Parochieblad, Voorlaatste nummer

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Wist u dat?

  • nog niet de helft van de DVD's en foto's van de eerste communie zijn opgehaald?
  • deze op de gewone tijden af te halen zijn?
  • op woensdagmiddag 6 december de inschrijfmiddag voor de eerste Communie 2018 is?
  • de eerste Communie op zondag 20 mei 2018 in de Mariakerk is?
  • de lessen beginnen op maandag 8 januari?
  • de lessen op maandag van 16.00 tot 16.35 uur zijn?
  • deze late tijd gekozen is omdat er bij ons al 4 kinderen aangemeld zijn die niet in Elsloo onderwijs volgen?
  • deze niet eerder dan deze tijd in Elsloo kunnen zijn?
  • op zondag 26 november onze fanfare de H. is van 11.00 u zal opluisteren?


H. Vormsel 2017
Wij feliciteren alvast de 11 vormelingen die op vrijdag 8 december 2017 het H. Vormsel zullen ontvangen uit handen van Mgr. drs. A.G.M. Franssen: Fenne Claessens, Nick Cramers, Tessa Fredrix, Eef Jennekens, Lucas Jennen, Rik Lardinois, Zara Pijpers, Merle Raeven, Lisa Schroll, Bodi Smeets, Milan Weijers.
Iedereen kan deze dienst bijwonen!

H. Ireneüs van Lyon (+202), Adversus Haereses I, h. 10. Een kerkvader en martelaar:
De eenheid van het geloof van de Kerk in heel de wereld.*1. De Kerk, ook al is ze verspreid over de hele wereld, tot aan de uiteinden der aarde, heeft van de apostelen en hun leerlingen het geloof ontvangen in de éne God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel, aarde en zee, en van alle dingen die erin zijn; en in één Christus Jezus, de Zoon van God, die mens werd voor onze redding; en in de Heilige Geest, die door de profeten de beschikkingen van God verkondigde, en de komst van de geliefde Christus Jezus, onze Heer; en zijn geboorte uit een maagd, het lijden en de verrijzenis uit de dood, en zijn opstijgen naar de hemel in het vlees, en Zijn komende verschijning uit de hemel in de heerlijkheid van de Vader "om alle dingen onder één hoofd te brengen" en om alle vlees van het hele menselijke ras te doen opstaan, opdat voor Christus Jezus, onze Heer, God, Redder en Koning, volgens het welgevallen van de onzichtbare Vader, "iedere knie zal buigen, in de hemel en op aarde, en onder de aarde en dat iedere tong zich zal belijden" tot Hem, en om een rechtvaardig oordeel over allen te vellen; en om de "boze geesten", de engelen die gezondigd hebben en afvallig werden, samen met de goddelozen, de onrechtvaardigen, wettelozen en lasteraars onder de mensen in het eeuwig vuur te werpen. Maar ook om in de uitoefening van Zijn genade, onsterfelijkheid te geven aan de rechtvaardigen, de heiligen en aan hen die zijn geboden onderhouden hebben, en die volhard hebben in Zijn liefde, sommigen van begin af aan (van hun christelijk leven), anderen vanaf (de dag van) hun berouw, en om hen te omringen met eeuwige heerlijkheid.

Voor de vroege planners: De Missen met Kerstmis en nieuwjaar
Zondag 24 december:
's Ochtends geen HH. Missen; 14.30 u. Aelserhof; 19.30 u. Mariakerk (Jeugdkoor); 21.00 u. St. Jozefkerk (Ceciliakoor)
Maandag 25 december: Kerstdag
8.30 u .St. Augustinuskerk (Schola); 11.00 u. Mariakerk (St. Augustinuskoor)
Dinsdag 26 december: Tweede kerstdag
9.45 u. St. Jozefkerk (Ceciliakoor); 11.00 u. Mariakerk (Jeugdkoor)
P.S. Zondag 31 december zijn de Missen gewoon zoals elke zondag
1 januari Nieuwjaarsdag: 9.45 u. St. Jozefkerk; 11.00 Mariakerk

Doopvieringen.
De gezamenlijke doopvieringen voor de volgende maanden zijn, telkens op zondag, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april om 14:00 uur in de St. Augustinuskerk en om 15:00 uur in de St. Jozefkerk. De gezamenlijke voorbereidingen zijn, telkens op dinsdag, 5 december, 2 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april om 20:00 uur in Parochiezaal. Opgave bij de pastoor of via onze website.

Wij feliciteren de dopeling uit de afgelopen tijd en zijn ouders:
In Meers: Jason Martens, Koevaart 16.

Ziekencommunie
In Elsloo: op donderdagochtend 7 december, de kerstcommunie op donderdag 21 december.
In Meers: op dinsdagavond 5 december, de kerstcommunie op dinsdag 19 december.

Persoonlijke instellingen