HH. Anna en Joachim

Uit Parwiki

Anna-ten-Drieën Mariakerk
HH. Joachim en Anna
de ouders van de H. Maagd Maria

Volgens een latere inkleuring zijn de heilige Joachim en Anna de ouders van Maria, de moeder van Jezus-Christus. Hun namen vinden wij pas in een boekje uit het midden van de tweede eeuw, het zogenaamde Protevangelie van Jacobus.
Hierin wordt duidelijk een verhaal geconstrueerd met elementen uit Bijbelverhalen.

De legende
Anna en Joachim waren godvrezende, welgestelde en vrijgevige mensen, maar hun huwelijk was kinderloos. Bij gelegenheid van het feest van de tempelwijding trok Joachim naar de tempel om een offer op te dragen. Anna bleef thuis. Maar toen de hogepriester hem tussen de andere joden in zag staan, sprak hij smalend: "Hoe durf jij, Joachim, tussen al die anderen te gaan staan? God heeft je immers gestraft door je geen kinderen te geven. En dacht je dan dat Hij je offer zou aannemen? Zorg eerst maar dat die schande van jou uit ons midden wordt weggenomen, dan mag je terugkomen om weer te offeren.
Joachim durfde niet meer naar huis en dook onder tussen de herders van Bethlehem. Daar verscheen hem een engel die hem aankondigde dat zijn vrouw een kind zou krijgen dat hij Maria moest noemen en dat aan God moest toewijden. Hij kreeg de opdracht om naar Jeruzalem te gaan waar hij zijn vrouw Anna zou ontmoeten bij de Gouden Poort. Ook Anna kreeg eenzelfde boodschap van de engel. Bij de Gouden Poort werd het een aandoenlijk weerzien. Die ontmoeting geldt als het moment, waarop Anna van Maria in verwachting raakte. De ontmoeting bij de Gouden Poort is een geliefd thema voor schilders in de Middeleeuwen.

Dit vrome verhaal is pure legende.

Joachim wordt soms afgebeeld als herder met een staf in de hand en een schaap aan zijn voeten.

Het naamfeest van de HH. Joachim en Anna wordt gevierd op 26 juli.

Anna-ten-Drieën St. Augustinuskerk