortedatum van de heilige Johannes (24 juni) vastgesteld afhankelijk van de datum van de conceptie van Christus (25 maart) en zijn geboorte (25 december). Immers de engel Gabriël meldde aan Maria dat op het moment dat hij haar opzicht haar nicht Elisabeth (de moeder van Johannes de Doper) reeds "in de zesde maand" van de zwangerschap (Lc. 1, 26.36).
De persoon van Johannes de Doper
Op de grens tussen Oude en Nieuwe Testament treedt Johannes de Doper op, de zoon van Zacharias en Elisabeth (Lc. 1, 6). Hij wordt de directe voorloper van Jezus. Zijn geboorte werd vergezeld van wondertekenen (vgl. Lc. 1, 57-66). Als volwassen man woonde hij in de woestijn, waar hij een sober en boetvaardig leven leidde. Het woord van God kwam over hem (vgl. Lc. 3, 2) en "hij begon in heel de streek rond de Jordaan op te treden en een Doopsel van bekering te preken tot vergeving van de zonden" (Lc. 3, 3), ter voorbereiding op de komst van de Heer. (Lc. 1, 17) Vandaar ook zijn bijnaam "de Doper". Hij doopte ook de Heer zelf (Mt. 3, 13-16) en hij wees Jezus aan als het "Lam Gods" (Joh. 1, 29), als de "Zoon van God" (Joh. 1, 34), en als de bruidegom van de nieuwe Messiaanse gemeenschap (Joh. 3, 28-30). Diverse van zijn leerlingen werden volgelingen van Jezus. Om zijn getuigenis voor de waarheid (Joh. 5, 33) werd hij door koning Herodes gevangengezet en later onthoofd (Mc. 6, 14-29). Dat was het tijdstip waarop Jezus Zijn openbaar leven begon.

Wist u dat?

 • onze vluchtmisdrijfplegende pinguïn kennelijk in Elsloo ook de bocht niet gekregen heeft?
 • nu een voorzetraam van de Mariakerk gesneuveld is?
 • dat rechtover het begin van de Jurgensstraat is?
 • niet bij elke lichtval te zien is dat het veiligheidsglas verbrijzeld is?
 • wij vanaf de grond geen duidelijke oorzaak voor deze glasbreuk kunnen aanwijzen?
 • mogelijk onze pinguïn dus onschuldig is?
 • op zondag 1 juli er een kerkdeurcollecte is t.b.v. van ons Jeugdkoor?
 • al onze Koren behalve de Schola enkele weken vakantie nemen in juli en augustus?
 • wij hun dat van harte gunnen?
 • de data van de Ziekencommunie in juli, augustus en september afwijken?
 • de normale ontvangers hiervan ook bericht gekregen hebben?


Elsloo: Kerkdeurcollecte Jeugdkoor
Op zondag 1 juli a.s. wordt de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor ons Jeugdkoor, dat bijna iedere zondag de H. Mis van 11.00 uur opluistert, gehouden. De collecte wordt in uw milddadigheid aanbevolen.

Vakantietip.
Elke dag bestaat de mogelijkheid om de Heer persoonlijk te ontmoeten in de H. Communie. Waarom niet naar Hem gaan die zich dagelijks aan ons geven wil?

USB-stick en foto eerste H. Communie
De USB-stick en foto's hebben wij nog niet ontvangen. Zodra zij er zijn worden zij bij de communicanten thuis bezorgd.

H. Vormsel op vrijdag 23 november 2018 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal deken van Rens uit Sittard het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 25 september; 9, 23 en 30 oktober; (16 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 6, 13 en 20 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 22 september a.s.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 8 juli, 12 augustus, 16 september, 14 oktober en 11 november om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 3 juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober en 6 november om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Mededelingen over het parochieleven
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen wij hier geen felicitaties voor dopelingen, communicanten, vormelingen of huwelijken meer weergeven. Helaas!

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Piet Fredrix (84 j.), Stationsstraat 158.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 12 juli (wijziging).
In Meers: op dinsdagavond 3 juli.

Persoonlijke instellingen