Heiligenfeesten

Uit Parwiki

Heiligen

Heiligen zijn overleden mensen die nu reeds bij God zijn en daar voor ons ten beste kunnen spreken. Hieronder volgen korte levensbeschrijvingen van de heiligen die op een of andere manier gelieerd zijn aan onze parochies. Vaak is het enkel omdat wij een beeld ervan in een van onze kerken hebben. Bij iedere beschrijving plaatsen wij eigen beeldmateriaal uit onze parochies. Deze afbeeldingen staan op hun feestdag op de hoofdpagina van deze website.

Wanneer de kerk jaarlijks de martelaren en de andere heiligen gedenkt, “verkondigt zij het paasmysterie” in hen “die met Christus hebben geleden en met Hem zijn verheerlijkt. Zij houdt de gelovigen hun voorbeelden voor ogen, waardoor allen door Christus tot de Vader geleid worden, en zij verkrijgt door hun verdiensten de weldaden van God”. (CKK 1173)


De heiligen hieronder zijn die waarvan onze parochiekerken één of meerdere beelden, afbeeldingen of schilderijen bezit.

Heiligen, gelieerd aan onze parochies (alfabetisch)

H. Aegidius (Gilles) (1 september)
H. Agatha (5 februari)
HH. Anna en Joachim (26 juli)
H. Antonius van Padua (13 juni)
H. Augustinus (28 augustus)
H. Barbara (4 december)
H. Bernardus van Clairvaux (20 augustus)
H. Blasius (3 februari)
H. Carolus Borromeüs (4 november)
H. Catharina van Alexandrië (25 november)
H. Catharina van Siëna (29 april)
H. Cecilia (22 november)
H. Clara van Assisië (11 augustus)
HH. Cosmas en Damianus (26 september)
H. Dominicus (8 augustus)
H. Eduardus de Belijder (5 januari)
H. Elisabeth van Thüringen (17 november)
H. Franciscus van Assisië (4 oktober)
H. Franciscus van Sales (24 januari)
H. Franciscus Xaverius (3 december)
H. Gerardus Majella (16 oktober)
H. Hubertus (3 november)

H. Ignatius van Loyola (31 juli)
H. Jacobus de Meerdere, apostel (4 januari)
H. Johannes, apostel en evangelist (27 december)
H. Johannes de Doper (24 juni en 29 augustus)
H. Johannes Nepomucenus (16 mei)
H. Joris (23 april)
H. Jozef (19 maart)
H. Juliana van Cornillon (5 april)
H. Lucia (13 december)
H. Maria Magdalena (22 juli)
H. Martinus van Tours (11 november)
H. Nicolaas (6 december)
H. Norbertus (6 juni)
H. Paschalis Baylón (17 mei)
H. Petrus, apostel (29 juni)
H. Rita van Cascia (22 mei)
H. Rochus (16 augustus)
H. Sebastianus (20 januari)
H. Theresia van Lisieux (1 oktober)
H. Thomas van Aquino (28 januari)
Winandus van Elsloo/Meers (buiten categorie)

Heiligen, gelieerd aan onze parochies (op feestdag)

H. Jacobus de Meerdere, apostel (4 januari)
H. Eduardus de Belijder (5 januari)
H. Sebastianus (20 januari)
H. Franciscus van Sales (24 januari)
H. Thomas van Aquino (28 januari)
H. Blasius (3 februari)
H. Agatha (5 februari)
H. Jozef (19 maart)
H. Juliana van Cornillon (5 april)
H. Joris (23 april)
H. Catharina van Siëna (29 april)
H. Johannes Nepomucenus (16 mei)
H. Paschalis Baylón (17 mei)
H. Rita van Cascia (22 mei)
H. Norbertus (6 juni)
H. Antonius van Padua (13 juni)
H. Johannes de Doper (24 juni en 29 augustus)
H. Petrus, apostel (29 juni)
H. Maria Magdalena (22 juli)
HH. Anna en Joachim (26 juli)
H. Ignatius van Loyola (31 juli)
H. Dominicus (8 augustus)

H. Clara van Assisië (11 augustus)
H. Rochus (16 augustus)
H. Bernardus van Clairvaux (20 augustus)
H. Augustinus (28 augustus)
H. Johannes de Doper (24 juni en 29 augustus)
H. Aegidius (Gilles) (1 september)
HH. Cosmas en Damianus (26 september)
H. Theresia van Lisieux (1 oktober)
H. Franciscus van Assisië (4 oktober)
H. Gerardus Majella (16 oktober)
H. Hubertus (3 november)
H. Carolus Borromeüs (4 november)
H. Martinus van Tours (11 november)
H. Elisabeth van Thüringen (17 november)
H. Cecilia (22 november)
H. Catharina van Alexandrië (25 november)
H. Franciscus Xaverius (3 december)
H. Barbara (4 december)
H. Nicolaas (6 december)
H. Lucia (13 december)
H. Johannes, apostel en evangelist (27 december)

Mariafeesten

Maria staat er in de vorige lijsten niet bij, van haar vieren wij verschillende (hoog)feesten die een aspect van haar betrokkenheid bij de menswording van Jezus, haar leven, voorspraak of een aspect van de mariadevotie belichten.