Pastoor Schoolmeesters

Uit Parwiki

Jos. Schoolmeesters pastoor 1945-1949

Maira Joannes Josephus Schoolmeesters werd geboren in Roosteren op 17 november 1896 (Lib. 212).
Priesterwijding in 1924 in Roermond.
Kapelaan aan de dekenale kerk in Sittard van 1924 tot 1945.
Op 7 september 1945 pastoor te Elsloo benoemd en op 14 oktober geïnstalleerd.
Pastoor in Elsloo tot 1949.
Pastoor in Beek, H. Martinus van 1949 tot 1962.
Overleden in Beek op 15 januari 1962.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 213-235 van zijn hand.