Hoofdaltaar St. Jozefkerk

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Hoofdaltaar St. Jozefkerk
Het altaar van de St. Jozefkerk is opgebouwd rond het thema Eucharistie, net zoals de glas-in-lood-ramen ernaast. Het neo-gotieke altaar is samen met de twee zij-altaren gebouwd door de fa. J.W. Ramakers en Zonen te Geleen in 1924 en op 16 oktober 1924 ingewijd door Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roermond.


Beschrijving.
Naast het tabernakel -het kastje (kluis), waarin ons Heer bewaard wordt- staan vier beelden van heiligen (90 cm) die een bijzondere band met de Eucharistie hadden. Uiterst links staat de H. Juliana van Cornillon (Luik) (1290-1341) met een monstrans in haar hand. Haar visioenen vanaf 1209 zijn een belangrijke factor voor het ontstaan van het feest van Sacramentsdag en de ermee verbonden sacramentsprocessies. M.n. in onze streek (toen behorend tot het prinsbisdom Luik) werd het feest van het H. Sacrament zeer bijzonder en uitgebreid gevierd. Het is de tijd van diverse sacramentswonderen zoals in de basiliek van Meerssen (1228). Het tweede beeld van links is St. Thomas van Aquino (1225-1274). Hij was een Dominicaan van Italiaanse afkomst. Algemeen beschouwt men St. Thomas als de grootste theoloog van de Kerk. Hij dichtte o.a. de alombekende sacramentshymne “Pange Lingua” voor het feest van Sacramentsdag. Van dit lied kennen de meeste katholieken getwijfeld de strofe “Tantum Ergo Sacramentum”. Een strofe hieruit staat op de onderkant van het retabel: “Adoro Te devote latens deitas, quae sub his figuris vere latitas”. (Ik aanbid U vol overgave verborgen goedheid, die hier waarachtig onder deze tekenen schuilt). Op het boek dat hij draagt staat een ander stuk hieruit: "Eccce panis angelorum" (Zie het brood der engelen). Rechts naast het tabernakel vinden we de H. Paschalis Baylón (1540-1592). Hij was een Spaanse Franciscaanse broeder die zich onderscheidde door zijn boetvaardigheid en innige aandacht voor het H. Sacrament. Hij is de patroon van de Eucharistische verenigingen en broederschappen. Uiterst rechts staat een beeld van de H. Clara van Assisië (1194-1253). Zij was een tijdgenote van de H. Franciscus van Assisië en is de stichteres van de clarissen. Door haar gebed tot het Allerheiligste Sacrament bevrijdde zij Assisië van de Saracenen in 1240 of 1241. Daarom wordt zij met een monstrans in de hand afgebeeld. Op de banderol in haar linkerhand staat: "Custodias famulas tuas" (Gij beschermt Uw getrouwen). Op de tabernakeldeur staat twee neerknielende engelen die de H. Hostie aanbidden. Onder de hostie staat een lelie, symbool van zuiverheid en onder de Hostie staat ook nog een vlammend hart, een symbool van Christus' liefde voor ons. Onder het altaarblad is in het midden de kruisiging afgebeeld. De stervende Heer temidden van zijn moeder Maria en de apostel Johannes. Links geflankeerd door korenaren en rechts door een druivenstruik. Korenaren en wijnstok zijn uiteraard symbolen van het brood en de wijn van de H. Eucharistie.

Hoofdaltaar
Hoofdaltaar
Offeraltaar
Offeraltaar

Deze symbolen komen ook terug in het offeraltaar (eik), gemaakt door fa. Casper Janssen in de Maasband, ingewijd in de kerstnacht van 1984 door pastoor Schyns met daarop de uitnodiging die niets aan de verbeelding overlaat: “De Heer is hier en roept ook U!”

Offeraltaar, Hostie en kelk
Offeraltaar, Alfa en Omega, Druiventros
H. Paschalis Baylón
Persoonlijke instellingen