Onze livestream

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken

Directe toegang tot onze livestream

Korte geschiedenis

Op zondag 19 april 2020 hebben wij voor het eerst gelivestreamed. Tot dat ogenblik was onze expertise op dit vlak nul en hadden wij nooit verwacht dit soort activiteiten te moeten ontplooien. Het gebrek aan kennis bleek: Het beeld was van veel te kortbij opgenomen. We moesten nl. in extremis de microfoon van de camera gebruiken, waardoor deze te kort bij stond. Geleidelijk aan hebben wij e.e.a. verbeterd en bv. de oude beamer uit het zaaltje van stal gehaald om het begin van de dienst aan te kondigen en de liedteksten bij een gezongen Mis te projecteren.
Wij willen beslist niet afhankelijk zijn van derde partijen of van commerciële partijen, vandaar dat het even geduurd heeft.

Op zondag 3 mei hebben drie leden van het Jeugdkoor (ieder met eigen microfoon op meters afstand van elkaar) de H. Mis opgeluisterd. Het geluid was eerst niet denderend. Pas toen wij de installatie van de kerk zelf zijn gaan gebruiken en aan de livestream gekoppeld hebben is dat op peil. In principe zullen enkele koorleden van het Jeugdkoor de H. Mis op zon- en feestdagen opluisteren.
De livestream is bewust eenvoudig met één stationaire camera. Het gaat er ons om dat men op afstand de Eucharistie kan bijwonen.
Ongeveer 15 minuten voor aanvang van de livestream gaan wij live op Youtube.
Wij proberen verbeteringen aan te brengen om ook te kunnen livestreamen en de volle projecties te kunnen gebruiken als de kerk weer (gedeeltelijk) gebruikt mag worden.

Wanneer?

In principe wordt voor de duur van deze crisis op zon- en feestdagen om 10.00 uur en door de week om 8.30 uur de H. Mis uitgezonden vanuit de Mariakerk. Wij willen dit volhouden tot 1 juli of tot het einde van de corona-beperkingen voor kerkbezoek.

Waarom vanuit de Mariakerk?

Onze andere kerken met hun hoofdaltaren zijn beslist fotogenieker dan de Mariakerk. De Mariakerk bij de pastorie is echter de enige kerk waar wij internet hebben, bovendien leent enkel deze kerk zich voor projectie op de muur en is enkel daar de geluidsinstallatie geschikt voor eventuele zang. (In onze andere kerken is dit laatste niet nodig vanwege een bijna perfecte akoestiek.)

Persoonlijke instellingen