Witte Donderdag

Uit Parwiki

Ga naar: navigatie, zoeken
Het laatste avondmaalGlas-in-lood St. Jozefkerk

Wat vieren wij?
Op Witte Donderdag, de donderdag vóór Pasen (in de Goede Week) vieren wij de instelling van twee sacramenten: de Eucharistie en het Priesterschap. Na de Eucharistieviering in de vooravond van Witte Donderdag wordt het H. Sacrament op een zijaltaar geplaatst. In de St. Augustinuskerk is er dan gelegenheid tot aanbidding tot 22.00 uur.
Deze stille aanbidding is een gelegenheid om met en bij de Heer te waken. Hiertoe waren de apostelen na het Laatste Avondmaal in de Hof van Olijven uitgenodigd. Zij waren er echter niet toe in staat.
Op Witte Donderdag mag er maar één (avond)mis gevierd worden. Dit is om op die dag de instelling van de Eucharistie en het priesterschap te gedenken. Tijdens het zingen van het "Eer aan God" (Gloria) worden de klokken geluid. Daarna zijn deze stil tot aan het glorialied van de Paaswake. Tijdens de consecratie wordt er niet gebeld maar met een klepper of ratel gewerkt.
Men kan deze Eucharistieviering beginnen met een symbolische voetwassing door de hoofdcelebrant zoals ook Jezus deed bij het Laatste Avondmaal en zoals ook gebruikelijk is in de H. Mis door de paus.'

De naam
De naam Witte Donderdag heeft deze dag te danken aan het feit dat op deze dag wit, de kleur van het feest, wordt gebruikt in de misgewaden. Dit in contrast tot de voorafgaande periode van veertig dagen van de vastentijd waarin vrijwel uitsluitend paarse misgewaden worden gebruikt.

Persoonlijke instellingen