Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wist u dat?

 • wij alle medewerkers en deelnemers aan de Sacramentsprocessie danken voor hun inzet?
 • wij onze Fanfare bedanken voor het opluisteren en begeleiden van de processie?
 • wij ook de buurten en buurtverenigingen danken voor het versieren van straten, altaren en huizen?
 • wij net niet droog binnenkwamen?
 • de lichte regenbui vlak voor de St. Augustinuskerk toch wel aangenaam vonden?
 • de inwoners van Meers opgeschrikt werden doordat midden in de nacht plots het angelus tweemaal ging luiden?
 • dit uiteraard niet de bedoeling was?
 • het een kinderziekte van het nieuwe luidsysteem bleek te zijn?
 • de software aangepast is?
 • wij het programma 14 dagen zonder luiden getest hadden, net om dit soort ongemak te voorkomen?
 • wij hopen dat nu alle kinderziektes van het systeem voorbij zijn?
 • bij de bouw van de zijbeuken in Meers in 1933 de glas-in-loodramen ingekort zijn?
 • de weggenomen panelen onderin de serre van pastoor Max Leesens geplaatst zijn?
 • wij er daar na 85 jaar eentje uitgehaald hebben?
 • daarmee het beschadigde raam in de St. Jozefkerk gerepareerd is?
 • Max kennelijk een vooruitziende blik had?
 • onze kosteres van schrik bijna over de communiebank sprong vanwege een vallende voluut?
 • een voluut een rondje met een spiraal erop is en onderdeel uitmaakt van (meestal) een Korinthische zuil?
 • deze voluut, uit gips, ca 12 cm diameter en 5 cm dik zonder aanwijsbare reden 5,5 meter naar beneden viel en onze kosteres op een haar na miste?
 • en dat hij tot onze verbazing niet in duizend stukken uiteengespat was maar nog volledig intact was?
 • wij deze hebben teruggeplaatst op de linker zuil van het Anna-ten-Drieën-altaar?
 • inspectie leerde dat alle andere onderdelen van onze altaren wel degelijk perfect vastzitten?
 • wij helaas eerder beschreven sprong niet gezien hebben?
 • er helaas ook geen filmmateriaal van bestaat?
 • er in september weer een geloofs- en bijbelcursus zal zijn?
 • u er nog nadere informatie over zult krijgen in dit blaadje?
 • we nog nieuwe Misdienaars kunnen gebruiken in onze beide parochies?
 • al onze Koren en vrijwilligersgroepen nog steeds mensen kunnen gebruiken?
 • de usb-stick met de film over de eerste communie nog niet klaar is?
 • de communicanten deze, samen met de foto, thuis bezorgd krijgen zodra alles klaar is?


H. Vormsel op vrijdag 23 november 2018 om 19.00 uur in de Mariakerk
Dit jaar zal deken van Rens uit Sittard het H. Vormsel toedienen aan de jongens en meisjes van onze beide parochies. De voorbereiding op dit sacrament gebeurt buiten schoolverband. Alle jongens en meisjes vanaf de brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. De lessen zullen gedurende 8 weken op dinsdagmiddag van 16.45-17.20 uur in de Parochiezaal gegeven worden. De geplande lessen zijn op 25 september; 9, 23 en 30 oktober; (16 oktober vervalt vanwege de herfstvakantie); 6, 13 en 20 november.
Opgave bij de pastoor, telefonisch, via e-mail of het inschrijfformulier op onze website, etc. Geef je op vóór 22 september a.s.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 juni, 8 juli, 12 augustus, 16 september en 14 oktober om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 september en 2 oktober om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Mededelingen over het parochieleven
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) kunnen wij hier geen felicitaties voor dopelingen, communicanten, vormelingen of huwelijken meer weergeven. Helaas!

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 7 juni.

Persoonlijke instellingen