Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 18 - 31 augustus 2018

H. Vormsel op vrijdag 23 november 2018 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal deken van Rens uit Sittard het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 25 september; 9, 23 en 30 oktober; (16 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 6, 13 en 20 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 22 september a.s.

Geloofscursus Elsloo 2018-2019 met als onderwerp: Themata uit en rond het N.T.
Dit jaar willen wij themata uit en rond het N.T. bespreken: de synoptische kwestie, synoptische vergelijking, de logia (eigen woorden) van Jezus, de ontstaanstijd van de boeken en brieven, de oud-testamentische achtergrond, het Rijk Gods, de eschatologie, de historische betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid van het getuigenis van de apostelen en evangelisten, enz. Daarnaast zullen wij ook een aantal teksten lezen. De cursus is wekelijks op maandag van 19.45-21.15 uur in de Parochiezaal en begint op maandag 24 september 2018. Iedereen is welkom. De cursus is gratis.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen

Wist u dat?

 • wij aangenaam verrast zijn door de reacties op de nieuwe beamer in de Mariakerk?
 • wij nu een systeem hebben dan in de hele kerk goed leesbaar is?
 • het nieuwe systeem op basis van laser werkt en dat daardoor het vervangen van lampen tot het verleden behoort?
 • er voor de nodige veranderingen aan onze infrastructuur (soft- en hardware) gezorgd moest worden?
 • de beamer met ophanging 20 kg weegt?
 • deze aan een lier hangt die wij in 1996 meebrachten uit Heerlen samen met het orgel dat nu in de Mariakerk staat?
 • wij degenen die spontaan een bijdrage in de kosten gegeven hebben langs deze weg willen bedanken?
 • wij ook blij zijn dat de grote zomerhitte voorbij lijkt te zijn?
 • er op zondag 9 september weer een open dag zal zijn in de St. Augustinuskerk?
 • dan ook het orgel en de toren voor het publiek toegankelijk zijn?
 • er dit jaar niet op zondag zoals gewoonlijk maar op zaterdag 8 september een Orgelconcert zal zijn?
 • u de info hierover kunt vinden op onze website?
 • wij hopen dat het nieuwe schooljaar voor iedereen een zegen mag zijn?
 • wij bezig zijn om ons hele systeem te herzien zodat wij in alle opzichten voldoen aan de nieuwe weg op de privacy?
 • het St. Augustinuskoor in september zijn 50-jarig bestaan viert?
 • u daar nog over zult horen?
 • het stuurtrafootje van de kleine klok van de Mariakerk kennelijk te lijden had van de afgelopen hittegolf?
 • daarom de pijp aan Maarten gegeven heeft?
 • er intussen een steviger exemplaartje van 2 euro het euvel heeft verholpen?


Uit de onderrichtingen van de H. Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars (F) († 1859)
Een prachtige taak: bidden en beminnen.
Kinderen, de schat van een Christen ligt niet op aarde, maar in de hemel. Onze gedachten moeten dus daarheen uitgaan waar onze schat is.
Elke mens heeft een prachtige taak: hij mag bidden en beminnen. Bidden en beminnen, daarin ligt het geluk van de mens op aarde. Bidden is niets anders dan zich verenigen met God. Wanneer iemand zuiver van hart is en verbonden met God, wordt hij in zich een balsemgeur gewaar, een bedwelmende zoetheid, een verblindend licht. In die innige verbondenheid zijn God en de ziel als twee schijven was die, eenmaal samengesmolten, niet meer te scheiden zijn. Deze vereniging van God met zijn nietig schepsel is iets zeer moois, het is een onbegrijpelijk geluk. Wij verdienen niet dat wij mogen bidden, maar in zijn goedheid staat God ons toe met Hem te spreken. Ons gebed is als wierook die Hem aangenaam is.
Ons hart is klein, maar het gebed maakt het groot en stelt het in staat God te beminnen. Het gebed is een voorproef van de hemel, het is alsof iets uit het paradijs tot ons neerdaalt. Altijd heeft het een zoete nasmaak. Het is als honing die in de ziel vloeit en alles zoet maakt.
Zoals sneeuw smelt voor de zon, zo verdwijnt alle leed als men goed bidt. Het gebed doet de tijd snel en zo aangenaam voorbijgaan, dat men niet beseft dat het lang geduurd heeft. Een voorbeeld: toen ik destijds door het land van Bresse trok omdat die arme pastoors daar bijna allen ziek waren, bad ik gedurende heel mijn tocht tot Onze Lieve Heer - en geloof me - de tijd vloog voorbij.
Er zijn mensen die volledig in het gebed opgaan zoals een vis in het water, omdat zij zich helemaal aan Onze Lieve Heer overgeven.
In hun hart is geen verdeeldheid. Ik houd van zulke edelmoedige mensen. De heilige Franciscus van Assisië en de heilige Coleta zagen onze Heer en spraken met Hem zoals wij met elkaar spreken.
En wij? Hoe dikwijls komen wij naar de kerk zonder te weten wat we er komen doen of wat we er willen vragen? En toch, als we bij iemand op bezoek gaan, weten we heel goed waarom. Maar er zijn er die tegen Onze Lieve Heer schijnen te zeggen: 'Ik kom even een paar woorden zeggen om me van U af te maken.'
Dikwijls denk ik hieraan: wanneer we onze Heer komen aanbidden, kunnen we alles verkrijgen, als we het Hem maar vragen met een levend geloof en een zuiver hart.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december en 13 januari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december en 1 januari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Lies Lemmens-Steps (94 j.), Hussenbergstraat 21, Geulle.

Persoonlijke instellingen