Eerste H. Communie

Uit Parwiki
Versie door Pastoor (overleg | bijdragen) op 28 apr 2023 om 11:35

De informatie hieronder is nog in de voorwaardelijke wijze. Wij zijn aan het overwegen over hoe wij de Eerste H. Communie-voorbereiding gaan opzetten.
Het is onzinnig om een voorbereiding te doen indien er geen enkel Christelijk en kerkelijk leven is waaraan de kinderen en/of ouders deelnemen.
Wij overwegen -zoals ook al gebeurd is- kinderen/gezinnen die actief bij de Kerk betrokken zijn op kleinere schaal voor te bereiden.
Ouders neem uw kind mee naar de kerk en leer het minstens het kruisteken, Onze Vader en Weesgegroet.
De datum hieronder genoemd is beslist nog niet definitief vastgelegd.Info over de eerste H. Communie in 2024

Waar en wanneer? Elsloo op zondag 19 mei 2024 om 11:00 uur in de Mariakerk.

Voorbereiding?

De lessen zijn op dinsdag in de Parochiezaal van 15.45-16.20 uur. (Er is opvang aanwezig vanaf 15:30 uur).
De lessen beginnen op dinsdag 9 januari 2024.

Wij verwachten dat de kinderen deelnemen aan alle lessen, aan een aantal Eucharistievieringen op zondag, de palmpasenoptocht op 24 maart 2024, de kruisweg op Goede Vrijdag 29 maart 2024 om 16:00 u. in de Mariakerk en aan de boeteviering op woensdag 15 mei 2024 om 14:00 of om 15:00 uur.
De lessen worden gegeven door pastoor Achten, geholpen door een groep vrijwillig(st)ers.

Voor wie?

De viering (incl. voorbereiding) staat open voor alle kinderen die wonen in een van onze beide parochies of die er onderwijs volgen of die reeds ruime tijd voor het begin van de lessen actief betrokken zijn bij onze parochie. Iets oudere kinderen zijn ook welkom. Verdere uitzonderingen in overleg met de pastoor.

Ouderavond?

op woensdag 10 januari 2024 om 20:00 uur in de Parochiezaal.

Kosten?

De communieviering en voorbereiding zijn gratis voor wie aan de kerkbijdrage meedoet. Voor anderen bedraagt het € 60,00 per gezin. Indien van toepassing kunt u het bedrag overmaken naar NL02 RABO 0104951206 t.n.v. parochie H. Augustinus, Elsloo (graag m.v.v. communie en de naam van de communicant).

Aanmelden?

U kunt uw kind(eren) aanmelden elk zondag tot en met de eerste zondag van 2024 na de H. Mis van 11:00 uur in de Mariakerk. Wij verwachten uiteraard dat u deze dienst met uw kind hebt bijgewoond.
U kunt uw kind niet niet telefonisch, schriftelijk of via de website aanmelden.

De benodigde gegevens zijn:

naam, voornamen, roepnaam, adres, geboortedatum, doopparochie, doopdatum, telefoonnummer(s),
emailadres(sen) en aantal kinderen in het gezin (vw. plaatsreservering).

Meer info en achtergrond

Eerste H. Communie in 2024

Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.