Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 8 - 21 december 2018

Ter overweging
Op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar wordt vaak gesproken over de wederkomst van de Heer. Jezus heeft heel duidelijk aan Zijn leerlingen gezegd dat de wereld ooit een einde zal hebben. Tegelijk benadrukte Hij dat het tijdstip hiervan aan geen mens bekend is maar verborgen ligt in God. In de geloofsbelijdenis wordt dit onderdeel genoemd in de zin: "Die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden".
Jezus spreekt niet voor niets over Zijn wederkomst en over het feit dat wij dan geoordeeld zullen worden. Hij wil ons m.n. op het hart drukken dat het van het grootste belang is hoe wij nu leven. Immers als wij elke daad moeten verantwoorden als wij voor de Heer verschijnen, en als ons eeuwig lot daarvan afhangt dan is het van het grootste belang om met een zuiver geweten voor Hem te verschijnen.
Het is goed om deze dingen te overwegen. Immers onze leven in een ongodsdienstige wereld bergt het gevaar in zich dat wij in deze wereld opgaan en dat wij vergeten dat er meer is. Hoe gemakkelijk kunnen wij de stem van ons geweten vergeten, hoe gemakkelijk is het om lichtzinnig te leven, hoe lichtvaardig springen wij misschien om met Gods wetten of hoe gemakkelijk kunnen wij God vergeten. Wie als Christen wil leven, zal zich noodgedwongen af en toe moeten terugtrekken in de binnenkamer van zijn geweten en daar nadenken over Christus en Zijn boodschap. Hij of zij zal proberen te leven vanuit deze innige verbondenheid met de Heer.
Alhoewel het moed vereist om Christus te volgen, is het anderzijds geen benauwende of angstige opdracht, tenminste niet als Christus' verrijzenis en het eeuwige leven een werkelijkheid voor je zijn. Voor wie gelooft dat hij eens rekenschap moet afleggen van al zijn woorden en daden, ja van zijn meest verborgen gedachten, zal het leven er anders uitzien. Immers elk woord, elke goede daad, elk geleden onrecht, elke goede intentie krijgt een eeuwigheidswaarde, evenals elk tekortschieten. Dit zal allemaal beoordeeld worden door onze Schepper. Moge de Heer ons bij zijn komst wakende vinden! Moge de komende adventstijd ons helpen met een goede voorbereiding op de viering van het Kerstfeest.

Nadenkertjes

  • Wanneer je gevoelens niet bijzonder vriendelijk zijn terwijl je weet dat ze dat wel moesten zijn, kun je vaak het best een vriendelijke houding aannemen en je gedragen als een aangenamer persoon dan je op dat ogenblik bent. En zoals iedereen wel heeft ervaren, zijn je gevoelens dan binnen een paar minuten inderdaad vriendelijker dan ze waren. De enige manier om een eigenschap in werkelijkheid te verwerven is heel vaak dat je begint te doen alsof je die al hebt. Daarom is het spelen van kinderen ook zo belangrijk. C.S. Lewis, Onversneden Christendom, Baarn, Ten Have, 1999 (= Mere Christianity, 1952, 211-212)
  • Als iedereen was zoals ik zou moeten zijn, dan was de wereld volmaakt!


Missen kerstmis en oud-en-nieuw
Op vraag van een aantal mensen, een overzicht van de Missen met Kerstmis:
maandag 24 december: 14.30 u. Aelserhof, 19.30 u. Mariakerk en 21.00 u. St. Jozefkerk
dinsdag 25 december: 8.30 u. St. Augustinuskerk en 11.00 u. Mariakerk
woensdag 26 december: 9.45 u. St. Jozefkerk en 11.00 u. Mariakerk
Oud en nieuw:
maandag 31 december: 18.00 u. St. Jozefkerk
dinsdag 1 januari: 11.00 u. Mariakerk

De eerste H. Communie 2019
De communieviering in 2019 is op zondag 19 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan in de maand december 2018. Het inschrijfformulier op onze website staat open. U kunt uw kind ook persoonlijk aanmelden op woensdag 5 december tussen 16.00 en 17.30 uur in de Parochiezaal. De lessen beginnen op maandag 7 januari 2019. De ouderavond is op dinsdag 15 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal.
Voor wie deelneemt aan de Kerkbijdrage zijn voorbereiding en viering gratis, van de anderen vragen wij een bijdrage van € 60,00 per gezin (dit is incl. een usb-stick met film en foto). Verdere info over lessen en inschrijving: zie onze website (er is een link naar de communie op de hoofdpagina).

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 4 december, 1 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Wilhelmien Bekkers-van de Wall (77 j.), Elserveldstraat 12.; Huub Notten (89 j.), St. Nicolaasstraat 2
In Meers: Anny Peters-Backhuis (89 j.), Grotestraat 58.

Ziekencommunie
In Elsloo: Kerstcommunie op donderdagochtend 20 december en in de namiddag Kerstcommunie in La Famille.
In Meers: Kerstcommunie op dinsdagavond 19 december.

Persoonlijke instellingen