Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

geloofscursus Elsloo 2018-2019 met als onderwerp: Themata uit en rond het N.T.
Dit jaar willen wij themata uit en rond het N.T. bespreken: de synoptische kwestie, synoptische vergelijking, de logia (eigen woorden) van Jezus, de ontstaanstijd van de boeken en brieven, de oud-testamentische achtergrond, het Rijk Gods, de eschatologie, de historische betrouwbaarheid, de geloofwaardigheid van het getuigenis van de apostelen en evangelisten, enz. Daarnaast zullen wij ook een aantal teksten lezen. De cursus is wekelijks op maandag van 19.45-21.15 uur in de Parochiezaal en begint op maandag 24 september 2018. Iedereen is welkom. De cursus is gratis. U kunt zo binnenlopen.
Misschien ook voor u een kans om wat meer van ons geloof te leren kennen?

Parochiekantoor
Vanaf 1 september a.s. zal het parochiekantoor (in de Parochiezaal) voor het bestellen van Missen enz. enkel nog op maandag geopend zijn. U kunt natuurlijk altijd terecht via email of via het misbestelformulier op onze website. Wij doen dit omdat vrijwel iedereen zo wie zo op maandag komt.

Voor de vroege planners
De allerzielendiensten met aansluitend gravenzegening zijn op zondag 4 november om 14.30 u in Elsloo, Mariakerk en om 16.00 u in Meers.

Wist u dat?

 • ons Augustinuskoor haar gouden jubileüm gevierd heeft?
 • dat ondanks een bericht in de vorige Wegwijzer dit niet betekent dat het koor 25 jaar bestaat maar uiteraard 50?
 • er helaas geen van de stichtende leden nog in leven is?
 • de vormselvoorbereiding begonnen is?
 • het H. Vormsel op vrijdag 23 november a.s. zal worden toegediend?
 • op maandag de geloofs-bijbelcursus begonnen is met als onderwerp: Themata uit en rond het N.T.?
 • u nog altijd kunt aansluiten?
 • op vrijdagavond om de twee weken er een bijbelcursus is voor jongeren van +15?
 • je als je in die leeftijdsgroep (15-27) zit welkom bent?
 • je meer info op onze website vindt?
 • wij het parochiekantoor op dinsdag niet meer open houden omdat in het laatste half jaar meer dan 95% van alle bezoekers op maandag kwamen?
 • wij daar zelf geen afdoende verklaring voor hebben?
 • het uiteraard weinig zin heeft om de energie in het open houden op dinsdag te steken?


Oktober - rozenkransmaand.
Sinds eeuwen eren de gelovigen de Moeder Gods en roepen haar bijstand in door het bidden van de rozenkrans. De oude gewoonte van de monniken om bij hun gebeden gebruik te maken van een gebedssnoer werd algemeen verspreid toen men op deze wijze de begroetingen herhaalde, die de engel en Elisabeth spraken tot de heilige Maagd Maria.
Deze twee beden samen vormen het eerste deel van het Wees Gegroet.
"Wees gegroet Maria vol van genade de Heer is met U", sprak de engel Gabriël bij de boodschap aan Maria (Lc. 1,28).
"Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is (Jezus) de vrucht van uw schoot", sprak Elisabeth bij het bezoek van Maria (behalve het woord Jezus) (Lc. 1,42)
Het tweede deel is een bede om voorspraak tot Maria, met daarin ook een onderdeel van de geloofsbelijdenis: Maria is de moeder van God.
"Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen."Met name de H. Dominicus (+1221) zette zich in voor de verspreiding van de Rozenkrans. Volgens een legende zou hij de rozenkrans van Maria persoonlijk gekregen hebben.
De rozenkrans werd reeds lang geleden verbonden met de overweging van vijftien geheimen van onze verlossing, waaraan de Moeder Gods zulk een belangrijk deel heeft gehad. (Meer info: onze website)
In de oktober wordt op dinsdag en woensdag de rozenkrans gebeden vóór de Eucharistieviering. De tijden vindt U bij de misintenties. Dit is misschien een gelegenheid voor u om aan te sluiten. Tevens is er op iedere dinsdagmiddag (heel het jaar rond) om 14.00 uur gelegenheid om gezamenlijk de rozenkrans te bidden in de Parochiezaal, op de eerste donderdag van de maand gevolgd door koffie-drinken.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 14 oktober, 11 november, 9 december, 13 januari en 10 februari om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 2 oktober, 6 november, 4 december, 1 januari en 5 februari om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 4 oktober.
In Meers: op dinsdagavond 2 oktober.

Persoonlijke instellingen