Kruiswegoefening 2

Uit Parwiki
Versie door Pastoor (overleg | bijdragen) op 28 jan 2023 om 10:47
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)


Gebed ter voorbereiding:

Heer, Gij hebt gezegd: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen" (Lk 9). Wij willen nu in uw voetstappen treden en U in de geest op uw lijdensweg volgen.

Laat ons dieper begrijpen wat Gij voor ons geleden hebt, hoe groot uw smart geweest is. Open onze ogen en ons hart, opdat wij zien hoe groot uw liefde voor ons was. Help ons onze zonden te betreuren die de oorzaak waren van uw lijden.

Leer ons om ons eigen lijden te zien in het licht van het uwe, zodat wij het ook met U kunnen dragen tot verlossing van velen.


Deze kruisweg is van de hand van pastoor Creemers, pastoor in Elsloo van 1987-1992.


1. Naast het kruis, met schreiend ogen
stond de moeder diep bewogen,
wijl haar zoon te sterven hing.

Eerste Statie:
Jezus wordt ter dood veroordeeld.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus staat voor het gerecht. Die Hem aanklagen en veroordelen belijden dat Hij onschuldig is. Judas die Hem overlevert, zegt: "Ik heb gezondigd door onschuldig bloed te verraden". Pilatus die Hem veroordeelt, zegt: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige". De honderdman die Hem kruisigt, zegt: "Deze man was waarlijk een rechtvaardige".

Heer, God en Schepper, Gij hebt macht over alle mensen, ook over hen die U veroordelen. Toch laat Gij hen doen. Gij verdraagt alle onrecht, ofschoon Gij onschuldig zijt. Ook wij worden wel eens onrechtvaardig behandeld; ook wij moeten wel eens onschuldig lijden. Als dat gebeurt, Heer, geef ons dan uw kracht, uw grootmoedigheid, uw geduld en uw liefde en leer ons U na te volgen.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.2. Dwars toen door het zuchtend harte,
overstelpt van wee en smarte
drong het zwaard der marteling.

Tweede Statie:
Jezus wordt met het kruis beladen.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Het vonnis is uitgesproken. Jezus heeft het zwijgend aanvaard. Zelf draagt Hij het kruis, niet omdat het niet anders kan, niet met een passieve berusting, maar bewust en vastberaden.
Door dit kruis zal Hij de wereld redden !

Heer, Gij hebt gezegd: "Wie mijn leerling wil zijn, moet elke dag opnieuw zijn kruis opnemen en Mij volgen". Als ons kruis komt, Heer, leer het ons dan dragen; niet jammerend of moedeloos omdat het niet anders kan. Leer het ons dragen met kracht en moed als een deelname aan uw verlossend lijden.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.3. O, hoe droef, hoe vol van rouwe
was de zegenrijkste vrouwe,
Moeder van de een'gen Zoon.

Derde Statie:
Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Een hele nacht zonder slaap en zonder eten. Een hele dag van ondervragingen en folteringen. De Heer is moe, uitgeput door alles wat de mensen Hem hebben aangedaan. Het kruis wordt Hem te zwaar: Hij struikelt en valt. Wat zijn de mensen ruw ! Ze slaan, schelden en lachen. Maar Jezus staat weer op en strompelt voort.

Heer, soms wordt ons kruis ons ook te zwaar en zeggen we: "Ik kan niet meer". Help ons dan om niet te bezwijken. Gij neemt het ons niet kwalijk wanneer wij ineenstorten, maar Gij helpt ons om weer op te staan.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.4. Hoe zij leed, de diepbedroefde,
tere moeder, wijl ze toefde
bij die Zoon, aan 't kruis ten toon.

Vierde Statie:
Jezus ontmoet Zijn Moeder Maria

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Ze spreken geen woord, de moeder en haar Zoon. Midden in de woeste massa zijn ze alleen met hun leed en met hun pijn. De Moeder van Jezus is sterk, teder, geheel en al liefde. Zij beseft dat Jezus moet lijden omwille van ons. Toch blijft ze ook van ons houden.

Heer, als wij lijden, wil uw Moeder ook bij ons zijn; door haar aanwezigheid onze pijn en ons leed verzachten. Wij weten haar te vinden als wij in nood zijn. Laat ons haar ook vinden als het ons goed gaat.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.5. Wie, toch die niet wenen zoude,
zo hij 't bitter leed aanschouwde,
dat Maria's hart verscheurt !

Vijfde Statie:
Simon wordt gedwongen Jezus het kruis te helpen dragen.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus is eenzaam. Zijn Moeder is weer verdwenen in het gewoel. Jezus is uitgeput. De soldaten zien het en krijgen schrik dat Hij het einde niet zal halen. Een boer die van het veld komt wordt gedwongen te helpen - tegen zijn zin, want hij wil naar huis, uitrusten na zijn dagtaak.

Heer, zo velen hebt Gij geholpen. Nu hebben allen U verlaten. Ook in onze dagen zijn er mensen die eenzaam en verlaten zijn. Laat mij naar hen toegaan, Heer, zonder dwang, maar vrijwillig. Laat mij hen troost bieden in hun moeilijkheden.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.6. Wie, die zonder medelijden
Christus' moeder zou zien lijden,
daar zij met haar Zoon zo treurt !

Zesde Statie:
Veronica droogt het aanschijn van Jezus af met een doek.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus laat aan een vrome vrouw die door het volk heendringt een afdruk van zijn heilig aangezicht na. Hij doet dat om ons allen eraan te herinneren dat zijn beeltenis altijd in ons hart moet blijven geprent. Wie we ook zijn, waar ter wereld we ons ook bevinden of in welke tijd we ook leven: Jezus moet leven in ons hart.

Heer, Gij hebt ons een nog mooier geschenk gegeven dan uw beeld op Veronica's doek: uw heilige Eucharistie. Help ons voor iedereen te getuigen dat wij leven vanuit uw aanwezigheid in ons.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.7. Voor de zonden van de zijnen,
zag zij Jezus in de pijnen,
door de gesels gekastijd.

Zevende Statie:
Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Simon van Cyrene heeft slecht geholpen. Na een tijdje zal hij er zich wel vanaf gemaakt hebben.
Het lichamelijk lijden van Jezus is groot; zo groot dat Hij weer valt. Maar groter nog is zijn zielenlijden. Zijn leerlingen zijn gevlucht; mensen die Hij genezen heeft staan onder het schreeuwende volk.

Heer, laat ons steeds dieper begrijpen dat ons lijden-als wij het samen met U dragen - tot zegen en heil wordt voor anderen. Laat het vruchtbaar zijn voor onze dierbaren: ouders, kinderen, echtgenoten, broers, zussen... voor heel de Kerk.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.8. Zag haar dierbaar kind in 't sterven
ook zijn Vaders troost nog derven
heel verlaten al die tijd.

Achtste Statie:
Jezus troost de wenende vrouwen.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Zijn hoofd gemarteld door de doornenkroon, zijn lichaam verscheurd door diepe wonden, zijn ogen geprikkeld door het bijtende zweet. Genoeg om ongeduldig te worden en niets meer te zien dan het
eigen leed. Toch heeft Jezus nog aandacht voor de jammerende en klagende vrouwen. Hij wijst ze terecht. Hun klachten brengen Hem geen echte troost, want zijzelf zijn mede de oorzaak van zijn lijden.

Heer, ook wij beklagen U wel eens en zeggen vol medelijden dat Gij wel erg geleden moet hebben. Laat ons inzien, Heer, dat dit klagen ons en U niet helpt. Maar laten wij doen wat U echt troost: ons afkeren van zonde en kwaad.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.9. Laat mij, moeder, bron van liefde,
voelen 't leed dat U doorgriefde,
dat ik met U medeween.

Negende Statie:
Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Jezus is aan het einde van zijn krachten. Niettemin richt Hij zich nog eenmaal op en draagt het kruis tot aan het doel. Daar wacht Hem zeker geen verlossing, maar de verschrikkelijke dood.

Heer, Gij zijt in mij en ik in U. Met U moet ik het lijden uithouden, ook wanneer ik denk dat het niet meer gaat. Met U moet ik mijn plicht vervullen, al valt me dat nog zo zwaar.
Leer mij erkennen dat mijn gehele leven op aarde een altijd opnieuw opstaan is, een altijd opnieuw beginnen.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.10. Doe mijn hart voor Jezus branden,
vlecht gijzelf de liefdesbanden,
dat ik God behaag alleen.

Tiende Statie:
Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Alles hebben ze Hem ontnomen: zijn vrijheid, zijn vrienden, zijn werking. Nu ontnemen ze Hem ook nog de eer van zijn lichaam. Naakt wordt Hij aan de schande prijsgegeven. Ieder mens kan Hem onbeschaamd bekijken en honen. Jezus blijft kalm en waardig.

Heer, herinner mij aan dit bittere uur wanneer het eens om mijn eer gaat, wanneer iemand mijn bedoelingen miskent en mij onzuivere beweegredenen toeschrijft, wanneer men mij lastert en mijn goede naam aantast, wanneer zelfs zij mij miskennen, die mij na staan en die toch weten moesten hoe ik het bedoel. Help mij dan rechtvaardig en rustig te blijven en op U te vertrouwen.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.11. Moeder, wil dit heil bewerken,
des Gekruisten wondemerken
diep te prenten in mijn hart.

Elfde Statie:
Jezus wordt aan het kruis genageld.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Op de weg hierheen kon Jezus tenminste nog gaan, zich bewegen, zich inspannen. Nu houdt alles op. Nu kan Hij niets anders meer doen dan daar in stilte hangen en volhouden. De pijnen in zijn doorboorde leden, aan zijn hoofd en in al zijn diepe wonden branden steeds feller; de dorst kwelt. Hij kan niets meer doen dan voelen hoe de dood naderbij komt.

Heer, vergeef ons onze zonden. Zij zijn immers de oorzaak van al uw lijden. Laat dat lijden voor ons niet vergeefs zijn. Help ons geduldig te blijven zoals Gij, vooral wanneer we weten dat het met onszelf naar het einde toe gaat en niemand ons nog kan helpen of de pijn kan verzachten. Blijf ons dan nabij, Heer!

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.12. Zoveel heeft in ziel en leden
gaarn' uw Zoon voor mij geleden:
laat mij delen in zijn smart.

Twaalfde Statie:
Jezus sterft aan het kruis.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij zijn niet verlost door een geweldige activiteit, door grootse daden of opzienbarende wonderen. Neen, wij zijn verlost door de dood van een machteloze, uitgeputte en totaal verlaten man. Door Iemand die, terwijl Hij stierf nog kon zeggen: "Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".

Heer, wij danken U voor het verlossende offer van uw leven. Als het met ons zo is dat wij niets meer kunnen doen, niet actief kunnen zijn, ons niet nuttig kunnen maken in de wereld, dan kunnen wij het hoogste doen wat er mogelijk is: met U tezamen stil en blij het offer van ons lijden, onze onmacht, ja zelfs van ons sterven opdragen voor het heil van de anderen.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.13. Laat als kind met U mij wenen.
medelijdend mij verenen,
met uw Zoon mijn leven lang.

Dertiende Statie:
Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

De Heer is dood. Menselijk gesproken had Hij nog een heel leven voor zich. Wat zou Jezus nog hebben kunnen doen en leren ! Hoeveel mensen zou Hij nog genezen kunnen hebben ! Maar nu is dat allemaal voorbij ! Tenminste, zo lijkt het. Maar moet de graankorrel niet eerst in de aarde vallen en sterven voor hij vruchtbaar kan worden?

Waarom lijden? Waarom tegenslagen? Waarom sterven?
Vragen die wij ons stellen, Heer. Maar wij willen geloven dat wat in de ogen der mensen zinloos is, voor U de hoogste zin heeft. Help ons geloven dat al ons lijden, ons offeren, ons sterven hemels zaad is, dat vruchtbaar wordt voor het leven van de Kerk.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.14. Staan bij 't kruis aan uwe zijde,
en er klagen, met u lijden,
niets wat ik zo zeer verlang.

Veertiende Statie:
Jezus wordt in het graf gelegd.

 • V. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
 • A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Het lichaam van Jezus wordt in een lijkwade gewikkeld en in een graf gelegd.
Alles is nu stil. Wij herademen, omdat de verschrikkelijke nood nu voorbij is. Er ligt een diepe vrede over het graf. Die erin ligt slaapt. Hij wacht om het Licht en de vreugde van zijn verrijzenis over zijn leerlingen te laten stralen.

Heer, na elke Goede Vrijdag komt Pasen. Vaak is het zo in ons leven dat wij wel Pasen willen vieren, maar Goede Vrijdag liever overslaan. Geef ons door uw lijden, uw dood én uw verrijzenis de innerlijke sterkte om ons leed met U te kunnen dragen om zo te komen tot
volle vreugde van het eeuwig leven.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
 • V. Ontferm U over ons O Heer; ontferm U over ons.
 • A. O God, wees ons, zondaars, genadig.15. Maagd der maagden, nooit volprezen
wil mij niet ongunstig wezen,
laat mij jamm'ren zoals gij.

Slotgebed:

Heer, wij hebben U gadegeslagen op uw kruisweg. Wij zijn met U meegetrokken en begrijpen nu beter de zin van uw lijden en dood. Gij hebt ons geleerd hoe wij ons kruis moeten dragen: in vertrouwen op God, in liefde tot Hem.
Gij hebt ons ook geleerd hoe wij met het kruis overwinnen kunnen: door het op te nemen en te dragen uit liefde voor de anderen,
als eerherstel voor onze eigen zonden.
Schrijf deze waarheid diep in ons hart, opdat wij haar niet vergeten als voor ons de tijd van het lijden aanbreekt. Dan willen wij
denken aan alles wat Gij ons vandaag geleerd hebt en daarnaar handelen.
Amen.

Onze Vader,
Wees gegroet
Eer aan de Vader

voor de intentie van de Heilige Vader.

Onze Vader ... Wees Gegroet ...
Eer aan de Vader ...