Pastoor Alberti

Uit Parwiki

Joannes Henricus (Harrie) Alberti 1975-1987

Geboren op 7 april 1921 te Berg Urmond.
Priester gewijd in Geleen op 7 augustus 1949 bij de Ongeschoeide Karmelieten.
Hij trad in bij de geschoeide karmelieten en bekleedde later diverse functies in die orde.
Hij was legeraalmoezenier, vijf jaar pastoor te Hazerswoude.
Hij was kapelaan in Maastricht, H. Theresia van 1970 tto 1974.
Hij werd geïncardineerd in het bisdom Roermond op 1 juli 1975.
Hij was pastoor in Elsloo van 5 juli 1975 tot 25 januari 1987. Daarna op emeritaat in Hazerswoude.
Hij is overleden op 23 april 2011.
De 23 pagina's in het Liber Memorialis in zijn tijd zijn van de hand van kapelaan Piet Delahaye.