Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 25 mei - 7 juni 2019

Wist u dat?

  • wij een Meers op een partij slechte mariapotten gestuit zijn?
  • wij deze tbv. hen die die offerden vervangen hebben door goede, dwz. brandende, potten?
  • de leverancier zorgt dat e.e.a. voor ons geregeld wordt?
  • het H. Vormsel dit jaar voor de jongeren van onze parochies op vrijdag 22 november zal zijn?
  • u verdere info hierover krijgt in de maand augustus?
  • mocht u niet tot zolang kunnen wachten altijd op onze website terechtkunt?
  • u daar zelfs nu al kunt inschrijven?
  • op zondag 19 mei 26 kinderen de eerste H. Communie gedaan hebben in de Mariakerk?
  • wij alle medewerkers bedanken die voor en achter de schermen hebbe meegewerkt aan de voorbereiding?
  • wij langs deze weg enkele anonieme gevers willen bedanken voor hun giften aan onze parochies?


Ziekenzegen op donderdag 6 juni a.s.
Op donderdag na Hemelvaart, 6 juni a.s., houden wij om 14.00 uur een dienst van handoplegging en gebed in de Mariakerk, m.m.v. de Zonnebloem en het St. Augustinuskoor. Daarna is het bekende gezellig samenzijn in de Parochiezaal. Iedereen, ziek of gezond, jong of oud, Elsloonaar of vreemdeling .. is welkom!
Op deze dag vervalt de H. Mis van 14.30 uur in Aelserhof.

Route Sacramentsprocessie zondag 16 juni a.s.
Na de H. Mis van 10.00 (tien!!) uur: De rout van de oneven jaren gaat zoals gebruikelijk naar Catsop: Opstellen: Dorine Verschureplein - Bandkeramiekerstraat - Dr. Poelsstraat - Rustaltaar Aelserhof - Mgr. d'Arbergstraat - Charles de Gavrestraat - Schoolstraat - Rustaltaar H. Hartbeeld - Stationsstraat - Mgr. Kerckhofsstraat - Mergelakker - Kempken - Daalstraat - Rustaltaar Winanduskapel - Op de Dries - Bussegraaf - Mergelakker - ontbinding Catsopperhof

Communicanten
Wij feliciteren de 26 communicanten van Elsloo die op zondag 19 mei 2019 voor het eerst Onze Heer ontvingen: Lars Angeli, Joshua Boonen, Devi Bovens, Liv Bratuszewski, Ylara Casu, Sem Coumans, Fabio Dekkers, Niki den Ouden, Sophie Ensinck, Jamiro Feijen, Elin Gorissen, Laura Heijen, Isa Heiligers, Julie Kikken, Tygo Schreurs, Noor Schroll, Lotte Sillen, Cas Stalman, Indy Van den Akker, Nikki Van Es, Len Vos, Emy Vranken, Tim Vranken, Dewi Weyenberg, Solange Willems en Mateja Zijlstra.

Orgelconcert Hemelvaartsdag
Orgelkring Elsloo bestaat 25 jaar. Het Pereboom & Leyserorgel bestaat 145 jaar en de Sint-Augustinuskerk: 170 jaar. In het kader hiervan organiseert de orgelkring op donderdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag 16.00 uur een Orgelconcert in de St. Augustinuskerk door Jan van de Laar uit Helmond.
Hij zal werken uitvoeren van: J.C. Kittel, L. Couperin, P. Bruna, J.S. Bach, J. Haydn, J. Jongen en J. Rheinberger. Jan van de Laar behaalde het diploma solospel orgel met onderscheiding aan het Utrechts Conservatorium. Vervolgens studeerde hij clavecimbel en piano. Als organist en dirigent is hij sinds 1976 verbonden aan de St. Lambertus-kerk te Helmond waar hij het befaamde Robustelly-orgel uit 1772 bespeelt. Hij treedt veelvuldig op als solist en begeleider in binnen- en buitenland en maakte tal van radio-opnamen voor de verschillende Nederlandse omroepen en BBC. Ook is hij een veelgevraagd begeleider en gewaardeerd continuo-speler bij diverse ensembles. Hij was docent aan de muziekafdeling van het KunstKwartier Helmond en sinds 2009 stadsorganist. Entrée: Gratis, maar een vrije gave wordt ten zeerste op prijs gesteld.
U bent van harte uitgenodigd!

Christen-zijn.
"Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en ge zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt en voor wie klopt, doet men open. Of is er wel iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of een slang wanneer hij vraag om een vis? Als gij dus, ofschoon gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan uw Vader die in de hemel is, het goede geven aan wie Hem daarom vragen." (Mt. 7,7-11)
Met deze woorden nodigt de Heer ons uit om te bidden, om met God te spreken. Wij Christenen van het begin van de 21ste eeuw wij denken heel vaak dat wij heel hard moeten werken en ontzettend veel moeten doen. Zeker, we hebben een boel te doen en we moeten ons inzetten voor die taak die God voor ons heeft weggelegd. Maar soms vergeten we wel dat het begin niet bij onszelf maar bij Christus ligt. Ons leven hebben we gekregen, alles wat we zijn is een gave. Jezus Christus zelf wil niets liever dan te gast zijn in ons leven. Hij wil dat wij op die manier door onze inzet onze medemens bereiken. Daarom hoort ons Christelijk leven te beginnen bij het begin en dat is bij het contact met de Heer zelf. Het contact waartoe Hij zelf ons oproept, nl. het dagelijks gebed en op de eerste plaats de H. Eucharistie.
Willen wij nl. goede Christenen zijn, die hun liefdesband voor God en hun medemens beleven dan moet de Heer ons leven bepalen en leiden. Wie de Heer echt ontdekt heeft en een echte band met Hem heeft die zal niet anders kunnen dan zich minstens elk weekend te voeden aan Zijn Woord en aan Zijn Lichaam. En waarom zouden we als we de mogelijkheid hebben ook niet dagelijks Hem in ons leven toelaten. Hij wil niets liever dan ons leiding geven en onze honger naar eeuwige, blijvende dingen verzadigen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september en 13 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 4 juni, 2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 6 juni.
In Meers: op dinsdagavond 4 juni.

Persoonlijke instellingen