Pastoor Thissen

Uit Parwiki

Josephus Albertus (Jos) Thissen pastoor 1905-1914

Geboren in Sittard op 20 april 1859 (Lib. 137) en priester gewijd in Sittard (Simonis, Zielzorgers 1840-2000 vermeldt Roermond) op 10 maart 1883.
Vervolgens rector in het Pensionaat van de E.E. Broeders St. Louis te Roermond.
Van maart 1892 tot 1905 kapelaan aan de kathedraal in Roermond.
Pastoor in Elsloo benoemd op 10 februari 1905 en geïnstalleerd op 7 maart 1905.
Hij is de bouwpastoor van de St. Jozefkerk in Meers. Zie Geschiedenis St. Jozefkerk.
Op 27 juni 1914 pastoor-deken benoemd in Schinnen (Lib. 156).
Hij was deken tot aan zijn dood op 26 maart 1921 in Schinnen.
In het Liber Memorialis zijn pagina's 134.137-155? van zijn hand.