Parochieblad, Laatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Advent
Als deze Wegwijzer bij U in de bus valt, is de eerste zondag van de advent reeds voorbij en snellen wij met zijn allen af op het feest van kerstmis. Advent betekent "komst". Het is de tijd om zich voor te bereiden op de viering van de komst van Gods Zoon op aarde. Het is een tijd van vol verwachting uitzien naar de komst van de Heer.
Gods Zoon nam weliswaar genoegen met een stal om daarin geboren te worden. Als wij Christenen Hem werkelijk erkennen als onze God en Verlosser dan is het aan ons om ervoor te zorgen dat de Heer bij Zijn komst in ons hart geen stal aantreft.
Vier weken lang nodigt de Kerk ons allen uit om ons te bezinnen op de komst van de Heer. Om onszelf onder handen te nemen en alles wat ons scheidt van Christus uit ons leven te bannen. Benutten wij deze tijd daartoe! Want alleen als de Heer welkom is in ons hart, kan Zijn Boodschap van Verlossing en Vrede ingang vinden in onszelf, in dat van onze dierbaren en in onze wereld.

Wist u dat?

  • de wijzerplaatverlichtingen van de toren van de St. Jozefkerk gerepareerd zijn?
  • iedereen ons vroeg waarom wij in Gods naam in de winter met dit werkje bezig waren?
  • dat komt omdat wij een hoogwerker nodig hadden om de goten van de St. Jozefkerk te vegen?
  • wij dan de kosten van de hoogwerker ook goed willen besteden?
  • er in Meers kennelijk kraaien of andere grote vogels zijn die enorme hoeveelheden takken in de goten laten vallen?
  • het mechanische luidwerk in Meers (de uurslag) van slag was?
  • deze leed aan het tandartssyndroom (= je hebt geen pijn meer als je bij de tandarts bent)?
  • het een aantal tochtjes naar de toren heeft gekost voor wij het probleem konden vinden?
  • het probleem in een microswitch bleef te zitten?
  • het nu hopelijk opgelost is?


Inschrijven eerste H. Communie 2018
De communieviering in 2018 is op zondag 20 mei om 11.00 uur in Elsloo in de Mariakerk. De lessen worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze parochies en voor kinderen die er onderwijs volgen. De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16.00-16.35 uur.
Het betreft de kinderen in de leeftijd van groep 4. Oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor. De lessen beginnen op maandag 8 januari 2018.
De ouderavond is op dinsdag 16 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal.
Inschrijfmiddag is op woensdag 6 december 2017 van 16.00-17.00 uur in de Parochiezaal. De benodigde gegevens zijn: naam; voornamen; roepnaam; adres; geboortedatum; doopparochie; doopdatum; telefoonnummer(s); emailadres(sen); aantal kinderen in het gezin.
U kunt vanaf nu tot 1 januari inschrijven bij de pastoor. Liefst via het het aanmeldingsformulier op www.katholiekelsloo.nl. U vindt alle info op onze website.

Boeteviering
Op woensdag 20 september is er een boeteviering om 19.30 uur in de Mariakerk.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Ziekencommunie
In Elsloo: kerstcommunie op donderdag 21 december.
In Meers: kerstcommunie op dinsdag 19 december.

De Missen met Kerstmis en nieuwjaar
Zondag 24 december:
's Ochtends geen HH. Missen; 14.30 u. Aelserhof; 19.30 u. Mariakerk (Jeugdkoor); 21.00 u. St. Jozefkerk (Ceciliakoor)
Maandag 25 december: Kerstdag
8.30 u .St. Augustinuskerk (Schola); 11.00 u. Mariakerk (St. Augustinuskoor)
Dinsdag 26 december: Tweede kerstdag
9.45 u. St. Jozefkerk (Ceciliakoor); 11.00 u. Mariakerk (Jeugdkoor)
P.S. Zondag 31 december zijn de Missen gewoon zoals elke zondag
1 januari Nieuwjaarsdag: 9.45 u. St. Jozefkerk; 11.00 Mariakerk

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 5 december, 2 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 7 december.

Persoonlijke instellingen