Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Christus koning
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (25 november) vieren wij het hoogfeest van Christus koning. Christus is werkelijk de koning van het heelal want Hij is het die zoals St. Paulus zegt: "het heelal geschapen heeft." Jezus Christus de eeuwige Zoon van de Vader, Die van voor alle tijden bestaat, Die nooit ontstaan is, Die er altijd geweest is en altijd zal blijven, Hij is de koning van het heelal.
Alles wat er is: van de verste ster van het heelal tot en met het laatste verloren elementair deeltje is door Hem geschapen en wordt door Hem in stand gehouden.
In Zijn goedheid heeft God alles gemaakt. Niet enkel materiële dingen, zoals sterren, planeten, rotsen en stenen heeft Hij gemaakt en maar ook levende wezens zoals planten en dieren, alles met Zijn schoonheid en harmonie komt uit Zijn hand. Als kroon op Zijn schepping heeft Hij redelijke wezens geschapen: engelen en mensen.
Het koningschap van Christus is niet meer dan een beeld ontleend aan het aardse koningschap. Een koning is normaliter iemand die er op uit is om gediend te worden. Hij heeft een hofhouding die hem het leven aangenaam moet maken, hij heeft dienaars en soldaten die zijn wil moeten uitvoeren. Bij de Heer is dat helemaal anders. Hij had ons niet eens hoeven te scheppen. Uit pure liefde heeft Hij dat toch gedaan. Hij zou ons kunnen behandelen als slaven en dienaars. Toch behandelt Hij ons als vrije wezens.
Hij wil dat wij in vrijheid voor Hem kiezen. Hij wil een koningschap gebaseerd op onze liefde. Hij wil dat wij Hem erkennen. Hij heeft Zijn liefde voor ons bewezen door onze broeder te worden en vrijwillig te sterven aan het kruis. Zijn onderdanen zijn allen die in liefde en geloof Hem erkennen als de Zoon van God. Het vaandel, de vlag van dit koningschap is het kruis.
Christus' koningschap kwam zonder machtsvertoon. Sterker nog de komst werd aanvankelijk nauwelijks opgemerkt buiten Jeruzalem. Daarna verspreidde en verspreidt het zich over de hele wereld van hart tot hart gedragen door Gods H. Geest die de harten van de mensen van goede wil beweegt.
Christus' koningschap begint in het hart van diegene die in Hem gelooft en die Hem liefheeft. Zijn koningschap is daar waar geloof heerst, waar liefde is, waar mensen samen bidden, waar mensen hun Christenzijn proberen waar te maken. Zijn koningschap groeit tegen verdrukking en miskenning in.
Christus belooft zijn volgelingen ook geen materieel voordeel of succes of een geslaagde carrière of een paradijs op aarde. Hij belooft enkel het paradijs bij God aan wie Hem erkennen als de Messias zoals Hij dat deed aan de goede moordenaar. Daarbij geeft Hij aan wie Hem liefhebben een zinvol leven, want welke zin heeft je leven los van het doel dat de Schepper voor je heeft weggelegd: te zijn met Hem in zijn eeuwig koninkrijk.

Advent
Op zondag 2 december begint een nieuw kerkelijk jaar met de eerste zondag van de advent.
De eerste H. Communie 2019
De communieviering in 2019 is op zondag 19 mei om 11.00 uur in de Mariakerk. De lessen en voorbereiding worden buiten-schools gegeven. Ze staan open voor alle kinderen van onze beide parochies en voor kinderen die in onze parochies onderwijs volgen of die reeds geruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij de parochie. De lessen zijn op maandag in de Parochiezaal van 16:00-16:35 uur. Het is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 4 of ouder. De inschrijving kan pas vanaf 1 december 2018. Dan opent het inschrijfformulier op onze website. U kunt uw kind persoonlijk aanmelden op woensdag 5 december tussen 16.00 en 17.30 uur in de Parochiezaal. De lessen beginnen op maandag 7 januari 2019. De ouderavond is op dinsdag 15 januari om 20.00 uur in de Parochiezaal. Verdere info op onze website.

Vormelingen gefeliciteerd!
Wij feliciteren de 8 vormelingen die op vrijdag 23 november 2018 het H. Vormsel ontvingen uit handen van deken W. van Rens: Nina Debruijn, Vera Korsten, Tom Pepels, Meike Pieters, Servé Pijpers, Indy Raeven, Nour Shamma en Suzanne van Straeten.

Kantoorruimte te huur
De bovenverdieping en grote zolder Op de Berg 8A, 6181 GT Elsloo (Het oude klooster bij de St. Augustinuskerk) is te huur als kantoorpand. Informatie bij pastoor of Dhr. W. Huck 046-4376557. Het pand is representatief en zeer mooi en rustig gelegen.

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart en 14 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 4 december, 1 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopelingen uit de afgelopen tijd en hun ouders:
In Elsloo: Quinn Baks, Keerend 67A, Stein; Anna Habets, Walstraat 23, Maaseik. In Meers: Stan Claessen, Kerkstraat 5.

Wij condoleren de families van hen die gestorven zijn:
In Elsloo: Jan Geerlings (96 j.), Prins Bisschopsingel 20K08, Maastricht.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 6 december.
In Meers: op dinsdagavond 4 december.

Persoonlijke instellingen