Gebruikte afkortingen

Uit Parwiki
CKK
Catechismus van de Katholieke Kerk, Baarn, Gooi en Sticht, 1995. Deze Catechismus is in 1992 goedgekeurd door Paus Johannes Paulus II en in 1995 in opdracht van de Belgische en Nederlandse bisschoppen verschenen in een Nederlandse vertaling.
(Soms gebruikt men ook de afkorting KKK, omdat de eerste uitgave de titel "Katechismus van de Katholieke Kerk" droeg.)
Youcat
Youcat, Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI, Tielt, Lannoo, 2011.
Dit is de catechismus voor jongeren van de Katholieke Kerk. Het boek is in april 2011 gepubliceerd in vele talen. Ook in het Nederlands.
Het is zeker aan te bevelen voor een eerste maar degelijke kennismaking met ons geloof.