Eucharistie

Uit Parwiki
Versie door Pastoor (overleg | bijdragen) op 22 jun 2023 om 17:07

Sjabloon:Menukop sacrament


Het Laatste Avondmaal St. Jozefkerk

De H. Mis of H. Eucharistie kan niet begrepen worden zonder haar oorsprong: Het Laatste Avondmaal van de Heer. De laatste keer dat Hij met Zijn leerlingen aan tafel ging, wetend dat Hij de volgende dag aan het kruis zou sterven, gaf Hij aan Zijn Kerk de Eucharistie. Hij nam brood en brak het en sprak: "Dit is Mijn Lichaam". Hij nam een beker met wijn en sprak: "Dit is Mijn bloed". Hij gaf Zijn apostelen de opdracht: "Blijf dit doen om mij te gedenken". Wij voeren dit nog steeds.

Eén van de teksten in het Nieuwe Testament over het Laatste Avondmaal:
Toen de tijd aangebroken was, ging Hij (=Jezus) met de apostelen aan tafel aanliggen. Hij sprak nu tot hen: ‘Vurig heb ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten. Want Ik zeg u: Ik zal het niet meer eten, totdat het zijn vervulling vindt in het Rijk Gods.’

Daarop nam Hij een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘Neemt die beker en deelt hem samen. Want Ik zeg u: Van dit ogenblik af drink Ik niet meer van wat de wijnstok voortbrengt, totdat het Rijk Gods is gekomen.’
Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’
Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.’
(Lc. 22,14-20)

Voor de kerkelijk leer over de Eucharistie, zie: CKK 1322-1419.

Uitgebreid: De ontwikkeling van de leer van de H. Eucharistie. Aldaar ook uitleg over de betekenis van de aanbidding, de werkelijke tegenwoordigheid, enz.

Wij zijn dagelijks uitgenodigd om de H. Eucharistie te ontvangen