Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Periode: 11 - 24 januari 2020

Kerst- en Nieuwjaarswensen
Pastoor, diaken en Kerkbestuur wensen u allen nog een gezegend 2020!

Missen in Syrisch-katholieke ritus
Onze Kerk kent één geloof maar wel een aantal verschillende vormen voor het vieren van de liturgie (Eucharistie, sacramenten, zegeningen enz.). In Europa is er vrijwel uitsluitende de Latijnse ritus waartoe wij ook behoren. In Milaan (It) bestaat ook de Ambrosiaanse ritus. In het oosten zijn er heel wat rooms-katholieken die omwille van historische redenen onze liturgie op iets andere manier vieren. Eén van deze vormen is de Syrisch-katholieke liturgie. De taal waarin gepreekt wordt en de lezingen gedaan worden is het moderne Syrisch of Iraaks (afhankelijk van de achtergrond van de priester). De taal van de gebeden en liturgie zelf is een archaïsch Iraaks/Arabisch (dat m.n. voor de niet Noord-Iraki's onder de gelovigen erg moeilijk verstaanbaar is). Syrisch en Iraaks zijn overigens talen die zo dicht bij elkaar staan dat men mekaar zonder veel moeite verstaat.
In de katholieke Kerk geldt de regel dat de gelovigen deel kunnen nemen aan een andere ritus van onze Kerk, waarbij men zich wel volledig moet confirmeren aan de gebruiken die erbij horen, bv. op de tong ter communie gaan. Een bisschop, priester of diaken van een andere ritus mag altijd deelnemen aan of celebreren in de Latijnse ritus. Omgekeerd mag dat absoluut niet tenzij met persoonlijke toestemming van de paus. Dit is om verwarring te voorkomen. Ook moet de missie in een nieuw gebied (waar dus geen bestaande ritus is) steeds gebeuren in de Latijnse ritus.
Vanaf november 2019 is er op de tweede zaterdag van de maand om 13.00 uur (ze willen wel eens iets later beginnen) een H. Mis in de Syrisch-katholieke ritus. Deze wordt verzorgd door een priester van de zogenaamde "quasi-parochie van Sint Jan de Apostel voor de Syrisch-katholiek gelovigen in Nederland". Hun pastoor is Sadi Khuder. Hij en zijn kapelaan Pedro vallen in deze onder de verantwoordelijkheid van het aartsbisdom Utrecht. Zij wonen in Arnhem. De mistijd is gekozen zodat de priester die hier celebreert ook elders in het land nog kan celebreren.
Een zogenaamde "quasi-parochie" is een parochie zonder territorium, maar gericht op een bepaalde groep gelovigen die niet binnen geografische grenzen van een gewone parochie te vangen is. Een zelfde soort opzet bestaat er voor zielzorg in ziekenhuizen, gevangenissen, voor militairen, enz.
Onnodig te zeggen dat vrijwel alle deelnemers aan deze vieringn Syrisch-katholieke gelovigen zijn die in de afgelopen decennia en/of jaren uit Syrië of Irak gevlucht zijn of reeds kinderen van hen.
Beide priesters van de quasi-parochie zijn nog niet lang in Nederland en doen hun best om de taal z.s.m. te leren. Gelukkig voor uw pastoor spreken zij vanwege hun studie in Rome en hun eerdere werkzaamheid in Italië allebei perfect Italiaans.
Onze parochianen kunnen vrij deelnemen aan deze Eucharistievieringen die vanaf nu ook gewoon in de Wegwijzer zullen worden aangekondigd.

Wist u dat?

 • op tweede kerstdag de "wet van Murphy" weer van toepassing was?
 • voor de vierde keer in 27 jaar wij problemen hadden met de geluidsinstallatie?
 • dat deze vier keren allemaal met kerstmis in de Mariakerk waren?
 • intussen de instabiel geworden voorversterkers zowel in de Maria- als in de St. Augustinuskerk vervangen zijn?
 • op oudejaarsavond een externe dip in de stroomvoorziening twee lampen in de St. Jozefkerk deed uitspringen?
 • deze plasma-lampen als ze warm zijn heel moeilijk opstarten?
 • een van deze lampen voor een wel heel spectaculaire brom en flikker zorgde?
 • na afkoeling van de lampen na de Mis, alles gewoon in orde bleek te zijn?
 • de eerste communievoorbereiding begonnen is op dinsdag 7 januari?
 • nogal wat mensen de weg gevonden hebben naar het elektronisch bestellen van misintenties?
 • dit een andere manier is om intenties te bestellen?
 • dit voor sommigen het iets gemakkelijker maakt?
 • wij de onbekende gevers voor enkele giften voor de nieuwe verwarming van de St. Augustinuskerk langs deze weg willen danken?
 • wij u op de hoogte houden over de verdere ontwikkeling van de nieuwe verwarming?


"Zonder de honger naar geestelijke dingen, verveelt het leven snel." (Blaise Pascal +1662)

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 12 januari, 9 februari, 8 maart, 19 april en 10 mei om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereiding is telkens op de eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Persoonlijke instellingen