Vijftien-plus archief

Uit Parwiki


Overzicht themata 15+ groep

datum Thema

2013

30 - 8

De Diognetusbrief

13 - 9

Wie is God (zie minicursus) en Ps. 139 en papier

27 - 9

Geloven (dia 1-6 van CKK les 03)

11 - 10

Kerkvader Justinus (+202) over de Eucharistie

25 - 10

Kennismaking met Youcat

8 - 11

Schepping en evolutie

6 - 12

H. Schrift en aanzet geloofsbelijdenis

20 - 12

Het (morele) geweten Youcat 295v

2014

17 - 1

De rechtvaardige en de goddelozen. (Naar Wijsh. 2,1-3,9)

31 - 1

Wie is Jezus

14 - 2

De monniken van Tiberine en hun marteldood

21 - 3

Pasen, verrijzenis van de Heer

4 - 4

De lijkwade van Turijn

2 - 5

Het graf van Petrus (Christelijke archeologie)

16 - 5

Handelingen 1

30 - 5

Gordon, It happened on the Kwai (Christendom in oorlogstijd)

13 - 6

Naastenliefde

27 - 6

Het Onze Vader

12 - 9

Hoe leven? Christelijke moraal

26 - 9

God is Liefde: God geeft - God daalt af

10 - 10

1 Kor. 12

24 - 10

Visioenen van Zr. Faustina

14 - 11

Het Onze Vader (2)

12 - 12

Advent en Messiasverwachting

2015

16 - 1

Leven en dood van H. Maximiliaan Kolbe

30 - 1

C.S. Lewis over geloven

6 - 3

Over de dood van een zwerver

20 - 3

Laatste Avondmaal en Pasen, incl. de Joodse setting

1 - 5

H. Franciscus van Assisië, dia

22 - 5

Moeder Teresa, dia's

5 - 6

Engelen

3 - 7

Gebed

2 - 10

Wat is geloven?

16 - 10

H. Pater Damiaan

30 - 10

Hemel, hel, vagevuur, opstanding.

8 - 11

Bezoek met groep aan graf H. Pater Damiaan in Leuven

20 - 11

Over euthanasie ahv krantenartikel

4 - 12

Verhaal van een bekeerde moslim

2016

15 - 1

Synoptische vergelijking (Kruis opnemen)

4 - 3

Abortus, leven of dood

18 - 3

De wederkomst van Christus

1 - 4

Sacramenten (Youcat)

15 - 4

Deugden (Youcat 299)

20 - 5

Maria, altijd maagd

27 - 5

Aanwezigheid in de Eucharistie. Transsubstantiatie. (CKK 1356-1381)

10 - 6

Pauselijke onfeilbaarheid

24 - 6

De jonge Kerk

2 - 9

Het kerkelijk jaar

16 - 9

De H. Drie-eenheid

30 - 9

Het sacrament van boete en verzoening

14 - 10

Maria in Guadeloupe

28 - 10

Heiligen ons voorbeeld: H. Katharine Drexel (1858-1955) en H. Theresia van Lisieux (1873-1897)

11 - 11

Heiligen ons voorbeeld: H. Edith Stein (1891-1942) en H. Teresa van Calcutta (1910-1997)

25 - 11

Barron, Catholicism: I Jezus, God en mens

2017

10 - 1

Barron, Catholicism: 2 Jezus, Zijn boodschap

24 - 1

Barron, Catholicism: 3. Het mysterie van God (Drievuldigheid)

12 - 5

God bestaat

29 - 6

Paradigma

6 - 10

Barron, Catholicism: 5 Petrus en Paulus

27 - 10

Begin eerste Petrusbrief

10 - 11

De martelaren van Scili (180). De acte.

2018

23 - 2

De vraag naar de zin van het Christendom

9 - 3

De boodschap van Narnia, boek C.S. Lewis

23 - 3

De boodschap van Narnia, boek C.S. Lewis (2)

11 - 4

H. Catharine Labouré en de wonderdadige medaille

11 - 5

Het vijfde gebeod. Gij zult niet doden. (CKK)

1 - 6

Martelaarsakte: Justinus

29 - 6

Paradigma

12 - 10

rest van het jaar: De Handelingen van de apostelen

2019

11 - 1

H. Don Bosco (kort)

25 - 1

H. Franciscus van Sales

8 - 2

H. Catharine Labouré en de wonderdadige medaille (2)

22 - 2

H. Bernadette

8 - 3

H. Louise de Marillac

22 - 3

De martelaren van Oeganda

26 - 4

Verrijzenisverhalen in de evangelies (synopsis)

24 - 5

De kinderen van Fatima

7 - 6

H. Theresia van Lisieux

21 - 6

Protestant - katholiek

30 - 8

H. John Henry Newman

27 - 9

Jezus, de Zoon van God, in de geloofsbelijdenis

25 - 10

De lijkwade van Turijn

15 - 11

Eerste brief aan de Thessalonicenzen

13 - 12

Eerste Johannesbrief

2020

10 - 1

Onze roeping tot zaligheid (CKK 1716-1729)

14 - 2

Jezus, de Mensenzoon verkondigt het Rijk Gods. Joodse achtergronden

2021

18 - 6

Jezus, de Mensenzoon (HERSTART NA COVID-19)

2 - 8

Jezus verkondigt het Rijk Gods

16 - 8

Objectieve waarheid en objectieve normen

10 - 9

Het morele geweten

1 - 10

De brief aan Diognetus

15 - 10

De mens: lichaam én ziel

5 - 11

Geloof is een deugd. (ahv C.S. Lewis)

19 - 11

Brief van Paulus aan de Filippenzen (hh. 1-2)

2022

28 - 1

De sacramenten.

18 - 2

De Eucharistie, sacramenteel offer: dankzegging, gedachtenis, tegenwoordigheid

11 - 3

Gebed. CKK 2623-2643

1 - 4

De waardigheid van de menselijke persoon. (CKK 1700-1715)

20 - 5

Hand. 10. De opname van de eerste heidenen in de Kerk

10 - 6

Het graf van Petrus (Scavi)

24 - 6

Kerkgeschiedenis. De Kerk van de martelaren.

8 - 7

Deugdenleer: de kardinale deugden (eerste kennismaking)

16 - 9

Een oud-Christelijke aansporing: De Didachè of De leer van de 12 apostelen

14 - 10

Ik geloof in het eeuwig leven (CKK 1020-1050)

4 - 11

Martelaarsacte van Felicitas en Perpetua (anno 202)

18 - 11

H. Bernadette en het verhaal van Lourdes

2 - 12

De apostel Petrus (diaserie)

16 - 12

Begin van de evangelies en de kerstverhalen

2023

13 - 1

De rechtvaardige en de goddelozen. (Naar Wijsh. 2,1-3,9)

27 - 1

H. Catharina van Siëna (1347-1380)

10 - 2

Jef de Veuster (Pater Damiaan) 1840-1889

3 - 3

Parabels

17 - 3

Christendom en natuurwetenschap. Stelling Jaki-Duhem

31 - 3

Joh. 6

14 - 4

Het ontstaan van de evangeliën (motief Joh. 20 en Lc. 1,1-4)

5 - 5

De boeken van de Bijbel en de grote tijdlijnen ervan

19 - 5

Bidden (CKK 2697-2724)

2 - 6

Bidden (2) (CKK 2725-2758)

16 - 6

Het gebed van het uur van Jezus (Joh. 17)

30 - 6

Het Onze Vader (1) CKK 2759-2802

1 - 9

Het Onze Vader (2) CKK 2803-2865

15 - 9

De viering van het Christusmysterie CKK 1066-1112

29 - 9

Het sacrament van het doopsel

27 - 10

Het (morele) geweten. (Uitgebreid)

10 - 11

Wegens diverse zieken uitgesteld naar volgende week

17 - 11

Wegens diverse zieken helaas weer uitgesteld naar volgende week

24 - 11

De Messiasverwachting in het O.T. en de advent

8 - 12

Tacitus en Plinius over het jonge Christendom

2024

12 - 1

Twee van de drie initiatiesacramenten: doopsel en vormsel.

26 - 1

Twee van de drie initiatiesacramenten: doopsel en vormsel. (deel 2)

8 - 3

Vasten

22 - 3

Theodicee. Het probleem van het lijden.

5 - 4

Theodicee. Het probleem van het lijden. (deel 2)