Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wist u dat?

  • wij een Meers op een partij slechte mariapotten gestuit zijn?
  • wij deze tbv. hen die die offerden vervangen hebben door goede, dwz. brandende, potten?
  • de leverancier zorgt dat e.e.a. voor ons geregeld wordt?
  • het H. Vormsel dit jaar voor de jongeren van onze parochies op vrijdag 22 november zal zijn?
  • u verdere info hierover krijgt in de maand augustus?
  • mocht u niet tot zolang kunnen wachten altijd op onze website terechtkunt?
  • u daar zelfs nu al kunt inschrijven?
  • op zondag 19 mei 26 kinderen de eerste H. Communie willen doen in de Mariakerk?


Ziekenzegen op donderdag 6 juni a.s.
Op donderdag na Hemelvaart, 6 juni a.s., houden wij om 14.00 uur een dienst van handoplegging en gebed in de Mariakerk, m.m.v. de Zonnebloem en het St. Augustinuskoor. Daarna is het bekende gezellig samenzijn in de Parochiezaal. Iedereen, ziek of gezond, jong of oud, Elsloonaar of vreemdeling .. is welkom!

Route Sacramentsprocessie zondag 16 juni a.s.
Na de H. Mis van 10.00 (tien!!) uur: De rout van de oneven jaren gaat zoals gebruikelijk naar Catsop: Opstellen: Dorine Verschureplein - Bandkeramiekerstraat - Dr. Poelsstraat - Rustaltaar Aelserhof - Mgr. d'Arbergstraat - Charles de Gavrestraat - Schoolstraat - Rustaltaar H. Hartbeeld - Stationsstraat - Mgr. Kerckhofsstraat - Mergelakker - Kempken - Daalstraat - Rustaltaar Winanduskapel - Op de Dries - Bussegraaf - Mergelakker - ontbinding Catsopperhof

Enkele teksten over de Eucharistie uit de Catechismus van de Katholieke Kerk:
1377De eucharistische tegenwoordigheid van Christus begint op het ogenblik van de consecratie en duurt zolang de eucharistische gedaanten blijven bestaan. Christus is geheel aanwezig in elk van beide gedaanten en geheel in elk deel ervan, zodat door het breken van het brood Christus niet opgedeeld wordt.
1378De verering van de Eucharistie. In de misliturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn onder andere uit door te knielen of door een diepe buiging te maken als teken van aanbidding. "De katholieke kerk kent deze eredienst van aanbidding toe aan het sacrament van de Eucharistie, niet alleen gedurende de mis, maar ook buiten deze viering. Met de grootste zorg bewaart zij de geconsacreerde hosties, biedt zij ze de christengelovigen ter plechtige verering aan en draagt zij ze in processie rond".
1379 De heilige reserve (de hosties in het tabernakel) was eerst bedoeld om op waardige wijze de Eucharistie te bewaren opdat zij, buiten de mis, gebracht zou kunnen worden naar de zieken en afwezigen. Door de verdieping van het geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in zijn Eucharistie heeft de kerk de zin ontdekt van de stilzwijgende aanbidding van de Heer, aanwezig onder de eucharistische gedaanten. Daarom moet het tabernakel een bijzonder waardige plaats krijgen in het kerkgebouw; het moet zodanig gemaakt zijn dat het de waarheid van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het heilig sacrament onderstreept en zichtbaar maakt.
1380Het is uitermate passend dat Christus op deze unieke wijze aanwezig wilde blijven voor zijn kerk. Omdat Christus in zichtbare gestalte de zijnen zou verlaten, wilde Hij ons zijn sacramentele tegenwoordigheid geven; daar Hij zichzelf zou opofferen aan het kruis om ons te redden, wilde Hij ons de gedachtenis toevertrouwen van zijn liefde, waarmee Hij ons heeft bemind "tot het uiterste toe" (Joh. 13,1), tot het geven van zijn leven. In zijn eucharistische aanwezigheid blijft Hij inderdaad op mysterievolle wijze onder ons als Degene die ons bemind heeft en zich voor ons heeft overgeleverd, en Hij blijft het onder de tekenen welke deze liefde uitdrukken en meedelen:
De kerk en de wereld hebben de verering van de Eucharistie hard nodig. Jezus wacht op ons in dit sacrament van de liefde. Laten wij niet zuinig zijn met onze tijd als het erom gaat bij Hem samen te komen in aanbidding, in een beschouwend gebed vol geloof en erop gericht de zware schulden en misdaden van de wereld goed te maken. Dat onze aanbidding toch nooit ophoude. (Johannes Paulus II, Br. "Dominicae cenae" 3)

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus en 8 september om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus en 3 september om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen