Communie:Eerste H. Communie 2024

Uit Parwiki

Geschiedenis: ontstaan van de gezamenlijke communievieringen

Op het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw is het gebruik ontstaan dat kinderen gezamenlijk de Eerste H. Communie deden. Deze feestelijke gebeurtenis werd gedragen door de gemeenschap en vervolgens omkaderd met muziek, processie, feest, enz. Voorheen deden kinderen/jongeren hun eerste communie individueel als zij eraan toe waren.
Intussen is de eerste communie voor velen los komen te staan van een persoonlijk geloof en is het enige dat telt de gebeurtenissen eromheen. Het uiterlijke vertoon is zijn eigen leven gaan leiden.

Tegenwoordig: gezamenlijke communieviering, een lege huls?

Na de corona is duidelijk dat de tendens tot ontkerkelijking die al lang gaande was zich versnelt doorzet. Het is het moment waarop wij ook de vorm waarin de Eerste H. Communie gestalte krijgt moeten herzien.
Wij willen alle gedoopte kinderen die de juiste leeftijd hebben voorbereiden op de Eerste H. Communie, maar wij niet op de eerste comedie of eerste en enige consumptie.
Een kind dat de communie doet hoort het geloof van de Kerk in de communie/Eucharistie te kennen en hoort deel te hebben aan het Christelijk leven.
Het heeft echter geen enkele zin om kinderen voor te bereiden op de eerste communie als zij voor het eerst na hun Doopsel in een kerkgebouw komen bij de communieles. Het heeft geen zin Communiecatechese te geven aan kinderen die niet eens de basisgebeden kennen.
Het heeft geen zin kinderen voor te bereiden als hun ouders geen enkele intentie hebben om ook maar ooit deel te nemen aan het kerkelijk leven.
Andersom willen wij kinderen en ouders die open staan voor de echte betekenis van de eerste H. Communie en het geloof waarbinnen dit past voorbereiden. Wij willen ook helpen om eventueel van de grond af aan opnieuw te beginnen.
De richtdatum voor de eerste H. Communie is 19 mei 2024. We laten echter alle uiterlijk vertoon weg en concentreren ons op de inhoud. Kinderen die eerder klaar zijn om de communie te ontvangen kunnen dat, zoals in de afgelopen tijd al een aantal keren gebeurd is.

Aanmelden

Men kan een kind van groep 4 of ouder aanmelden, niet telefonisch, niet schriftelijk en niet via de website maar enkel persoonlijk na de H. Mis van 11:00 uur op zondag in de de Parochiezaal en enkel als u en uw kind die viering hebben bijgewoond.
Men kan inschrijven tot aan het einde van dit jaar.

Lessen

De wekelijkse lessen voor de kinderen beginnen begin januari 2024 en zijn op maandagmiddag in de Parochiezaal. De mededelingen daarover komen ten gepaste tijde.

Uitnodiging

Mocht het geloofsleven u ontglipt zijn en bent u bereid het weer op te nemen dan willen wij u ook hierbij hulp aanbieden. In het verleden hebben wij bv. vaker een mini-cursus voor ouders gegeven.