H. Vormsel

Uit Parwiki


De H. Geest daalt neer als een duif. St. Augustinuskerk

1 Het H. Vormsel in onze parochie

Wij proberen het H. Vormsel om de twee jaar in de even jaren in te plannen op een vrijdagavond op het eind november of begin december. Deze datum moet worden afgesproken met de vormheer die de bisschop aanwijst. Dit gebeurt meestal aan het einde van het schooljaar. Zo gauw de vormheer voor onze parochie voor het volgende seizoen bekend is (meestal in de loop van de maand juni) wordt dat hier gemeld en dan opent hier het inschrijfformulier.
Iedereen mag de viering van het H. Vormsel bijwonen.

2 Wie mag/kan het H. Vormsel ontvangen?

Alle gedoopte jongens en meisjes vanaf groep 8 en brugklas kunnen zich opgeven om dit sacrament te ontvangen. Je kan het sacrament van het Vormsel maar één keer ontvangen.
Uiteraard wordt van je verwacht dat je deelneemt aan de voorbereiding.
Volwassenen die het H. Vormsel willen ontvangen dienen contact op te nemen met de pastoor.

3 Uitleg van het H. Vormsel

Een korte uitleg van het H. Vormsel vindt U hier.

4 Lestijden

De voorbereiding is op dinsdagmiddag 16:45-17:20 in de Parochiezaal in Elsloo.

Voor 2024 zijn de lessen nog niet gepland!

5 Aanmelden

Na het bekend worden van de nieuwe vormseldatum opent hier in de loop van juni/juli 2024 het inschrijfformulier en verschijnen de exacte lestijden.